הח"כים הכריעו || מחודש יולי: המס על כל סוגי הסיגריות יושווה

ועדת הכספים סיכמה על נוסח הצו להעלאת המס על סיגריות ומוצרי עישון, ועל השוואת המיסוי גם על סיגריות אלקטרוניות | נקבע כי העלאת המס תחול בשיעור דומה על שני סוגי הסיגריות, וכי בחודש יולי יושווה גובה המס באופן מלא | רשות המיסים צפויה לפרסם את נוסח הצווים בתקופה הקרובה ולהביאם לאישור הוועדה

עישון | צילום: שירה חסידה

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, המשיכה היום (ד') את דיוניה בטיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס'…), התשפ"ד-2024 (העלאת המס על סיגריות), במסגרת תיקוני החקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2024, ובטיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין התשפ"ד-2024 (ביטול הפטור ממס על הכנסת מוצרי עישון לישראל).

בעקבות החלטת ממשלה בנושא "מניעת עישון וקידום אורח חיים בריא" שהתקבלה בחודש ינואר, מוצע בצו הראשון להעלות את מס הקנייה על טבק לא מעובד, סיגריות, טבק מעובד לסיגריות ויחידות טבק. עוד מוצע כי יחול מס גם על מלאי של טבק לא מעובד וטבק לסיגריות המוחזק בידי סוחרים. המס צפוי להוביל להגדלת הכנסות המדינה ממסים בגובה של כ-400 מיליון ש"ח בשנה.

במהלך הדיונים, ובעקבות דרישת חברי הוועדה הוחלט כי במסגרת הצו יעלה שיעור המיסוי על סיגריות אלקטרוניות בשיעור דומה לעלייה המוטלת על סיגריות רגילות, שיעור של עד 7 אחוזים, כן נקבע לדרישת חברי הכנסת כי בחודש יולי יושווה המיסוי על סיגריות אלקטרוניות למיסוי על סיגריות רגילות, והן תמוסנה באופן מלא. שינויים אלה יכללו במסגרת פרסום הצווים בתקופה הקרובה, ויובאו לאישור ועדת הכספים לאחר הפרסום.

לצד כך, עלה במהלך הדיונים כי לא צפויה השפעה על הכנסת המדינה בשנים 2024 ו-2025, מאחר שדה פקטו אין מיסוי של הסיגריות האלקטרוניות, נוכח כך שאין יבוא מוסדר של סיגריות אלקטרוניות לישראל. כך פירטו ברשות המיסים כי נוכח כך שמדובר במס חדש יש קושי להגדיר את החומרים וישנם גם קשיי אכיפה, וכי הוקם צוות למציאת פתרונות למצב.

חברי הכנסת קראו על רקע הדברים לזרז את הליכי הפעולה ומציאת הפתרונות למיסוי סיגריות אלקטרוניות, וכן קראו לקיים צעדי אכיפה נגד מכירה של הסיגריות אלקטרוניות, אשר נמכרות בחנויות שונות בישראל, כאשר עלה כי מוצרים אלה מורכבים באופן עצמי בישראל. כן סוכם כי מסקנות הצוות העוסק בנושא יובאו לפתח הוועדה.

בעיות חוזיות

בהמשך דנה הוועדה בטיוטת הצו לביטול הפחתת המס על רכישת סיגריות בדיוטי פרי, כאשר במסגרת הדיון הקודם בצו לביטול הפחתת המס על סיגריות הנרכשות בדיוטי פרי, התריעו רשות שדות התעופה וחנויות הדיוטי פרי כי צפויה בהן פגיעה קשה שתרתיע משקיעים זרים, על רקע כך דרשה הוועדה כי האוצר ינסה להגיע להסכמות עימם לקראת המשך הדיונים בצו.

במשרד האוצר ציינו היום כי במסגרת שיח עם רשות שדות התעופה העלו ברשות את רצונם לדחות את כניסת הצווים לתוקף נוכח חוזים קיימים, וכי ניתן לסכם על דחייה של כשנה, במידה ויועמד מקור תקציבי חלופי להכנסה ממיסוי זה.

ברשות שדות התעופה וחנויות הדיוטי פרי טענו מנגד כי התקופה הנדרשת לדחייה ארוכה יותר, וברשות ביקשו דחייה של 3 שנים לפחות, כך טענו ברשות ובחנויות הדיוטי פרי לקשיים חוזיים שעולים לגרור צעדים משפטיים מצד הזכיינים, וכי במציאות הביטחונית ובתנאים החדשים שנוצרים לצד כך, ונוכח ההפסד הצפוי מאובדן ההכנסות על סיגריות, גם ספק אם יהיה זכיין שירצה לפעול בדיוטי פרי בישראל.

ברשות המיסים ציינו מנגד כי חוזי החברות לא הועברו אליהם, אבל להבנתם יש אפשרות יציאה בחוזים, וכי בכל אופן למדינה נתונה בחוק הזכות לשינוי מיסוי.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני סיכם את הדיון: "עד תחילת השבוע אני מביא את זה להצבעה, אני רוצה שברשות המיסים יבחנו את זה, שאנחנו לא נכנסים לסיבוכים חוזיים, אם אין בעיה – נצביע".

לצד אלה, אישרה הוועדה את הצווים שעל נוסחם סיכמה בדיוניה בשבוע שעבר, ומוסיפים את התזקיק השעווני לרשימת החומרים עליהם חל מיסוי שמטרתו להילחם בתופעת מהילת הדלקים בישראל. הצווים כוללים גם פטורים שונים למפעלים ותעשיות העושים שימוש חוקי בחומרים, והחרגת חומרים שונים המשמשים את התעשייה המקומית. כזכור בדיוני הוועדה סוכם על הקלות נוספות לתעשייה, ובמסגרת אישור הצווים היום ציינו ברשות המיסים כי החילו הקלות נוספות לבקשת הוועדה והתעשייה. לצד כך, במספר סוגיות שעלו מצד גורמי התעשייה לא נמצאה הדרך להקל עימם, וסוכם כי בעוד כחודש תקיים הוועדה דיון נוסף לעניין כך.

כתיבת תגובה