הממונה על התחרות אישרה את מיזוג הוט – IBC 

פרישת הסיבים האופטיים ברחבי מדינת ישראל תזורז: הממונה על התחרות אישרה היום את מיזוג החברות הוט ו-IBC • המשמעות: תשתית הסיבים הרחבה שעתידה IBC לפרוש תתחרה בתשתית הסיבים של בזק ופרטנר ותקטין את התלות בבזק של לקוחות שיהיו מעוניינים בתשתית אולטרה רחבת פס 

סיבים אופטיים | אילוסטרציה: PeterPhoto123, שאטרסטוק

הממונה על התחרות אישרה היום (20 בינואר 2021) מיזוג בין הוט לבין IBC, כאשר המשמעות היא זירוז פרישת הסיבים האופטיים ברחבי מדינת ישראל.

IBC עוסקת באספקת שירותי תשתית תקשורת על גבי סיבים אופטיים ללקוחות סיטונאים. במסגרת העסקה, תרכוש הוט כ-23.3% מהון המניות של IBC, כך שלאחר המיזוג IBC תוחזק על ידי חברת החשמל (30%) ועל ידי הוט, סלקום וקרן תש"י (23.3% כל אחת). 

כיום, הוט מחזיקה ומפעילה תשתית תקשורת נייחת בפרישה ארצית. על בסיס תשתית זאת היא מספקת מגוון שירותי תקשורת ללקוחות קמעונאים וכן שירותי תשתית ללקוחות סיטונאיים. עם זאת, התשתית הנייחת הקיימת של הוט מסוגלת לספק קצבי הורדה והעלאה נמוכים ביחס לתשתיות אולטרה רחבות פס דוגמת תשתית סיבים.

בדיקת המיזוג העלתה כי המיזוג ייתן ל-IBC את התמריץ ואת היכולת להרחיב באופן משמעותי את היקף וקצב פרישת תשתית הסיבים שלה. תשתית הסיבים הרחבה שעתידה IBC לפרוש תתחרה בתשתית סיבים רחבה שעתידה בזק לפרוש ובתשתית סיבים מצומצמת יותר שנפרשה וצפויה להמשיך להיפרש על ידי פרטנר. המיזוג צפוי לאפשר למרבית בתי האב במדינת ישראל גישה למספר תשתיות סיבים מתקדמות, ולהקטין את התלות בבזק של לקוחות קצה המעוניינים בתשתית אולטרה רחבת פס. 

בנוסף, ההרחבה הצפויה של היקף פרישת הסיבים על ידי IBC תגדיל את מגוון האפשרויות העומד בפני חברות תקשורת אשר לא מחזיקות בתשתית עצמאית. חברות אלו יוכלו לרכוש באזורים אלו תשתית תקשורת רחבת פס מספק נוסף (IBC) המחויב במתן שירות סיטונאי על בסיס תשתית הסיבים שלו, מלבד בזק (המחויבת בכך אף היא), באופן שיאפשר להם להקטין את התלות בבזק ולהוזיל את עלויות התשתית. 

בדיקת הרשות העלתה כי לא ניתן לשלול את האפשרות שאלמלא המיזוג, בשנים הקרובות, הוט הייתה פורשת תשתית סיבים עצמאית, אך זאת בהיקף מצומצם יחסית. כמו כן, אלמלא המיזוג, גם IBC הייתה צפויה לפרוש תשתית סיבים בהיקף מצומצם ובקצב איטי יחסית. עם זאת, ניתן להעריך כי תתקיים חפיפה משמעותית בין האזורים בהם תפרוש IBC לבין האזורים בהם הוט הייתה עתידה לפרוש. 

במהלך הבדיקה נבחן החשש שהמיזוג עם IBC יפחית את התמריץ של הוט להתחרות במקומות שבהם IBC צפויה כבר היום לפרוש תשתית. בחינת הרשות העלתה כי במקומות אלו צפויים לפעול שני מתחרים משמעותיים נוספים שלא באמצעות רשת IBC (בזק ופרטנר), והמיזוג לא צפוי להקטין משמעותית את התמריץ של הוט להתחרות באמצעות התשתית הקיימת שלה.

באופן דומה, התמריץ של IBC להעלות את מחיר שירותי התשתית שהיא מוכרת בסיטונאות או לפגוע באיכות השירות שהיא מספקת למתחרותיה של הוט אינו משתנה משמעותית וזאת נוכח מבנה הבעלות הנוכחי של IBC ובפרט גודל האחזקה של הוט במניות IBC, וכן נוכח התמריץ המובנה שיש ל-IBC להתקשר עם לקוחות נוספים מלבד סלקום והוט. 

גם חשש אפשרי כי שיתוף הפעולה בין סלקום להוט במסגרת הבעלות המשותפת ב-IBC יוביל להפחתת התחרות בין הגופים החוברים התברר כלא משמעותי והממונה מצאה כי אין חשש להורדת התמריץ של הוט וסלקום להתחרות זו בזו במוצרים נוספים. 

לאור הבדיקה שנערכה החליטה הממונה לאשר את המיזוג בין הוט ו-IBC. 

כתיבת תגובה