הנסיגה מתחילה: ירידה של 57% ברכישת דירות בנובמבר

ההתרסקות במספר הדירות הנרכשות בישראל מתחילה לככב בנתונים הרשמיים | היום פורסמה סקירת ענף הנדל"ן של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, ממנה עולה כי בנובמבר האחרון נרכשו בישראל רק 7,800 דירות | מדובר בירידה של 57% בהשוואה לנובמבר אשתקד, ורמת עסקאות מהנמוכות ביותר שנרשמו בחודשי נובמבר – הנמוכה ביותר בעשר השנים האחרונות | ומה מראים הנתונים הראשוניים על נתוני דצמבר?

דירות בבנייה | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

בחודש נובמבר נרכשו 7,800 דירות (כולל בסבסוד ממשלתי), ירידה של 57% בהשוואה לנובמבר 2021, כך עולה מסקירת אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. כלכלני האגף ציינו, כי ירידה חדה זו מוסברת בחלקה על רקע רמה גבוהה במיוחד של עסקאות בנובמבר אשתקד, כאשר משקיעים הזדרזו לסגור עסקאות טרם העלאת מס הרכישה. עם זאת, עדיין רמת העסקאות בחודש נובמבר האחרון הינה מהנמוכות ביותר שנרשמו בחודשי נובמבר בעשרים השנים האחרונות והנמוכה ביותר בעשר השנים האחרונות.

בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש נובמבר על 7,200 דירות, ירידה של 58% בהשוואה לנובמבר 2021 והרמה הנמוכה ביותר שנרשמה במספר העסקאות בשוק החופשי מאז פרוץ מגפת הקורונה (ללא חודשי חגים).

המשקיעים נוטשים

רכישות המשקיעים בחודש נובמבר הסתכמו ב-1,300 דירות, ירידה בשיעור חריג של 80% בהשוואה לנובמבר 2021 ,זאת בין היתר על רקע רמה גבוהה של רכישות משקיעים בנובמבר 2021 ,טרם העלאת מס הרכישה. עם זאת עדיין מדובר ברמה נמוכה של רכישות משקיעים )נמוכה ב-42% בהשוואה לנובמבר 2020 .כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים על 16.8%. נמוך בעשרים נקודות אחוז בהשוואה לנובמבר אשתקד ונמוך ב-1 נקודת האחוז בהשוואה לחודש אוקטובר האחרון.

מכירות המשקיעים בחודש נובמבר הסתכמו ב-1,700 דירות, ירידה חדה של 54% בהשוואה לנובמבר 2021 ,אם כי שיעור ירידה מעט פחות חד מזה שנרשם במכירת דירות יד שניה. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת, כאשר במהלך החודש נגרעו ממנו כארבע מאות דירות.

מכירות הקבלנים בחודש נובמבר הסתכמו ב-2,900 דירות, ירידה של 56% בהשוואה לנובמבר 2021. בניכוי המכירות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,300 דירות, ירידה של 57% בהשוואה לנובמבר 2021.

בפלח השוק של דירות יד שניה הסתכם מספר העסקאות ב-9.4 אלף, ירידה של 58% בהשוואה לנובמבר 2021 .זוהי הרמה הנמוכה ביותר בפלח השוק של דירות יד שניה בחודשי נובמבר מאז שנת 2003, אשר עמדה בצל האינתיפאדה השניה. דהיינו, החולשה בפלח השוק של דירות יד שניה עמוקה מזו שבפלח השוק של הדירות החדשות, זאת בין היתר על רקע מבצעי מכירות שעורכים הקבלנים. באזורים המאפיינים ברמות מחירים גבוהות יותר, הירידה במספר העסקאות עמוקה יותר והיא בולטת במיוחד באזורי ת"א והמרכז.

רכישות "דירה ראשונה" (מרביתם זוגות צעירים) בחודש נובמבר הסתכמו ב-9.3 אלף דירות, ירידה של 34% בהשוואה לנובמבר 2021, שיעור הירידה המתון ביותר מבין כל הסגמנטים. בניכוי מכירות "מחיר למשתכן" עמד סך עסקאות זה על 3,300 דירות, ירידה של 31% בהשוואה לנובמבר 2021.

בניתוח רכישות "דירה ראשונה" בשוק החופשי, באזור רחובות, מהבולטים ביותר ברכישות הזוגות הצעירים בחודש נובמבר (בין היתר על רקע מבצעי מכירות של קבלנים באזור) נמצא כי בניגוד לניתוחים קודמים שערך אגף הכלכלנית הראשית בקרב סגמנט זה, מחירי הדירות שנרכשו בחודש נובמבר היו נמוכים במעט (1.2%) מאלו שרכש סגמנט זה בחודש מרץ האחרון, טרם תחילת העלאות ריבית בנק ישראל.

ירידות גם בהמשך

נתונים ראשוניים לחודש דצמבר מצביעים אף הם על רמה נמוכה יחסית של עסקאות. בהשוואה לחודש הקודם (נובמבר), אשר הושפע ממיעוט ימי עבודה על רקע חגי תשרי, נרשם בדצמבר גידול של 54% במספר העסקאות. במונחי ימי מכירות (סניכוי ימי חג, שישי-שבת ויום הבחירות) ובסה"כ נרשמה ירידה של 5% ברמת העסקאות. עם זאת, אם משווים את נתוני דצמבר לחודשים שאינם דומים לנובמבר מבחינת מספר ימי העבודה בהם, מדובר במספר העסקאות הנמוך ביותר מאז מאי 2020 (פרוץ הקורונה).

בניכוי עסקאות בסבסוד ממשלתי, הסתכם מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש נובמבר ב-7,200 יח"ד, ירידה של 58% בהשוואה לנובמבר אשתקד והרמה הנמוכה ביותר במספר העסקאות בשוק החופשי מאז פרוץ מגפת הקורונה (ללא חודשי החגים).

כתיבת תגובה