היישוב הקהילתי מבועים בנגב יהפוך למרכז אזורי למועצת מרחבים

תכנית שהוחלטה להפקדה קובעת את הישוב הקהילתי מבועים כמרכז אזורי לתושבי מועצת מרחבים בנגב המערבי | מוסדות החינוך והתרבות המשרתים את כלל יישובי המועצה שוכנים במבועים | התוכנית מרחיבה ומעבה את הישוב ומוסדות הציבור וכוללת 1,050 יח"ד בתמהיל מגוון ובנוסף 300 יח"ד עבור דיור מוגן – לצד שטחי מסחר, מבני ומוסדות חינוך וציבור, תעשייה חקלאית, כיכר עירונית, שבילים ושטחים פתוחים

יהפוך למרכז אזורי למועצת מרחבים. התוספות המתוכננות ליישוב הקהילתי מבועים בנגב המערבי | הדמיה: שקד נחום אדריכלים

תכנית מבועים הרחבה שקידמה רשות מקרקעי ישראל הוחלטה להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום. תכנית זו קובעת את הישוב הקהילתי מבועים שבנגב המערבי במועצה האזורית מרחבים כמרכז אזורי לתושבי המועצה כאשר מוסדות החינוך והתרבות המשרתים את כלל יישובי המועצה שוכנים במבועים, התוכנית מרחיבה ומעבה את הישוב ומוסדות הציבור וכוללת 1,050 יח"ד בתמהיל מגוון ובנוסף 300 יח"ד עבור דיור מוגן. לצד שטחי מסחר, מבני ומוסדות חינוך וציבור, תעשייה חקלאית, כיכר עירונית, שבילים ושטחים פתוחים.

התוכנית אשר יזמה רשות מקרקעי ישראל, ממוקמת בנגב המערבי במועצה האזורית מרחבים מצפון מזרח לעיר נתיבות בתוך הישוב מבועים ומרחיבה אותו. התוכנית כוללת ומוסיפה שימושים מעורבים של מגורים מגוונים לצד שטחי ציבור, מרכז שירות אזורי לתושבי המועצה, שטחים לתעשייה חקלאית, מסחר, מוסדות חינוך וציבור, דרכים, שבילים, חניון, כיכר עירונית ושטחים ציבוריים פתוחים מתוך ראייה והתאמה לצרכי העתיד.

התוכנית משתרעת על שטח כולל של כ-982 דונם מתוכם כ-87,622 מ"ר לטובת מגורים בהרחבה (464 יח"ד) ועוד כ-32,800 מ"ר לדיור מיוחד (300 יח"ד), כ-67,000 מ"ר למבנים ומוסדות ציבור וכ-6,700 מ"ר למסחר, ועוד שטחים ציבוריים פתוחים וכיכר ציבורית. לצד הרחבת הישוב, התכנית מעבה את הישוב הקיים בתוספת זכויות בניה עבור יח"ד נוספת בכל מגרש קיים (293 יח"ד)

פריסת השימושים השונים בישוב הקיים ובהרחבה במסגרת התוכנית, נעשתה תוך התאמה לתנאים הטופוגרפיים ולדרכי התנועה המיוחדות למקום ומתוך התחשבות מירבית בנוף ובסביבה.

התוכנית צפויה להרחיב ולעבות את הישוב הקהילתי מבועים בחלקו הדרומי בתא שטח שהתפנה עקב הסטת כביש 293 דרומה, לאפשר מגוון פתרונות מגורים עם תוספת של 464 יח"ד לבני הישוב ולתושבים חדשים לצד שטחים נוספים למוסדות חינוך וציבור שירחיבו את הקריה החינוכית ויתנו מענה לתושבים החדשים וגם לוותיקים. 

 

התוכנית מוסיפה מערכת דרכים המחברת את השכונה לישוב ומהווה רצף למערכת הדרכים הקיימת וכן מערכת שבילים מסודרת להגברת הקישוריות בין הישוב הותיק לשכונה החדשה ולעידוד הליכה ואורח חיים בריא תוך צמצום הצורך לשימוש ברכב; עוד התוכנית מגדילה בכ-150 דונם את אזור התעשייה החקלאי הכולל שטחי מסחר ותעסוקה, חניון, כיכר עירונית ושטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הציבור ולאיכות חיים לתושבי ההרחבה ולכלל הישוב. 

כתיבת תגובה