הממשלה אישרה 6.5 מיליארד ש' כמענה ליישובי קו העימות הצפוני

הממשלה אישרה את תכנית הצפון למענים בטווח המיידי והקרוב וקידום מתווה רב-שנתי 'שחר לצפון' לשיקום ופיתוח היישובים המאוימים בקו העימות | מכללה, אוניברסיטה, שיפור התחבורה, העצמת הרשויות המקומיות ועוד – אלה רק חלק מהתכניות הצפויות לצאת לדרך בעקבות האישור

אישור תכנית 'שחר הצפון' | צילום: חיים צח, לע"מ

הממשלה אישרה אתמול בישיבת הממשלה את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתכנית הצפון, אשר נידונה בישיבת הממשלה ברביעי האחרון, ותכלול מענים בטווח המיידי והקרוב, וקידום מתווה רב-שנתי 'שחר לצפון' לשיקום ופיתוח האזור.

התכנית גובשה על ידי אגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד רה״מ בשיתוף כלל משרדי הממשלה ובשיתוף עם ראשי הרשויות בצפון, ותתוקצב בסכום כולל של 6.5 מיליארד ש״ח:  3.5 מיליארד ש״ח שאושרו לטווח המיידי. – 3 מיליארד ש״ח למתווה הרב-שנתי.

במסגרת ההחלטה, יוקם מטה ייעודי במשרד רה״מ שתפקידו לקדם את יישום ההחלטה ולגבש את המתווה לשיקום ופיתוח הצפון, ויהווה כתובת לפניות הרשויות והקהילות. כמו כן, הוחלט כי תוקם ועדת שרים בראשות ראש הממשלה, אשר תקדם מדיניות כלל ממשלתית ומערכתית בנושא שיקום ופיתוח הצפון.

עוד נקבע בהחלטה כי נוכח השלכות המלחמה יינתן סיוע לצרכים השוטפים של הרשויות בסכום של מעל ל-200 מיליון ש״ח.

מטרות התכנית לטווח הקרוב:

1 . הגברת הוודאות והבהירות עבור האזור, היישובים והאוכלוסייה המאוימת, תוך יצירת מוקד ברור לקשר עם הציבור.

2. סיוע לשמירה ואיחוד היישובים המאוימים ואוכלוסייתם שפונו וקירוב האוכלוסייה צפונה, תוך שמירה על החוסן והשלומות ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, הגברת הרציפות החינוכית, צמצום פערי למידה וסיוע לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים.

3. סיוע בשמירה על רציפות תפקודית של עסקים וחיזוק הביטחון התעסוקתי, לרבות שמירה על ענפי התיירות והחקלאות, הבטחת הפעילות העסקית וחיזוק העסקים המקומיים באזור המאוים.

4. חיזוק ותגבור הרציפות התפקודית של רשויות ההחלטה לרבות תגבור פעולות ורציפות השירותים המוניציפליים, ושימור ושיפור החוסן הארגוני והרשותי.

5. איסוף והאחדת מידע עבור קבלת החלטות ויישומן.

במסגרת התכנית לטווח הארוך – המתווה יתייחס למכלול תחומי החיים ויבחן את האפשרות להתייחס לנושאים הבאים: החלת התקציב לטווח הארוך יחול על היישובים מ-0 עד 9 ק"מ מהגבול (בכפוף לחוו״ד של משרד הביטחון); חיזוק עסקים ומפעלי; תמיכה בחדשנות, יצירת אקו סיסטם לתחום הפודטק; חוסן אנרגטי, לרבות מתקנים פוטולטאים, ביו-גז ואגירה; חיזוק מעטפת המענים לליווי פסיכו-סוציאלי ותמיכה רגשית ונפשית בקהילה; חיזוק ותגבור השירותים החברתיים והקהילות; שדרוג שירותי החינוך מהגיל הרך ועד האקדמי; הקמת אוניברסיטה בקרית שמונה;  שיקום וחיזוק תעשיית התיירות בצפון;  שדרוג ושיפור שירותי הבריאות ברמה האיזורית, לרבות חיזוק ושדרוג מיון קדמי בקרית שמונה.

עוד בתכנית: שיפור הנגישות התחבורתית בתוך אזור הצפון ובין אזור הצפון לשאר חלקי המדינה; הקמת מוסדות עוגן חברתיים אזוריים כגון מכללה לאיתנות ומרכז שיקומי לאומי; קידום של התחדשות עירונית, שדרוג והרחבת היישובים הכפריים; חיזוק חוסנן הכלכלי של הרשויות המקומיות; עידוד התיישבות באמצעות הטבות שונות כגון העמקת סבסוד פיתוח וסבסוד קרקעות; חיזוק ארגוני חברה אזרחית והעסקים הפועלים בחבל הארץ הצפוני או הפועלים בפריסה ארצית עם מיקוד פעולה באיזור זה.

גיבוש המתווה יבוצע תוך קיום תהליכי שיתוף ציבור ועבודה מלאה מול נציגי הרשויות הרלוונטיות למתווה, תושביהן וקהילותיהן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר, "הלכנו כברת דרך ארוכה. יש פה תכנית מיידית בסך 3.5 מיליארד ש"ח שתסייע רבות לתושבי הצפון, יש פה בהחלטה הגדרה של 0-9 ויש פה גם את תקציב השיקום והפיתוח ארוך הטווח שיהיה הרבה יותר מ-3 מיליארד ש"ח שכבר סוכמו בהחלטה.

זו בשורה לתושבי הצפון. אנחנו ניתן פתרון לצפון – גם כלכלי, גם חברתי וגם פתרון ביטחוני רחב.

אני רוצה להודות לשרים ולמשרדים, למנכ"ל משרדי יוסי שלי ואנשי צוותו ולראשי הרשויות שנתנו כאן כתף".

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף לאחר אישור תכנית הצפון בממשלה: "נאבקתי למען התוכנית מתחילת הלחימה כדי לאשר תכנית שתתן מענה לצרכים המיידים של תושבי הצפון הנמצאים שמונה חודשיים מחוץ לבתיהם.

"אני מברך את רה"מ, את מנכ"ל משרדו ואת סמנ"כלית המשרד הגב' הדס שון לוי, על אישור התכנית שתייצר וודאות לתושבים בצפון, לשמירה על חוסנם ולסייע להם להתמודד עם ההשלכות הקשות של המלחמה.

"אנו מחויבים להמשיך להיאבק ולפעול למען עתיד טוב יותר למדינת ישראל בכלל, ולתושבי הצפון והנגב בפרט".

כתיבת תגובה