המקצוע השחוק: כמה נוטשים את כס ההוראה?

כמה עוזבים את הקתדרה וכמה בוחרים ללמד במוסד לימודים אחר • על רקע הדיבורים הקבועים בנושא שכר המורים מדי שנה בחופש הגדול, בדקה הלמ"ס את נתוני הנדידה במוסדות ההוראה

מורה | צילום אילוסטרציה: shutterstock

ניכרת ירידה בקרב עובדי ההוראה בניידות פנימית למוסדות אחרים ובעזיבת מערכת החינוך כולה. כך עולה מתוך סקר ארוך טווח שעשתה הלמ"ס בין השנים 2000-2018.

שיעורי הניידות הפנימית השנתית ירדה, מכ-9 אחוזים בממוצע בשנים 2003-2001 לכ-6 אחוזים בממוצע בשנים 2018-2016. יחד עם זאת, שיעורי הניידות השנתיים גבוהים יותר בקרב עובדי הוראה בחינוך הקדם-יסודי (גננות), בקרב נשים, צעירים ובעלי היקף שעות עבודה קטן יותר לעומת כל השאר.

מאידך נרשמו שיעורים ניכרים של מעבר בקרב עובדי הוראה חדשים. 25-20 אחוזים עוברים ללמד במוסדות אחרים לאחר שנת עבודתם הראשונה במערכת. ואילו בקרב עובדי הוראה חדשים, הדבר בולט עוד יותר בפרט  בקרב עובדי הוראה חדשים בחינוך הקדם יסודי, בחינוך הממ"ד במחוז הדרום, ובקרב נשים וצעירים.

גם בעזיבת מערכת החינוך כולה ומעבר מורים לאפיקים אחרים ניכרת מגמת ירידה קלה בשנים האחרונות. מ- 4.6% בממוצע בשנים 2003-2001 ל- 3.9% בממוצע בשנים 2016-2014. ואילו בקרב עובדי הוראה חדשים העוזבים את המערכת ישנה ירידה גדולה עוד יותר של ארבעה אחוזים. הן בבדיקה מעמיקה לאורך השנים והן כעבור 3 שנות עבודה בשדה החינוך.

הסקר גם בדק את תהליכי עבודת של מנהלי בתי הספר. שיעורי הניידות הפנימית בקרב מנהלי בתי ספר נמצאת גם היא במגמת ירידה קלה לאורך השנים, מכ-5 אחוזים בממוצע בשנים 2002-2000 לכ-4 אחוזים בממוצע בשנים 2018-2016. אך לא רק במנהלים וותיקים ישנה ירידה, גם בקרב מנהלי בתי ספר חדשים חלה ירידה בשיעורי הניידות הפנימית לאורך השנים, מכ-9 אחוזים בממוצע בשנים 2002-2000 לכ-7 אחוזים בממוצע בשנים 2018-2016.

ואילו בקרב מנהלי בתי הספר שעזבו את המערכת, קיימת מגמת יציבות לאורך השנים, כ- 5 אחוזים בממוצע. לעומת זאת בקרב מנהלי בתי ספר חדשים שעזבו את המערכת כעבור 3 שנים, ישנה ירידה חדה יותר של כחמישה אחוזים, מכ-12 אחוז בממוצע בשנים 2002-2000 לכ-7 אחוזים בממוצע בשנים 2014-2012.

 

אם מביטים אל מאפייני העזיבה הנבחרים בקרב עובדי הוראה חדשים, ניתן לראות ששיעורי העזיבה בקרב עובדי הוראה חדשים שלא עברו התמחות, היו גבוהים פי שניים ויותר בהשוואה לעובדי הוראה שעברו שנת התמחות במסגרת הכשרתם להוראה.

הסקר אינו כולל את מוסדות הפטור של המגזר החרדי ולא ניתן לדעת מתוך הסקר את מאפייני העזיבה או המעברים של המורים והמלמדים בתלמודי התורה, המורות והמחנכות בבתי יעקב ובסמינרים וגם לא את מעבר הר"מים בין הישיבות. 

כתיבת תגובה