היורשים שתבעו את עיריית ב"ב וזכו – תובעים פעם נוספת

יורשי עו"ד משה שוב ז"ל הגישו תביעה כספית נוספת בסך 1.645 מיליון שקל נגד עיריית בני ברק | העירייה כבר חויבה בפס"ד מפברואר לפצות את היורשים ב-2.5 מיליון שקל, אך התביעה עתה עניינה בתשלום הפיצוי בגין העיכוב הנוסף שהיה לאחר הגשת התביעה הקודמת

הבניין מושא התביעה, ברחוב הרצל 91 בני ברק | צילומסך ממפות גוגל

יורשי עו"ד משה שוב ז"ל הגישו תביעה משפטית נוספת נגד עיריית בני ברק לפיצוי כספי בהיקף 1.645 מיליון שקל, בגין נזקים שנגרמו להם מסירובה של הוועדה המקומית להנפיק היתר בנייה לפרויקט תמ"א 38 כמתחייב על פי דין, משך מספר שנים.

כזכור, העירייה כבר חויבה בפסק דין שניתן בפברואר השנה לפצות את יורשי עו"ד משה שוב ז"ל בכ-2.5 מיליון שקל בגין סירובה, פיצוי זה היה בגין תקופה קודמת וכעת התביעה היא לפיצוי נוסף בגין התקופה הנוספת של העיכוב שלאחר הגשת התביעה הקודמת. פסק הדין מפברואר הינו פס"ד חלוט ועל פיו נקבע כי סירובה של העירייה לתת היתר בנייה הינו בלתי חוקי ומנוגד להחלטות מפורשות שניתנו וחזרו כנגדה על ידי ועדת הערר, בית משפט לעניינים מנהליים, בית המשפט המחוזי וערכאות נוספות. פסק הדין קבע כי הסירוב לתת היתר מנע מהתובעים מימוש זכויותיהם במקרקעין וגרם נזקים של ממש.

250/200 סייד בר + קובייה

בתביעה הנוכחית, שהוגשה באמצעות עוה"ד שמואל שוב וליאור קיל ממשרד עורכי הדין שוב ושות', התובעים מבקשים מביהמ"ש לקבוע כי יש לפצותם בגין התקופה הנוספת שלאחר הגשת התביעה הקודמת ולאור פסק הדין החלוט, בה המשיכה עיריית בני ברק בסירובה לתת היתר בנייה – מיום 15.2.2015 ועד 1.3.2017. ל'ביזנעס' נמסר, כי התקופה המדוברת היא עד פטירתו של המנוח, לפני שהנכס עבר לבעלים חדשים.

מדובר בפרויקט תמ"א 38 שקידם בשעתו עו"ד משה שוב ז"ל בנכס בבעלותו ברחוב הרצל 91 בבני ברק. כפי שקבע ביהמ"ש, העירייה עיכבה את היתר הבנייה למשך 3.8 שנים מאז מאי 2011, בכך שכתנאי למתן ההיתר, עיריית בני ברק דרשה להקצות לטובתה שטח ציבורי בקומת הקרקע בפרויקט, דרישה שנקבעה כלא חוקית, לוויתור על שטח אשר משמעותה אף שהבעלים יהיה חייב לבנות קומה תת קרקעית לחניה.

כבר בעבר קבעו מספר ערכאות כי דרישתה של העירייה אינה חוקית ונפסק כי עליה לספק לעו"ד שוב ז"ל את ההיתר כמבוקש. למרות ההחלטות העירייה הערימה קשיים נוספים ולא הנפיקה את ההיתר משך יותר מ-7 שנים, ואף סירבה לשלם הוצאות משפט שנפסקו ב-4 הליכים שונים (אלו שולמו רק במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד העיריה). זאת, למרות אזהרות, פסקי דין שניתנו נגדה ואפילו החלטות המחייבות אותה בהנפקת היתר. בכך, כאמור היא נהגה שלא כדין ובנקמנות, וגרמה לנזקים כספיים כבדים.

Inner article

פסק הדין החלוט קבע, כי התנהלות עיריית בני ברק לקתה בחוסר תום לב בלשון המעטה, תוך התעלמות מוחלטת מהחלטות ביהמ"ש ויכול מתוך רצון לנקום ולבוא חשבון עם עו"ד שוב ז"ל כיוון שסירב לחתום לה על הקצאת השטח לצורכי ציבור כפי שדרשה שלא כדין.

נקבע, כי התובעים עמדו בכל התנאים התכנוניים והטכניים הנדרשים בפרויקט ולא הייתה מניעה להוציא את היתר הבנייה בהתאם לתוכנית שהגישו, ולכן הם דרשו וקיבלו את הפיצוי הכספי בסך 2.5 מיליון ₪ וכעת מכוח הקביעות שנקבעו בפסק הדין ופיצול סעדים הוגשה תביעה לפיצוי כספי בגין התקופה שלאחר שהוגשה התביעה הקודמת.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה