המשפיעים האמיתיים: מי בפנים ומי בחוץ?

וועדת הריכוזיות פרסמה היום רשימה עדכנית של הגורמים הריכוזיים במשק – לפי חוק הריכוזיות • כך הצליח איש העסקים יצחק תשובה למלט את IDE מהרשימה

איש העסקים הישראלי יצחק תשובה בכותל המערבי | צילום: יונתן סינדל, Flash90

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה היום (שלישי) עדכון נוסף של הרשימות המפורסמות לפי חוק הריכוזיות, בעקבות שינויים שחלו מאז העדכון האחרון שנערך בחודש דצמבר 2018. בעדכון זה מתעדכנות רשימת הגורמים הריכוזיים, רשימת הגופים הפיננסים המשמעותיים ורשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים.

במסגרת העדכון התבצעו השינויים הבאים:

250/200 סייד בר + קובייה

איי.די.אי הולדינגס בע"מ ('IDE') והחברות שבשליטתה נגרעו מרשימת הגורמים הריכוזיים ומרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, לאחר השלמת עסקת המכירה של מתקן ההתפלה שורק א', ודילול החזקותיו של יצחק תשובה ב-IDE.

זאת, מאחר שעם השלמת העסקאות, IDE לא מחזיקה עוד בלמעלה ממחצית מהפעילות בתחום התשתית החיונית שעניינו התפלת מי ים, והיא אף אינה חלק מקבוצת המחזיקים שבשליטתו של יצחק תשובה.

אודי אנג'ל והחברות בשליטתו נגרעו מרשימת הגורמים הריכוזיים – לאחר שחדל לשלוט ברשת מדיה בע"מ ('רשת') ובחברת החדשות הישראלית בע"מ ('חברת החדשות') – גורמים בעלי השפעה בתחום השידורים.

עידן עופר אינו שולט עוד ברשת ובחברת החדשות. מעתה, קבוצת החברות בשליטתו של עידן עופר אינה גורם ריכוזי מכוח החזקה בגורם בעל השפעה בתחום השידורים. עם זאת, הקבוצה ממשיכה להיות ריכוזית מכוח הזכויות בתשתיות חיונית בהן היא מחזיקה ומכוח מחזורי המכירות והאשראי שלה.

ערוץ 10 החדש בע"מ והחברות שבשליטתה נגרעו מהרשימות בעקבות מיזוג הערוץ עם רשת. מיזוג זה השפיע גם על קבוצת כלל תעשיות בשליטתו של לן בלווטניק, שהפך לבעל השליטה החדש ברשת.

ליאורה עופר, דורון עופר ואיל עופר הפרידו את החזקותיהם הפיננסיות והריאליות כפי שמורה חוק הריכוזיות – אחים עופר אחזקות (1989) בע"מ ועופר השקעות בע"מ מכרו את מניותיהן במזרחי טפחות לל.י.ן (אחזקות) בע"מ שבשליטת איל עופר.

בעקבות מהלך זה, דורון עופר שנחשב עד היום גורם ריכוזי רק בשל שליטתו בגוף פיננסי משמעותי, נגרע מרשימת הגורמים הריכוזיים. ליאורה עופר, באמצעות חברה בבעלותה המלאה, רכשה את כל מניות עופר השקעות שהוחזקו על ידי לין ומעתה היא תיחשב גורם ריכוזי רק בשל שליטתה בתאגיד ריאלי משמעותי.

Inner article

שתי חברות בשליטת קבוצת IBI (אי.בי.אי פועלים ניהול וחיתום בע"מ ואי.בי.אי פועלים חיתום והנפקות בע"מ) נגרעו מרשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים לאחר שסווגו על ידי החברה באופן שגוי. עם זאת, החברות ממשיכות להיות גורמים ריכוזיים מכוח השתייכותן לקבוצת המחזיקים בגוף פיננסי משמעותי. שינוי הסיווג משליך על יכולתם של דירקטורים בחברה לכהן כדירקטורים בתאגידים ריאליים משמעותיים.

לעומת זאת, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ שנשמטה מהרשימות בטעות, נוספה כעת לרשימה.

המשמעות של הופעת חברה ברשימות היא שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימות, מחייבים את המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ בוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה