הנגיד למנהלי הבנקים: מצפה שתתנו ריבית על העו"ש

כצפוי, מאז החלו העלאות הריבית בשנה שעברה הבנקים מגלגלים באופן חלקי ביותר את הריבית על הפיקדונות, כאשר יתרות חובה והלוואות זוכות לגבייה מלאה | לאור זאת, נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, זימן ללשכתו את מנכ״לי הבנקים לפגישה בסוגיית הריביות על פיקדונות והלוואות

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל

נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים קיימו דיון מיוחד עם מנכ"לי הבנקים בנושא הריביות על הפיקדונות, העו"ש וההלוואות במערכת הבנקאית. זאת לאור העובדה שמאז תחילת עליות הריבית, הבנקים גובים את מלוא העלייה מהלקוחות, הן בהלוואות והן בתשלומי ריביות על יתרות חובה בחשבונות העו"ש, אך במקביל אינם מגלגלים את אותה רווחיות לפיקדונות או מתגמלים את מי שעומד ביתרת זכות בעו"ש.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר למנהלים שאותם זימן ללשכתו, כי "המערכת הבנקאית איתנה ורווחית. בעת האחרונה רשמה המערכת רווחיות גבוהה מאוד ועלייה חדה של התשואה על ההון, בין היתר, כתוצאה משילוב של מספר גורמים: יתרות עו"ש שנותרו גבוהות המהוות מקור בעלות אפסית להעמדת אשראי; תמסורת לא מספקת של הריבית לפיקדונות במגזר משקי הבית וריכוז גבוה של אשראי בריבית משתנה שההכנסות ממנו עולות עם עליית הריבית במשק. חיוני שהבנקים יידעו למצוא את האיזון המשקף את ערך ההוגנות, בין מדיניות הריבית על ההלוואות לבין מדיניות הריבית על הפיקדונות וניהול העו"ש – ובדגש על משקי הבית והעסקים הקטנים".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן הוסיף, כי "הפיקוח על הבנקים והמערכת הבנקאית שמים דגש רב על הוגנות המערכת כלפי לקוחותיה. היעדים שצויינו היום בדיון מהווים צעד נוסף לשיפור ההוגנות במערכת על המוצרים והשירותים השונים. יש בהם לסייע ולהיטיב בצורה משמעותית עם הלקוחות הרלוונטיים ומהווים המשך לתפיסת הלקוח במרכז. חשוב לציין כי גם ללקוחות ישנם כלים להשוואה ולשיפור תנאיהם שקידמנו בשנים האחרונות, ואני קורא להם להמשיך ולהשתמש בהם".

נציין כי הבנקים לא ראו בפגישה זו דרישה גורפת מהם לשנות את גישתם, אך סביר כי חלקם ייצמדו למהלך שכבר החל בו בנק לאומי, ויעניקו ריבית על העו"ש כמו גם ריבית טובה יותר לבעלי פיקדונות.

אתמול ציין יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני: "אני שמח שנגיד בנק ישראל יושב עם הבנקים כדי לדון ברווחים של פיקדונות הלקוחות, ולדון בריבית של המשכנתאות והפער ביניהם. קיימנו על כך הרבה מאוד דיונים, הצפנו את הבעיה ודיברנו עם הבנקים, צריך לסגור את הפער הזה, צריך לבלום את הריבית על המשכנתאות ולהפסיק את המציאות הזאת שזוגות צעירים ומשפחות נאנקות תחת העול הכבד שהם לא אשמים בו.

"טוב שהנגיד נכנס לכך. אנחנו נמשיך ונעקוב, נדון על העניין ונקבל החלטות", אמר גפני.

כתיבת תגובה