המימון שמאחורי הטרור || בלי כוונת רווח, בכוונת זדון

אין טרור בלי מקורות מימון, ומתברר, כי ארגוני טרור מנצלים עמותות ואלכ"רים למימון פעילויות הטרור | הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מספקת הצצה נדירה לשיטות הפעולה של ארגוני הטרור לניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות מימון טרור, כולל דוגמאות למידע מודיעיני ייחודי הקיים ברשות, וחשיפת חקירות כלכליות בנושא שבוצעו בארץ ובעולם | הסקירה כוללת רשימת "דגלים אדומים" במטרה לסייע לסקטור הפיננסי לזהות מקרי מימון טרור תוך ניצול עמותות ואלכ"רים

פיגוע טרור (ארכיון) | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

תשמעו סיפור: ארגון TIKA (הסוכנות התורכית לשיתוף פעולה ותיאום – Turkish Cooperation and Coordination Agency) הינו סוכנות תורכית ממשלתית הפועלת כאלכ"ר במדינות רבות בעולם (פרויקטים בתחום החינוך, בריאות ותשתיות במדינות רבות באסיה ובאפריקה).בשנת 2017, כוחות הביטחון הישראלים עצרו את מנהל סניף עזה של TIKA, מחמד מורתג'א, באשמת סיוע לארגון חמאס. מורתג'א נחשד שפעל כעשור בשירות הזרוע הצבאית של חמאס והונה את TIKA בכך שהסב לטובת הזרוע הצבאית של חמאס תקציבים בשווי מיליוני שקלים שנועדו למטרות הומינטאריות בעזה.

בין היתר, מורתג'א הכליל פעילים של הזרוע הצבאית של חמאס ברשימות הנזקקים ובדרך זו הם זכו למענקים כספיים ולחבילות מזון. מורתג'א גם מימן בתום מבצע 'צוק איתן' אירוע צדקה פומבי שבמהלכו זכו פעילי חמאס למענקים והטבות.
מחקירת שב"כ בעניינו עלה כי מורתג'א גוייס לשורות חמאס עוד בשנת 2008 והחל לפעול במסגרת הזרוע הצבאית של הארגון. בין היתר, הוכשר מורתג'א באימונים צבאיים, אחסן בביתו אמל"ח ואף נשלח מטעם TIKA להכשרה שנועדה בדיעבד לשם השגת מידע טכני עבור חמאס לצרכי שיפור דיוק הרקטות המשוגרות לעבר ישראל.

יצוין, כי ה-FATF זיהה (מרץ 2022) סיכוני הלבנת הון קונקרטיים מצד אלכ"רים בתורכיה וקרא לרשויות במדינה לנקוט גישה מבוססת סיכון כדי לפקח על ארגונים אלו ולמנוע את ניצולם למימון טרור.

מקרה זה, הכולל ניצול לרעה של אלכ"ר תורכי ממשלתי לסיוע לזרוע הצבאית של חמאס, הוא רק דוגמית המייצגת חלק מהסקירה שפרסמה אתמול הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, סקירה – שעוסקת בניצול המערכת הפיננסית למימון טרור, באמצעות עמותות ואלכ"רים. המדריך מציג טיפולוגיות ושיטות פעולה בולטות שזוהו בארץ ובעולם ככאלו המיושמות על ידי ארגוני טרור.

הכסף שמאחורי הטרור

ארגונים ללא כוונות רווח (אלכ"רים) פועלים כדי לקדם ולממש יעדים שאינם עסקיים, בתחומי החברה, חינוך, דת וסיוע הומניטרי. דוגמאות שכיחות לאלכ"רים הן עמותות, ארגוני צדקה וגמילות חסדים וכד'. לאור פעילויות שונות של ארגוני הטרור בתחומי דת וצדקה, אלכ"רים היוו לאורך השנים יעד לניצול, שיטוי ולעיתים אף שימוש ביודעין בידי ארגוני טרור ברחבי העולם – וגם בשטחי מדינת ישראל. הקהילה והארגונים הבין-לאומיים בתחום הלבנת הון ומימון טרור – ובראשם ארגון ה-FATF – דנים ומתמקדים בסוגיה כבר שנים, ופרסמו מספר הנחיות ואזהרות כיצד להתמודד עם התופעה בתחום האלכ"רים.

