המשכנתאות בדרך לשיאים חדשים

שיא אדיר ובלתי צפוי בהיקפי נטילת המשכנתאות בחודש בנובמבר • יותר מ-9 אלף משכנתאות בהיקף של 7.1 מיליארד שקל ניטלו בחודש האחרון • מתחילת השנה נטל הציבור כ-70 מיליארד שקל לצורך רכישת דירה, יותר מבשנת 2019 כולה • המשקיעים ורוכשי הדירות בתוכנית מחיר למשתכן מספקים נתונים מעניינים • צפי לשנת שיא ב-2021 בעקבות הסרת המגבלה על רכיב הפריים במשכנתא • חידה: כמה משכנתאות ניטלו החודש עבור דירות בטווח המחיר של תוכנית ליצמן למענק של 100 אלף שקל

חתימה על משכנתאות | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

בניגוד לכל התחזיות על משק קורס ואזרחים נאנקים, עם ישראל נוהר בהמוניו לבנקים למשכנתאות ושנת 2020 מסתמנת כשנת שיא במשכנתאות. עד לסוף חודש נובמבר, נטל הציבור משכנתאות חדשות בהיקף של כ-70 מיליארד שקל, יותר מב-2019 כולה, אז לקחו האזרחים משכנתאות חדשות בהיקף של כ-68 מיליארד שקל בלבד.

מנתונים שמפרסם בנק ישראל עולה, כי התוכנית הממשלתית מחיר למשתכן עודנה פועלת במלא הקיטור. בחודש נובמבר נלקחו 1,026 משכנתאות (14.4% מכלל המשכנתאות) בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל עבור רכישת דירות בתוכנית. בסך הכל נלקחו בחודש נובמבר 9,052 משכנתאות בהיקף של 7.1 מיליארד שקל. זהו חודש נובמבר עם ההיקף הגדול ביותר משנת 2011 (ואולי אף קודם, אלא שהדוחות מתחילים בשנה זו. ד"ש).

מהנתונים עולה כי גם המשקיעים מרימים ראש, זאת בעקבות הורדת מס הרכישה. בחודש האחרון ניטלו 1,220 הלוואות (17.1%) לצורך רכישת דירה להשקעה בהיקף של 823 מיליון שקל. מבט לעבר השנתיים האחרונות מגלה לנו כי מדובר בנתון גבוה יחסית. בכל השנתיים האחרונות היו רק שני חודשים בהם חצה מספר ההלוואות למשקיעים את קו 1,200 הלוואות.

כאמור, רוכשי הדירות בישראל נטלו מהבנקים בחודש נובמבר 9,052 הלוואות לדיור, זאת לעומת 7,783 הלוואות בחודש אוקטובר, 8,283 הלוואות בחודש ספטמבר ו-8,344 הלוואות בחודש אוגוסט. הנתונים מצביעים כי למרות הסגרים וההגבלות, הציבור נוהר לרכוש דירות מכל הבא ליד. המשכנתא הממוצעת בחודש ספטמבר הייתה סביב ה-770 אלף שקל.

 

400 מיליארד שקל

עבור רכישת הדירות משעבדים נוטלי המשכנתאות כשליש ממשכורתם. מתוך כלל המשכנתאות שיעבדו 2,315 רוכשים 30-40% מהכנסתם ו-2,866 רוכשים שיעבדו 20-30% מהכנסתם. הנותרים התחייבו לאחוזי החזר נמוכים יותר.

בפילוח נוטלי המשכנתאות לפי שווי הדירות נראה, כי מרבית המשכנתאות, כ-40% נלקחו לרכישת דירות בשווי של 1.2-2 מיליון שקל, 23% מההלוואות נלקחו לטובת רכישת דירות בשווי של 2-3 מיליון שקל ו-14% עבור דירות בשווי של 0.8-1.2 מיליון שקל.

פלח דירות היוקרה – דירות בשווי של 3-5 מיליון שקל ומעל 5 מיליון מהווים מהווים כ-17.6% מכלל ההלוואות. כמו כן נלקחו 65 משכנתאות בלבד עבור דירות בשווי של עד 400 אלף שקל ו-255 הלוואות (כ-3.6%) ניטלו עבור דירות הנעות בתווך של 400-800 אלף שקל. מדובר בדירות היכולות  להיכנס למטריית התוכנית החדשה של השר ליצמן למענק של 100 אלף שקל בה יש מגבלה של דירות בשווי 250-700 אלף שקל.

בחודש נובמבר הסתכם תיק המשכנתאות של אזרחי ישראל בכ-398 מיליארד שקל, המחולקים לכ-916 אלף הלוואות. 13% מתיק המשכנתאות מוגדרות בסטטוס 'דחייה' נתון שלא משתנה בחמישה החודשים האחרונים. עד פרוץ משבר הקורונה עמד נתון זה על 3% בלבד.

שובה של ריבית הפריים

במקביל לנתונים הגבוהים, שוק המשכנתאות עומד בפני זינוק נוסף, זאת לאחר החלטת המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, להסיר את המגבלה על רכיב הפריים במשכנתא, ולאפשר לציבור ליטול הלוואות עם ריבית פריים של עד כשני שליש מההלוואה.

השבוע, התייחס נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון לצעד הדרמטי ואמר כי השינוי יבוצע בשני שלבים. הראשון מיועד קודם כל עבור רוכשי דירות חדשות בלבד. בשלב השני שיתרחש בעוד חודשים ספורים, ציבור בעלי הנכסים יוכל למחזר את המשכנתא לריבית משתלמת יותר. ההחלטה להוציא לפועל את המהלך באופן מדורג נועדה להקל על הבנקים בהתאמת השקעותיהם בתחום המשכנתאות.

בפיקוח על הבנקים הסבירו כי בעשור האחרון נקט הפיקוח על הבנקים מכלול של צעדים מקרו-יציבותיים נוכח ההתפתחויות בשוק הדיור. בין היתר קבע המפקח על הבנקים הגבלות על חלקה של ההלוואה לדיור בריבית משתנה מסך ההלוואה. ההגבלה הראשונה – חלקה של ההלוואה בריבית פריים לא יעלה על שליש מסך ההלוואה, והשנייה – חלקה הכולל של ההלוואה בריבית משתנה לא יעלה על שני שלישים מסך ההלוואה.

הסרת המגבלה על רכיב הפריים במשכנתא באה לאור הניסיון הרב שנצבר בפיקוח במהלך השנים; ההתפתחויות שחלו בשוק הדיור; וכן לאחר ניתוח ההשלכות האפשריות של עלייה בשיעורי הריבית על סיכון הלווים והסיכון בתיק האשראי לדיור. "מהלך זה עשוי לתרום להוזלת תשלומי הריבית אותם משלמים הלווים- צורך שמתחדד בתקופת משבר הקורונה", אומרים בפיקוח על הבנקים.

בשבוע האחרון, בעקבות הטיוטה שפרסם בעניין המפקח על הבנקים ישנה התמתנות מסוימת בקצב נטילת המשכנתאות, אולם הצפי הוא כי עם כניסת ההחלטה לתוקף, הציבור יתנפל שוב על הבנקים למשכנתאות ושנת 2021 תשבור שיאים חדשים בהיקפי המשכנתאות.

כתיבת תגובה