הכשרת היישוב ומנורה: 720 יח"ד, 4 פרויקטים ומיליארד ש' הכנסות

שיתוף הפעולה האסטרטגי בתחום הייזום למגורים של הכשרת הישוב ומנורה-מבטחים שהוכרז עליו בנובמבר – יוצא לדרך | יזמית הנדל"ן וחברת הביטוח יקימו ביחד למעלה מ-720 יחידות דיור ב-4 פרויקטי התחדשות עירונית של "הכשרה התחדשות" בהיקף השקעת הון עצמי משותפת של כ-166 מיליון שקל | ההכנסות הצפויות ממכירת יחידות הדיור יסתכמו בכ-1 מיליארד ש"ח, ועלויות ההקמה הצפויות הינן כ-835 מיליון ש"ח 

במעמד החתימה בין הכשרת היישוב למנורה מבטחים. מימין לשמאל: עודד סתר, שוהם ולדמן, עוזי לוי, ניר מורוז, עופר נמרודי, אלכס מריאש, ערן גריפל ודניאל נמרודי | צילום: ערן בארי

הכשרת הישוב, בניהולו של עופר נמרודי, מאיצה את פעילותה בתחום המגורים. הכשרת הישוב דיווחה אתמול כי חתמה עם הפניקס חברה לביטוח על הסכם למימון ההקמה של פרויקט ברחוב דה-האז בתל-אביב, והיום הכשרת הישוב מעדכנת היום כי חתמה על הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הביטוח מנורה, במסגרתו תשקיע מנורה, לצד הכשרת הישוב התחדשות עירונית, כ-100 מיליון שקל בהון עצמי (60% מהון השותפות) לקידום 4 פרויקטים למגורים שהכשרת הישוב פועלת לקידומם וצפויה להתחיל בהקמתם בשנתיים הקרובות. לשם כך הכשרת הישוב תעמיד 40% מהון השותפות, עד כ-66 מיליון שקלים במצטבר, כך שבסך הכל תעמיד השותפות שבבעלות הכשרת הישוב ומנורה סכום הון עצמי כולל של עד 166 מיליון שקל לפרויקטים האמורים.

ארבעת הפרויקטים במסגרת שיתוף הפעולה הם: חנקין בחולון במסגרתו יוקמו 130 יחידות דיור, פרויקט בבלי בת"א במסגרתו יוקמו 55 יחידות דיור, שלב א' בפרויקט "שיכון צבא הקבע" בקרית-ים במסגרתו יוקמו 268 יחידות דיור (מתוך 1,450 יחידות דיור בכל שלבי הפרויקט), ושלב א' בפרויקט "בן-גוריון" ברמלה במסגרתו יוקמו 270 יחידות דיור (מתוך 3,082 יחידות דיור בכל שלבי הפרויקט). 

בסה"כ במסגרת ארבעת הפרויקטים צפויה השותפות לבנות 723 יחידות דיור, מהן 577 יחידות דיור למכירה. הכשרת הישוב מעריכה כי ההכנסות ממכירת יחידות הדיור יסתכמו לכ-1 מיליארד שקל (לא כולל מע"מ), ומעריכה את העלויות להקמת הפרויקטים הללו בכ-835 מיליון שקל.

בין הצדדים נקבעו מנגנונים שונים ובהם תנאים להעמדת ההון העצמי לפרויקטים, אופן ניהול הפרויקטים, אופן קבלת החלטות מהותיות ועוד. כמו כן, סוכם כי מפל התשלומים של הפרויקטים, על בסיס הנחות עבודה שונות, ישקף חלוקת רווחים לפי יחס של כ-70% להכשרת הישוב, וכ-30% למנורה. הכשרת הישוב התחדשות עירונית זכאית למרכיב דמי ייזום מתוך רווחי כל פרויקט, וכן לדמי הצלחה על בסיס השגת יעדי רווחיות בגין כל אחד ואחד מהפרוקטים.

מטעם הכשרת הישוב הובילו את העסקה עופר נמרודי, מנכ"ל החברה, ועודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי.

מטעם מנורה-מבטחים הובילו את העסקה ניר מורוז, מנהל ההשקעות הראשי, עוזי לוי, מנכ"ל מנורה-מבטחים נדל"ן ושוהם ולדמן, מנהל תחום נדל"ן באגף ההשקעות.

את הכשרת הישוב ייצגו בעסקה עו"ד ניב סיון ממשרד הרצוג, ועו"ד אילנית לנדסמן-יוגב. מנורה-מבטחים יוצגה בעסקה על-ידי עו"ד אורית ישראלי ועו"ד ליטל אפרתי ממשרד פישר. משרד שקל ושות' ו-EY ייעצו לצדדים.

הכשרת הישוב פועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל ובפולין – שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים; וכן ייזום פרויקטים למגורים בפולין והתחדשות עירונית בישראל. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו גאים ושמחים על שיתוף הפעולה האסטרטגי עם מנורה ורואים בכך הבעת אמון משמעותית מגוף מוביל בשוק ההון. העסקה מהווה נדבך נוסף וחשוב בביסוס מעמדה של הכשרת הישוב כחברה מובילה בישראל בתחום ההתחדשות העירונית. הכשרת הישוב נמצאת בתנופת עשייה גדולה בתחום ייזום הנכסים המניבים ובתחום הייזום למגורים עם אלפי יחידות דיור באיזורי ביקוש, שנמצאות בשלבי קידום משמעותיים. מנורה תשקיע כ-100 מיליון שקל הון עצמי ישירות ב-4 פרויקטים שקידמנו בשנים האחרונות ושאנו צפויים להתחיל בהקמתם בשנתיים הקרובות. שיתוף הפעולה האסטרטגי יתמוך במגמת ההתרחבות המקיפה של הכשרת הישוב בתחום המגורים". 

עוזי לוי, מנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן: "אנו מברכים על שיתוף הפעולה עם קבוצת הכשרת הישוב שהינו גוף מוביל בעל ידע וניסיון רב בתחום ההתחדשות העירונית. תחום המגורים בישראל הינו תחום הנהנה מביקושים גבוהים ותחזיות צמיחה חזקות לעתיד. ההתחדשות העירונית מהווה בפועל את היצע הקרקעות ויחידות הדיור הגדול ביותר בלב אזורי הביקוש. השקעה זו מצטרפת להשקעות רבות נוספות בתחום הנדל"ן אותה ביצעה החברה וזאת לשם גיוון תיק ההשקעות והנבת תשואה עודפת לעמיתי ומבוטחי הקבוצה. ברצוני להודות לשוהם ולדמן, מנהל תחום השקעות נדל"ן על הובלת ההשקעה בצורה מקצועית ויסודית".

כתיבת תגובה