הנגיד בכנס המטרו: "נכון יותר שהממשלה תישא בהוצאות"

לדברי נגיד בנק ישראל, יהיה נכון יותר שהממשלה תממן את ההוצאות הנדרשות לקידום הפרויקט בכל שנה, בסכום שיידרש כדי להשלים את התקבולים מההכנסות הייעודיות | זאת, לצד גביית ההכנסות הייעודיות של הפרויקט | "פרויקט המטרו הוא בעל חשיבות לאומית, שאמור לתרום רבות לכלכלה הישראלית. אני מקווה שעם קום הממשלה החדשה החוק יאושר, וקצב העבודות יואץ", אמר הנגיד

המטרו בגוש דן | הדמיה: נת"ע

נגיד בנק ישראל נשא הבוקר דברים בכנס המטרו, ובין היתר התייחס לעלויות המטרו ולהשקעה בתשתיות, מול ההשפעה הפוטנציאלית.

פרופ' אמיר ירון אמר כי תשתיות תחבורה איכותיות הן מרכיב הכרחי לשיפור רמת החיים בישראל, ולאורך השנים ההשקעה בהן בישראל אינה מספקת. ההשקעה הנמוכה יחסית בתשתיות הציבוריות בישראל, ובעיקר בתשתיות תחבורתיות, מסבירה חלק לא מבוטל מפערי הפריון בין ישראל למדינות ב-OECD.

לפיכך, ציין, פרויקט המטרו הוא בעל חשיבות לאומית, שאמור לתרום רבות לכלכלה הישראלית. אני מקווה שעם קום הממשלה החדשה החוק יאושר, וקצב העבודות יואץ. אי החקיקה מעכבת את ביצוע הפרויקט, ו"TIME IS MONEY". לכך, יש השלכות לא מבוטלות גם בכל הנוגע לוודאות של העסקים, המשקיעים וגופי התכנון והבניה באזור המרכז.

לדברי הנגיד, אומדן ההשפעה הפוטנציאלית להשקעה במטרו צפויה להניב בטווח של כ-10 עד 15 שנים, רמת תוצר גבוהה יותר בכשלושה עד ארבעה אחוזים. מדובר בכ-50 מיליארד ש״ח לתוצר הישראלי בכל שנה, שהם כ-5,000 ש"ח תוספת לתוצר לנפש.

פרופ' ירון ציין עוד כי תרומה כלכלית נוספת מהמטרו עשויה לנבוע משימוש מיטבי יותר בשטחים ציבוריים על פני הקרקע שיתפנו. זאת למשל על ידי הגדלת פעילות המסחר ברחובות ושימוש רב יותר בשטחים ציבוריים לתועלת תושבי העיר והמבקרים בה.

עם זאת הזהיר כי יצירת קשר בין המימון התקציבי השוטף לבין ההכנסות הייעודיות עלולה לגרום לקשיים ועיכובים בביצוע הפרויקט ולפגיעה באיכות המטרו כשיופעל. זאת, כי קיימת אי-וודאות רבה לגבי היקף התקבולים מההכנסות הייעודיות מפרויקט המטרו ולגבי מועד גבייתם.

כדי לפתור זאת, סבור הנגיד כי יהיה נכון יותר שהממשלה תממן את ההוצאות הנדרשות לקידום הפרויקט בכל שנה, בסכום שיידרש כדי להשלים את התקבולים מההכנסות הייעודיות. זאת, לצד גביית ההכנסות הייעודיות ודבקות במסגרת הכוללת של העלויות.

כתיבת תגובה