בהקשר הישראלי, שימוש באלכ"רים הוא אחת מהטיפולוגיות (דפוסי פעולה) המרכזיות למימון טרור. בשנתיים האחרונות חל גידול משמעותי בבקשות המידע בתחום מימון טרור שקיבלה, כשאחד מכל 7 בקשות (16.5%) נקשר לפעילות המבוצעת בידי עמותות ואלכ"רים.

לכן, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ביצעה מחקר מקיף ומעמיק בנושא, שמטרתו מיפוי כלל הסיכונים, שיטות הפעולה והמידע המודיעיני הקיים בנושא, כדי לפתח ולפרסם הנחיות לציבור הרחב ולגופים הפיננסיים כיצד להימנע ולמנוע מארגוני הטרור לנצל שיטת פעולה זו למימון מאמציהם.

דרכי הפעילות המרכזיים שזיהתה הרשות לניצול/שימוש באלכ"רים ועמותות למימון טרור:

1 . ניתוב כספים המופקדים בחשבונות העמותה במישרין ו/או בעקיפין לארגון טרור.

2. גיוס הכספים לטובת ארגון הטרור.

3 . אספקת תמיכה לוגיסטית, וסיוע ועידוד גיוס פעילי טרור או תמיכה בארגוני טרור.

4. השתייכות ישירה לגורמי טרור – אלכ"ר המקיים קשרים ופועל לקידום אינטרסים של גורמי טרור, באופן גלוי, או תוך התחזות ויצירת מצג שווא של אלכ"ר לגיטימי.

5 . ניצול לרעה של יוזמות ופרויקטים – יוזמות ופרויקטים של אלכ"רים המנוצלים לרעה לטובת מימון טרור (כגון משלוחים של סיוע הומניטרי המנותבים אל ארגוני טרור).

6 . העברת תרומות וכספים לאזורי סכסוך ו/או אזורים בהם קיים סיכון מוגבר בהקשרי טרור ומימון טרור.

המסמך כולל שורת פרשיות בהן עמותות שימשו למטרות מימון טרור ובהם שימוש בחשבון עמותה למתן סיוע הומניטרי עבור פליטים מסוריה (המוגדרת בישראל כמדינת אויב) לקבלת תרומות מגורמים פרטיים באופן תכוף ובסכומים גבוהים. מנגד, כספים רבים הועברו לחו"ל מדי חודש ללא יכולת להתחקות אחר יעדם הסופי, כולל העברות למוטבים שזוהו כארגוני צדקה ועמותות בחו"ל.

דוגמה נוספת היא חברת אשראי שזיהתה עשרות עסקאות בין-לאומיות של לקוח שהעביר כספים לעמותה בחו"ל בעלת שם דומה לעמותה שהוכרזה על ידי משרד הביטחון הישראלי.

"אין טרור ללא מימון", קובעת נחרצות ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי. "מימון טרור מאפשר לארגוני טרור לפעול בארץ וברחבי העולם, לפגוע ולאיים על חייהם של מדינות ועמים שוחרי שלום. כל ארגון זקוק למימון, ואיתור נתיבי הכספים שמאפשרים לארגוני הטרור להתנהל פיננסית וסיכולם, היא קריטית למאבק של מדינת ישראל בטרור. שימוש בעמותות למטרות טרור הוא בדיוק מסוג הפעולות שאנו נאבקים בהן – ניצול ציני של מטרות הומניטריות כמסווה למימון טרור. מדריך הדגלים האדומים שאנו מפרסמים מאפשרים למוסדות הפיננסיים בסקטור הפרטי להתמקד ולזהות את הסממנים לניסיונות הניצול לסייע לפעילויות טרור ומימון טרור, וכך יסייעו לנו להפיק מודיעין מדויק ואיכותי יותר, לטובת איתור נתיבי מימון טרור ופיצוח פרשיות נוספות בתחום זה".

כתיבת תגובה