הלמ"ס: 4,800 חרדים קיבלו תואר אקדמי בשנת תשפ"ב

בשנת תשפ"ב היו החרדים 5.4% מכלל מקבלי התארים | 4,800 חרדים קיבלו תארים ותעודות אקדמיים, 3.6 אלף קיבלו תואר ראשון ו-1.1 אלף קיבלו תואר שני | בשנה זו, מספר החרדים שקיבלו תואר ראשון עמד על 6.7% מכלל מקבלי התואר | 3.9% מכלל מקבלי תואר שני ו-0.9% ממקבלי תואר שלישי היו חרדים | 77.0% ממקבלי התארים החרדיים היו נשים, מרביתן הוציאו תארים בהוראה וחלקן לא השתלמו באוניברסיטאות אלא במכללות

תואר אקדמי | תמונה: Pexels.com

הלמ"ס פרסמה היום נתונים אודות מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשפ"ב (2021/22). בשנה זו, 88.2 אלף אנשים קיבלו תארים ותעודות אקדמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מהם 39.0 אלף מהאוניברסיטאות, 4.4 אלף מהאוניברסיטה הפתוחה, 29.4 אלף מהמכללות האקדמיות ו-15.4 אלף מהמכללות האקדמיות לחינוך).

בהשוואה לתשפ"א (2020/21), מספרם של מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות עלה ב-13.8% ובמכללות האקדמיות ירד ב-3.7%. המעבר של המרכז הבינתחומי ממכללה אקדמית לאוניברסיטת רייכמן תרם רבות לשינויים אלו. במכללות האקדמיות לחינוך עלה המספר ב-9.7%.

שיעור מקבלי תואר ראשון בתחומי ה-STEM עמד על 25.6% בסך הכל, עם שונוּת בין קבוצות האוכלוסייה השונות – 27.1% בקרב היהודים והאחרים ו-15.9% בקרב הערבים.

מספר מקבלי תואר שני עלה ב-4.5%, במיוחד במכללות האקדמיות לחינוך – עלייה בשליש (34.4%). עלייה מתונה יותר נרשמה באוניברסיטאות (7.8%), ואילו במכללות האקדמיות נרשמה ירידה (14.5%).

חלקם היחסי של מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות היה 58.1%, נמוך מחלקם בתש"ף (0%).

בשנת תשפ"ב (2021/22), 1.7 אלף אנשים קיבלו תואר שלישי, עלייה של 5.5% לעומת השנה הקודמת.

חלקם של מקבלי תואר שני בתחומי ה-STEM עמד על 12.0% בסך הכל, עם שונוּת בין קבוצות האוכלוסייה השונות – 12.6% בקרב היהודים והאחרים ו-7.0% בקרב הערבים.

הנשים היו רוב בקרב מקבלי התארים (63.2%). רוב מקבלי תואר ראשון ותואר שני היו נשים (62.2% ו-9%, בהתאמה). מחצית ממקבלי תואר שלישי (50.4%) היו נשים.

החרדים היו 5.4% מכלל מקבלי התארים.

בשנת תשפ"ב (2021/22) קיבלו 4.8 אלף חרדים תארים ותעודות אקדמיים. 3.6 אלף קיבלו תואר ראשון ו-1.1 אלף קיבלו תואר שני. בשנה זו היו החרדים 5.4% מכלל מקבלי התארים ו-6.7% מכלל מקבלי תואר ראשון. בתארים המתקדמים היו אחוזי החרדים נמוכים אף יותר (3.9% בתואר שני ו-0.9% בתואר שלישי). 77.0% ממקבלי התארים היו נשים. בתואר הראשון ובתעודת הוראה היו אחוז הנשים גבוהים אף יותר (79.2% ו-81.1%, בהתאמה). נשים היו רוב בכל סוגי המוסדות, בייחוד במכללות האקדמיות לחינוך (84.0%). באוניברסיטאות היה חלקן הנמוך ביותר (64.7%).

מתוך 1.7 אלף מקבלי תואר ראשון חרדים (גברים ונשים) במכללות האקדמיות לחינוך, 1.4 אלף (כ-79%) היו במעמד של לימודי המשך לתואר ראשון. כלומר, הם למדו הוראה בעבר במוסד לא אקדמי (בדרך כלל סמינר חרדי), ולאחר מכן השלימו לימודים לתואר ראשון במכללה אקדמית לחינוך. קבוצה זו היא יותר משליש (36.5%) ממקבלי התארים החרדים.

בשנת תשפ"ב, האחוז הגבוה ביותר של מקבלי תארים חרדים מכלל מקבלי התארים היה במכללות האקדמיות לחינוך (14.7%). באוניברסיטאות היה אחוז החרדים מכלל מקבלי התארים הנמוך ביותר (2.2%). בתחומי הלימוד מדעי הרוח ומקצועות עזר רפואיים (בכלל המוסדות) אחוז החרדים היה גבוה יותר מהאחוז בתחומי לימוד אחרים (9.6% ו-8.4%, בהתאמה). בניתוח גם לפי סוגי המוסדות עולה שאחוז החרדים הגבוה ביותר (16.4%) היה במקצועות עזר רפואיים במכללות האקדמיות המתוקצבות.

יוצאי אתיופיה היו 1.1% מכלל מקבלי התארים.

בשנת תשפ"ב (2021/22) קיבלו 13.6 אלף ערבים תארים ותעודות אקדמיים. מתוכם, 8.6 אלף ערבים קיבלו תואר ראשון, 3.9 אלף קיבלו תואר שני, אלף קיבלו תעודת הוראה ו-102 קיבלו תואר שלישי. אחוז הנשים בקרב הסטודנטים הערבים גבוה מאחוז הנשים בקרב הסטודנטים היהודים והאחרים (73.3% לעומת 61.7%, בהתאמה).

כתיבת תגובה