היעד: הפחתת תאונות הדרכים במחצית – בתוך חמש שנים

הממשלה אישרה את עקרונות תוכנית החומש הלאומית של הרלב"ד | אושר תקציב לפיילוט בסך 80 מיליון ₪ | יעד התכנית: הפחתת תאונות הדרכים ב-50% בתוך חמש שנים | כחלק מהתכנית יופעל פרק מיוחד שיעסוק בחברה הערבית | עוד בתכנית: עיר בטוחה, רכב כבד, נהגים צעירים ועוד

משאית מעורבת בתאונת דרכים | צילום אילוסטרציה: אור ירוק

בישיבתה השבועית קיבלה ממשלת ישראל את הצעת שרת התחבורה ואישרה את תוכנית החומש הלאומית לבטיחות בדרכים שגיבשה הרלב"ד. במסגרת החלטת הממשלה, אושרו עקרונות התוכנית לשנים 2022-2027 שיעדה להפחית את שיעור הנפגעים בתאונות דרכים ב-50% תוך חמש שנים. בנוסף אישרה הממשלה לתקצב פיילוט ליישום התוכנית בסך 80 מלש"ח.

במסגרת התוכנית שאושרה הבוקר, יום א', הוטל על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים להקים ועדת תיאום בראשות הרלב"ד לצורך קידום עבודה בין-משרדית מתואמת לחיזוק פעילות הממשלה להגברת הבטיחות בדרכים. ועדת ההיגוי תכלול את נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, המשטרה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הפנים, המשרד לשוויון חברתי, המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה וגורמים רלוונטיים נוספים.

פרקים לביצוע תוכנית החומש הלאומית כפי שאושרו בהחלטת הממשלה:

חברה ערבית: הפחתת שיעור המעורבות והנפגעים בתאונות דרכים בקרב החברה הערבית, לרבות הפחתת היפגעות ילדים ונהגים צעירים, צמצום מוקדי סיכון ביישובי החברה הערבית וקביעת יעדים נוספים ליצירת אקלים בטיחות ציבורי ופיתוח אמצעי חינוך הסברה והכשרה לאוכלוסיות בסיכון.

עיר בטוחה: הגברת הבטיחות במרחב העירוני, לרבות באמצעות צמצום פגיעות במהלך חציית כבישים ובקרבת מוסדות חינוך, מרכזי יום ודיורים מוגנים (בדגש על אוכלוסיות הילדים והאזרחים הוותיקים); האטת מהירות הנסיעה; הפחתת שיעור המעורבות והנפגעים בתאונות דרכים בקרב הרוכבים על כלים זעירים והגברת האכיפה העירונית.

נהגים צעירים: הפחתת שיעור המעורבות והנפגעים בתאונות דרכים בקרב אוכלוסיית הצעירים, בין היתר באמצעות יצירת יעדים לשיפור מיומנויות תפיסת סכנה של נהגים צעירים; יצירת אקלים בטיחות משפחתי וחברי ועידוד מנהיגות צעירה והתערבויות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

רכב כבד: הפחתת שיעור המעורבות והנפגעים בקרב נהגי משא כבד, אוטובוסים.

דו גלגלי: הפחתת היפגעות חמורה של רוכבי דו גלגלי.

אכיפה: הגברת וייעול האכיפה הארצית בתווך העירוני והבין עירוני, לרבות הפעלת מתנדבים; הוספת ניידות; הגברת המודעות לאכיפה; שימוש ופיתוח אמצעי אכיפה וניטור אוטומטים ודיגיטליים חדשניים ומתקדמים, לרבות בחינת האפשרות למתן סמכויות אכיפה דיגיטלית לרשויות המקומיות וטיפול בנהגים רצידיוויסטים.

בדרכים בינעירוניות: יעדים לטיפול מואץ במוקדי סיכון בדרכים בינעירוניות, בין היתר במטרה להביא להפחתת תאונות בדרכים חד מסלוליות, הפחתת היפגעות חמורה בתאונות אופנועים והתאמת אחזקת כביש לרמה נדרשת.

יישום השלב הראשון של התוכנית הרב-שנתית ייצא לדרך עוד ב-2022. במסגרת השלב, ייבחר אשכול אזורי על פי קריטריונים מקצועיים שיגובשו ברלב"ד. לצורך מימון השלב הראשון אושר לאגם תקציב בסך 80 מלש"ח מהמקורות הבאים: 35 מלש"ח מתקציב משרד התחבורה, 15 מלש"ח מתקציב תוספתי של משרד התחבורה עבור הרלב"ד לצורך מימון תגבור אמצעי אכיפה, נהגים צעירים, משאיות והיסעים, הכשרת דו גלגלי, הסברה וניהול, 23 מלש"ח מתקציב שהוקצה לבטיחות בדרכים במסגרת "עיר בטוחה", ו-7 מלש"ח מהתקציבים שהוקצו במסגרת החלטת הממשלה מס' 550 עבור תוכנית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026.

כתיבת תגובה