הנתונים חושפים: האינפלציה ממשיכה לעלות, מחירי הדיור נבלמים

האינפלציה משתוללת, מחירי הדיור בבלימה: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר 2023 ב-0.5% | בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה המדד ב- 5.2% | לעומת זאת מחירי הדיור בבלימה, עלייה מינורית בלבד נרשמה בחודשים שנסקרו – נובמבר-דצמבר 2022 והשוק מתחיל למשוך כלפי מטה

קניות | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מדד המחירים לצרכן פורסם הערב על ידי הלמ"ס, ממנו עלה כי מדד המחירים עלה בחודש פברואר 2023 ב-0.5%. בשנים עשר החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה המדד ב- 5.2%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות טריים שעלו ב-3.8%, תרבות ובידור שעלה ב-0.9%, מזון שעלה ב-0.8%, תחבורה ושונות שעלו ב-0.5%, כל אחד ודיור ותחזוקת הדירה שעלו ב- 0.4% כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שירד ב-3.3% ותקשורת שירד ב-0.4%.

סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.5%. יצוין כי בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של כ- 4.4% ועבור שוכרים חדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-7.5%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים ירד ב-0.2% בחודש פברואר 2023.

ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-4.5% בעיקר בשל העליה במחירי חומרים ומוצרים סך כולל ב-8.6% ומחירי שכר העבודה ב-1.0%.

מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי מוצרים מוגמרים מעץ וחומרים אחרים (ב-3.5%), רשתות ברזל (ב-2.7%), ברזל לבניה (ב-1.7%) ומוצרים לכיבוי אש (ב-1.5%).

לעומת זאת, עלו מחירי זכוכית (ב-7.2%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.1% בחודש פברואר 2023.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.2% בחודש פברואר 2023. ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2023 לעומת פברואר 2022) עלה מדד זה ב-5.8%.

עלו בעיקר מחירי מוצרי נפט מזוקק (ב-11.4%), מוצרי טבק (ב-2.5%), ציוד חשמלי (ב-2.4%), מכונות וציוד (ב-1.9%) ומחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ב-1.0%).

לעומת זאת, ירדו מחירי נייר ומוצריו (ב-1.0%), רהיטים (ב-1.1%), מוצרי גומי ופלסטיק (ב-1.7%) ומוצרי הלבשה (ב-3.2%).

מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה עלה ב-1.6% ברבעון הרביעי של שנת 2022 ובשנת 2022 עלה ב-21.4%.

ברבעון הרביעי של שנת 2022 עלו מחירי שירותים משפטיים ב-1.2% ושירותי חשבונאות ב-1.0%. לעומת זאת, ירדו מחירי שירותי פרסום ב-3.8%.

שינוי במחירי שוק הדירות – שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2022 – ינואר 2023 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר – דצמבר 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.1% ובכך השלימו עלייה של 14.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2021– ינואר 2022).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים דצמבר 2022 – ינואר 2023 לעומת החודשים נובמבר – דצמבר 2022, נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.1%-), צפון (0.6%), חיפה (0.9%-), מרכז (1.3%), תל אביב (0.5%-) ודרום (0.1%).

בהשוואה בין התקופה הנוכחית דצמבר 2022 – ינואר 2023, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, דצמבר 2021– ינואר 2022, נרשמו עליות מחירים דו-ספרתיות בכל המחוזות: חיפה (16.4%), מרכז (16.1%), צפון (16.0%), תל אביב (13.4%), ירושלים (13.4%) ודרום (13.2%).

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים בחודשים דצמבר 2022 – ינואר 2023 לעומת נובמבר – דצמבר 2022, נמצא כי מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי.

כתיבת תגובה