המפקח על הבנקים: רוב המשקיעים לא נוטלים משכנתא

המפקח על הבנקים הבוקר בוועדת הכלכלה של הכנסת: עד ל-80% מנוטלי המשכנתאות בשנת 2021 היו רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור | המפקח חשף כי התכנית החדשה של בנק ישראל לסל המשכנתאות האחיד תחל לכל המאוחר ביולי 2022

דירות חדשות | צילום אילוסטרציה: יעקב לדרמן, פלאש 90

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, הציג היום בפני ועדת הכלכלה של הכנסת סקירה על ההתפתחויות בשוק האשראי לדיור בישראל ובעולם. המפקח פתח בהתייחסות לפעילות הערה בשוק האשראי לדיור המאפיינת אותו בחודשים האחרונים ובהשלכותיה על עליית איכות תיק האשראי הבנקאי.

המפקח ציין כי מעל ל-80% מנוטלי המשכנתאות בשנת 2021 היו רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור, היתר הם משקיעים ורוכשי דירה חלופית וכן הלאה. עוד ציין כי חלה ירידה עקבית בשיעור הריבית הממוצעת בארבעת השנים האחרונות וכי למרות ביטול מגבלת רכיב הפריים, הציבור והבנקים מתנהלים בתבונה ומגלים אחריות. 

במצגת שהציג, צויין כי מרבית המשקיעים אינם לוקחים הלוואות משכנתא מן הבנקים ומקורות המימון שלהם לרכישת הדירות אחרים.

המפקח הדגיש את נושא ההוגנות והציג את עקרונות ההוגנות המנחים את הפיקוח על הבנקים לרבות טיפול בתלונות הציבור, הוגנות בפרסום ושיווק, והגנה על אוכלוסיות מוחלשות.

בנוסף, הציג המפקח שורה של צעדים צרכניים מתוכננים, להגברת שקיפות המידע ללקוחות ולשיפור סביבת התחרות בתחום המשכנתאות וציין בפני הוועדה כי הרפורמה צפויה להיכנס לתוקפה לקראת סוף המחצית הראשונה של שנת 2022 ולא יאוחר מה-1 ביולי 2022. במסגרת הרפורמה יחויבו הבנקים לספק ללקוח אישור עקרוני בפורמט אחיד, בזמן קצר ובאופן מכוון. הצעדים המתוכננים יקלו על תהליך נטילת המשכנתא בשלושה היבטים: שקיפות ויכולת השוואה, פשטות ויכולת הבנה, ויעילות בביצוע התהליך.  צעדים אלו יסייעו ללקוחות בקבלת החלטה מושכלת, יחזקו את כוחו של הלקוח ובכך ישפרו את סביבת התחרות בשוק המשכנתאות. 

בנוסף, סקר המפקח את הצעדים השונים שנקט הפיקוח על הבנקים בעשור האחרון, שפעלו לשמירה על איכות התיק הטובה, הן בראיה מערכתית והן בהשוואה בינלאומית, ואת אופן הכלתו וניהולו במערכת הבנקאית. 

על פי הניתוח שהוצג, למרות ההרעה בחלק ממדדי איכות האשראי, הסיכון נותר נמוך יחסית. 

בסיכום דבריו, ציין המפקח כי הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב כל העת אחר ההתפתחויות והמגמות בשוק זה, ויוסיף לפעול לשיפור מצבם של הלקוחות בד בבד עם הבטחת יציבות מערכת הבנקאות.

 

כתיבת תגובה