החוב הממשלתי עבר את הטריליון, יחס החוב-תוצר ירד

החשב הכללי מפרסם את הדוח השנתי בנושא ניהול החוב הממשלתי לשנת 2021 | החוב הממשלתי בסוף 2021 עמד על 1.044 טריליון שקלים לעומת 984 מיליארד שקל בסוף 2020 | יחס החוב תוצר ירד מלמעלה מ-70% ל-68.8% בשל גביית מסים וצרכי מימון שהיו נמוכים מהתחזיות – שהתבססו על 2020, שנת הקורונה

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, מפרסם היום (ג') את הדו"ח השנתי של יחידת החוב הממשלתי. בסוף שנת 2021 עמד החוב הממשלתי על כ-1.044 טריליון שקלים, לעומת 984 מיליארד שקלים בשנת 2020 בעוד שיחס החוב הציבורי לתוצר ירד מרמה של 71.7% לרמה של 68.8%.

בשנת 2021 צרכי המימון היו נמוכים מהתחזיות בעיקר בשל ההתאוששות המהירה של המשק ממשבר הקורונה בדגש על הכנסות ממסים. היקף הוצאות הריבית בגין החוב הממשלתי, בשנת 2021 עמד על כ-40.9 מיליארד שקלים לעומת כ-38 מיליארד שקלים בשנת 2020. על אף העלייה בסך הוצאות הריבית הנומינלית, נמשכת מגמת הקיטון בהוצאות הריבית ביחס לחוב וביחס לתוצר. שיעור הוצאות הריבית ביחס לחוב ירד לרמה של כ-3.9% בשנת 2021 משיעור של כ-4.1% בשנת 2020. שיעור הוצאות הריבית בשנת 2021 ביחס לתוצר ירד לרמה של כ-2.6%, זאת לעומת כ-2.7% אשתקד ולאחר ירידה עקבית בעשור האחרון.

250/200 סייד בר + קובייה

בחודש מאי 2022, אישרה מחדש חברת דירוג האשראי S&P את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו, ברמה של AA- עם תחזית "יציבה". בחודש אפריל 2022, אישרה מחדש חברת דירוג האשראי מודי'ס את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה A1, והעלתה את תחזית הדירוג ל-"חיובית" ובחודש פברואר 2022, אישרה מחדש חברת דירוג האשראי פיץ' את דירוג האשראי ברמה של A+, והותירה את תחזית הדירוג ברמה "יציבה".

במסגרת הרפורמה באגרות החוב המיועדות, מנגנון הבטחת תשואה עתיד להחליף החל מיום ה-1 באוקטובר 2022 את הנפקת אגרות חוב מסוג "ערד". המנגנון החדש קובע כי לא תונפקנה אג"ח חדשות מסוג "ערד" לקרנות הפנסיה ובמקום זאת הקרנות ישקיעו את הכספים שיועדו להשקעה באגרות אלו בשוק ההון. על כספים אלו תעניק המדינה הבטחת תשואה שנתית בשיעור של 5.15% צמודה למדד. המנגנון החדש צפוי לייעל את ניהול החוב הממשלתי, להעלות את התשואה לציבור בגין הכספים הנצברים בתיקים הפנסיוניים ולהקטין את ההוצאה הממשלתית ביחס להנפקת אג"ח מסוג "ערד".

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "שנת 2021 התאפיינה בהתאוששות מהירה של המשק ממשבר הקורונה ובגידול בהכנסות הממשלה מעל לתחזיות המוקדמות אשר הובילו לירידה משמעותית בגירעון הממשלתי ולירידה ביחס החוב הציבורי לתוצר משיעור של 71.7% בשנת 2020 לשיעור של 68.8% בשנת 2021. הבעת האמון בכלכלה הישראלית באה לידי ביטוי בדוחות האחרונים של חברות דירוג האשראי ובעדכון תחזית האשראי של ישראל ל-"חיובית" על ידי חברת מודיס".

סגן בכיר לחשב הכללי וראש חטיבת המימון, גיל כהן: "ניהול החוב בשנתיים האחרונות דרש יכולת תגובה מהירה, הבנה עמוקה של השוק, גמישות מחשבתית ומקצועיות, שכן שנת 2020 התאפיינה בצרכי מימון גבוהים בסביבת אי-ודאות ואילו 2021 התאפיינה בצמיחה כלכלית וירידה חדה בצרכי המימון. תיקון החקיקה במסגרתו תוחלפנה אגרות החוב המיועדות בקרנות הפנסיה במנגנון הבטחת תשואה יאפשר ניהול חוב יעיל וגמיש יותר תוך העמקת שוק החוב המקומי והבינלאומי"

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה