המעסיק לא נותן יום חופשה בפורים? הוא צודק!

פורים נעדר במפגיע מרשימת חגי ישראל שהעובדים זכאים בהם לחופשה • אז מה עושים אם רוצים חופש באחד מימי הפורים? • ומהו יום בחירה?

חג או לא? | צילום אילוסטרציה: Avinoam Faltin Pikiwiki ישראל

 

חג הפורים אינו נמנה עם רשימת חגי ישראל, בהם זכאים העובדים להיעדר מהעבודה בתשלום. מה שאומר, שימי החג בפורים נחשבים לימי עבודה רגילים הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת התשלום בגינם.

עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה בלשכת המסחר, פרסמה לידיעת העסקים מדריך ליחסי עבודה בחג פורים, ובו עולה כי עם זאת, במקומות עבודה מסוימים חג פורים נחשב ליום בחירה בתשלום, ללא ניכוי מהשכר וללא ניכוי ממכסת החופשה השנתית של העובד. מדובר למעשה ביום חופשה בתשלום, בנוסף לימי החג הכללים במשק ולימי החופשה השנתית המגיעים לעובד מכוח החוק. מקור הזכות הוא; הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי ו/או נוהג במקום העבודה.

על פי ההסכם הקיבוצי בענף היבוא המסחר והשירותים, שחל על מעסיקים בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או חברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ ובענפים שבנספח מס' 1 להסכם, עובד זכאי ליום בחירה אחד על חשבון המעסיק מתוך הרשימה הבאה: פורים, הושענה רבא, ערב יום כיפור, תשעה באב, (להבדיל:) אחד במאי, יום הזיכרון, וכל יום שיוכרז עליו כשבתון במדינה.

לדברי עו"ד סודאי, "עובדים שאינם זכאים ליום בחירה על חשבון המעסיק מכוח הסכם קיבוצי/צו הרחבה חוזה אישי או נוהג, יהיו רשאים (על פי חוק חופשה שנתית) להיעדר בפורים, שושן פורים או תענית אסתר (או כל יום אחר המנוי בתוספת לחוק חופשה שנתית), על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלהם – ובלבד שהודיעו על כך, למעסיק 30 יום מראש, כנדרש בחוק.

"מובהר, כי עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג כאמור, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה