המענקים יחזרו, ההתחדשות העירונית קיבלה זריקת מרץ

קבינט הדיור אישר מתן מענקים וסבסוד במסגרת תכנית דיור ב'מחיר מטרה' – תכנית שהחל בה כחלון וצומצמה בהמשך | במקביל, קבינט הדיור אישר: 110 מיליון ₪, ותקציב נוסף ממשרד הביטחון, לטובת התחדשות עירונית בפריפריה | לראשונה בישראל: פרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה, במימון ממשלתי | להתחדשות יתווספו תקציבי מיגון ביטחוני

זאב אלקין | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

קבינט הדיור בראשות שר הבינוי והשיכון זאב אלקין התכנס היום ואישר שורה של צעדים.

ראשית, אושר חידושה של התכנית למתן מענקים לרוכשים דירה במסגרת תכנית 'מחיר מטרה' שהחלו בעת כהונת משה כחלון כשר האוצר. המענקים יינתנו בין השנים 2022-2027, לזכאי משרד הבינוי והשיכון הרוכשים דירה במסגרת התכנית באזורים בהם מחיר הקרקע ללא הוצאות פיתוח נמוך מ-100 אלף ש"ח ליחידת דיור, ללא מע"מ.

מענק בגובה 40 אלף ₪ שיינתן לזכאי המשרד שיעמדו בתנאי הזכאות לתכנית וירכשו את דירתם ביישובים שיוגדרו. בנוסף ישולם סבסוד הוצאות פיתוח בסך של 50 אלף ש"ח ליחידת דיור במתחם שבו מחירי הקרקע ללא הוצאות פיתוח נמוכים מ-50 אלף ₪ ליחידת דיור, או 30,000 ₪ במתחם שבו מחירי הקרקע ללא הוצאות פיתוח גבוהים מ-50 אלף ₪ ליחידת דיור אך לא עולים על 100 אלף ₪ ליחידת דיור.

מענקים אלו כאמור היו בעבר, ועמדו על 40,000 שקלים באזור הצפון ואף הגיעו ל-60,000 ש"ח באזור הדרום, אך מאוחר יותר המחירים הורדו והרשימה של היישובים שזכו למענק צומצמה.

בנוסף לאמור אישר קבינט הדיור את יעדי התכנון והשיווק בתחום הדיור לשנת 2022 עבור משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. היעד המרכזי הינו להגיע ל- 60,000 עסקאות, 90,000 יח"ד במסגרת הגשת תכניות, 84,000 יח"ד בשיווקים.

כמו כן, נקבע כי ביישובי מיעוטים יעד השיווק לא יפחת מ-5,000 יחידות דיור בשנת 2022.

עוד נקבעו, יעד של 10,000 יח"ד שישווקו עבור יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח, כאשר מתוכן 3,500 יחידות דיור יהיו במסגרת מחיר מופחת, ויעד תכנון מפורט ל- 125,000 יחידות דיור מאושרת בשנת 2022.

110 מיליון להתחדשות עירונית

במקביל, קבינט הדיור אישר את הצעתו של שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, הכוללת תכנית ראשונה מסוגה לקידום ההתחדשות העירונית ביישובי פריפריה בהם קיימת כדאיות כלכלית נמוכה.

במסגרת התכנית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תפרסם קול קורא לבחירת מיזמי התחדשות עירונית ביישובי הפריפריה, ולמיזמים הנבחרים יינתן מענק לביצועם.

המענקים ימומנו מהקרן להתחדשות עירונית, בסכום של 70 מיליון ₪, ולכך יתווסף תקציב ממשלתי נוסף בהיקף של 40 מיליון ₪.

בנוסף, משרד הביטחון יקצה סכום בגובה 167,000 ₪ לכל יחידת דיור קיימת במיזמים שיבחרו ביישובי קו עימות אשר בהם משרד הביטחון מקדם כיום הוספת ממ"דים לצורכי מיגון ביטחוני.

יצוין כי, ביישובי פריפריה רבים,  בהם ערכי הקרקע נמוכים יותר,  קיים צורך ממשי בחידושם, חיזוקם ומיגונם של המבנים.

יו"ר הרשות להתחדשות עירונית אלעזר במברגר בכנס פסגת הנדל"ן | צילום: יוסי אלטרמן

עם זאת, לאור ערכי הקרקע הנמוכים, מיזמי התחדשות אינם מקודמים בכוחות השוק החופשי. המענקים הממשלתיים לפרויקטים יאפשרו את תהליכי ההתחדשות העירונית באזורי הפריפריה, חיזוק מבנים והצלת חיי אדם ורכוש, כאשר במסגרת הקול הקורא תינתן התייחסות ייחודית למיזמים ביישובים הנמצאים באזורי סיכון סיסמי גבוה.

הפרויקטים שישתתפו בתכנית צפויים להשפיע על שכונות סמוכות, ולהביא להגדלת הפעילות היזמית בשכונות נוספות בערי הפריפריה. כמו כן, פרויקטים אלו ישמשו גם לבחינת הדרכים היעילות ביותר לשימוש בתקציב הממשלתי לקידום פרויקטים מסוג זה בעתיד.

בנוסף שר הבינוי והשיכון ימנה ועדה בין-משרדית לבחון ולגבש המלצות לממשלה על הכלים הנדרשים לעידוד התחדשות עירונית ביישובי הפריפריה. בראש הוועדה יעמדו מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אביעד פרידמן ומנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר, הוועדה צפויה להגיש את המלצותיה לשר הבינוי והשיכון בתוך 120 ימים.

כתיבת תגובה