המוסדיים רוכשים כ-6% ממניות תיגבור בתמורה לכ-20 מיליון ש'

גופים מוסדיים רוכשים כ-6% ממניות תיגבור בתמורה לכ-20 מיליון ש"ח, בדרך של הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה | תמורת הגיוס תשמש את החברה לבניית מגדל תעסוקה ומגורים 'סונול חכמי' בת"א, החזר חוב ובחינת הזדמנויות השקעה עתידיות

מתחם סונול-חכמי בת"א | הדמיה (צילומסך ממסמכי התכנון): יסקי מור סיוון, אדריכלים ומתכנני ערים

חברת תיגבור הודיעה היום על גיוס הון בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח בתמורה להקצאת מניות וכתבי אופציה (לא סחירים) מילין לפידות, קרן ספרה, ארקין החזקות וסיגמא בית השקעות. תמורת הגיוס תשמש את החברה לבניית מגדל תעסוקה ומגורים 'סונול חכמי' בת"א, החזר חוב ובחינת הזדמנויות השקעה עתידיות.

במסגרת ההצעה הפרטית ירכשו המשקיעים 607,000 מניות של החברה במחיר של 33 ₪ למניה, המהוות כ-6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לאחר ההקצאה וזאת לעומת מחיר מניה ממוצע בחודש האחרון שעמד על כ-36 ש"ח. ילין לפידות רוכש כ-455,000 מניות תמורת כ-15 מיליון ש"ח ויחזיק כ-4.5% מהון המניות של החברה, לאחר ההקצאה.

בנוסף, תקצה החברה למשקיעים כתבי אופציה הניתנים למימוש למניה אחת במחיר של 42.5 ₪  לכל כתב אופציה, כך שעל כל מניה רגילה שתוקצה, יוקצה ללא תמורה כתב אופציה אחד. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 13 בנובמבר 2026. לאחר הקצאת המניות וכתבי האופציה (בהנחת מימוש מלא), יחזיקו המשקיעים בכ-11.34% מהון המניות של החברה בדילול מלא. התמורה הנוספת שתתקבל במקרה של מימוש מלא של האופציות תסתכם בכ-26 מיליון ₪.

אורית בנבנישתי, מנכ"לית החברה, מסרה: "אנו שמחים להודיע על עסקה משמעותית זו אשר תסייע לנו לחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה וכן לטובת קידום פרויקט הנדל"ן בדוד חכמי, החזר חוב ובחינת השקעות עתידיות. לצד זאת, אנו מאמינים כי המכירה תסייע להגדיל את הסחירות והנזילות במניית החברה בבורסה. ברצוני להודות למשקיעים החדשים והקיימים על הבעת האמון החברה ונמשיך לפעול ללא הרף ליצירת צמיחה רווחית והצפת הערך הטמון בכל פעילויות החברה."

קבוצת תיגבור הינה מהחברות הגדולות בישראל בתחום משאבי אנוש וגיוס עובדים, סיעוד שמירה ואבטחה וניהול פרויקטים גדולים ומורכבים. תיגבור נמצאת במגמת צמיחה כאשר ברבעון השני לשנת 2023 החברה הציגה  גידול של 9.3% במכירות שהסתכמו בכ-311.8 מיליון ש"ח לעומת כ-285.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווח הנקי ברבעון גדל ב-48.4% והסתכם ל-9.2 מיליון שקל בהשוואה ל-6.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה חילקה דיבידנד בהיקף של כ- 4.6 מיליון ש"ח. ההון העצמי בסוף המחצית הסתכם ב-154.5 מיליון שקל לעומת 144.7 מיליון שקל בסוף שנת 2022.

'תיגבור', חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד, שירותי שמירה ואבטחה, הוקמה בשנת 1981 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 2007. החברה מהוה בית של פתרונות מהמובילים והוותיקים בישראל, מומחית בפיתוח והתאמה של פתרונות במיקור חוץ המשלבים שירותים וטכנולוגיות, בתחום שירותים מנוהלים ובתחום מערך השירותים לקהילה. הקבוצה משמשת מזה שנים רבות כיחידה מרכזית בפרויקטים ומנהלת אותם  כאינטגרטור, כגורם המרכז בכל השלבים ובכל ההיבטים. באופן זה, מייצרת תיגבור תשלובת של יכולות מתקדמות וחדשניות, המהוות פתרונות ייעודיים. תיגבור מתמחה בתחומי ליבה רבים המאפשרים זאת: גיוס עובדים ומיקור חוץ, סיעוד, ורווחה, שמירה ואבטחה, נגישות, ניקיון, אחזקה ותחזוקה. החברה פועלת בפרישה ארצית ומפעילה 40 סניפים ברחבי הארץ.

כתיבת תגובה