הכלכלנית הראשית מסכמת: ספטמבר חלש בשוק המגורים

כ-8 אלף דירות נרכשו בספטמבר – כמות נמוכה משמעותית מזו שאפיינה את שוק הנדל"ן בחודשים הקודמים, וירידה של 17% מול ספטמבר 2020 | הסיבה: חגי תשרי שהתרכזו בספטמבר | אך האם גם המשקיעים יצאו לחופשת החגים? בממוצע יומי היו גבוהות רכישות המשקיעים בספטמבר השנה ב-40% בהשוואה לספטמבר אשתקד

דירות | נתי שוחט, פלאש 90

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג מפרסמת היום סקירת שוק הנדל"ן למגורים.

בחודש ספטמבר נרכשו כ-8 אלף דירות, כמות נמוכה משמעותית מזו שאפיינה את שוק הנדל"ן בחודשים הקודמים, זאת בשל חגי תשרי שהתרכזו השנה בחודש ספטמבר. בהשוואה לספטמבר אשתקד זוהי ירידה של 17%, כאשר מספר ימי העבודה בחודש ספטמבר השנה היה נמוך כמעט כפליים משיעור זה (32%) בהשוואה לספטמבר אשתקד.

250/200 סייד בר + קובייה

רכישות המשקיעים בחודש ספטמבר הסתכמו ב-1.7 אלף דירות, ירידה של 5% בהשוואה לספטמבר אשתקד, שיעור ירידה מתון ביותר בהינתן מיעוט ימי העבודה בספטמבר השנה. בממוצע יומי היו גבוהות רכישות המשקיעים בספטמבר השנה ב-40% בהשוואה לספטמבר אשתקד. משקל המשקיעים הגיע ל-21.5%, הגבוה ביותר מאז מרץ 2016.

מכירות המשקיעים בחודש ספטמבר עמדו על 1.5 אלף דירות, ירידה של 20% בהשוואה לספטמבר אשתקד, "מלאי" הדירות בידי משקיעים רשם עליה מתונה של כמאתיים דירות בחודש ספטמבר, לאחר שמאז מאז הופחת מס הרכישה על דירות הנרכשות להשקעה בסוף יולי אשתקד נבלמה הירידה ב"מלאי" זה שהחל לרדת באפריל 2016 (לאחר גידול מצטבר של כ-58 אלף דירות בשנים 2015-2010, טרם הכבדת מס הרכישה עליהם ביוני 2015).

מכירות הקבלנים  בחודש ספטמבר הסתכמוב-3.0 אלף דירות, ירידה של 15% בהשוואה לספטמבר אשתקד. מנגד בולט אזור ת"א  עם המשך הגידול החד במכירות אלו, כאשר בתשעת החודשים הראשונים השנה נשבר שיא המכירות השנתיות באזור זה לפחות בעשרים השנים האחרונות.

 

870/135 ליינר ארטקל

רכישות "דירה ראשונה" הסתכמו בחודש ספטמבר ב-3.5 אלף דירות (כולל "מחיר למשתכן"), ירידה של 19% בהשוואה לספטמבר אשתקד. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי בחודש ספטמבר ב-2.7 אלף דירות, ירידה של 16% לעומת ספטמבר אשתקד. רכישות משפרי הדיור הסתכמו גם כן ב-2.7 אלפי דירות, בהשוואה לספטמבר אשתקד זוהי ירידה של 20%.

באגף הכלכלנית הראשית באוצר מיהרו לציין כי נתונים ראשוניים לחודש אוקטובר מצביעים על עליה חדה במספר העסקאות ובמשקל המשקיעים בשוק.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה