הסאגה מתקרבת לנחיתה: ההסכם החדש בין 'אל על' לאוצר

אל על תפרע את החוב למדינה בהיקף של 45 מיליון דולר מוקדם מהמתוכן – עד לסוף השנה | מועד ההנפקה לציבור בהיקף של 62 מיליון דולר ארה"ב, ידחה עד לאפריל 2023 | במקביל המדינה תקדים תשלומים לבטחון החברה בסך 20 מיליון דולרים עד למועד הפרעון החדש

מטוסי אל על | צילום: משה שי, פלאש 90

חברת אל על ומשרד האוצר חתמו על הסכם חדש במסגרתו אל על תפרע את החוב למדינה בהיקף של 45 מיליון דולר מוקדם מהמתוכנן (כשנתיים לפני המועד המקורי). בהסכם שנחתם נקבע כי, החברה תפרע חוב של 45 מיליון דולר ארה"ב  (שהועמדו לחברה מכוח הסכמי הסיוע כהלוואות על ידי המדינה כנגד הקצאה למדינה של אגרות חוב המירות למניות החברה) עד ליום 20 בדצמבר 2022.

מועד ההנפקה לציבור בהיקף של 62 מיליון דולר ארה"ב, ידחה עד ליום 1 באפריל 2023 ובמהלך תקופה זו החברה תהיה רשאית לחזק את מבנה ההון בדרכים חלופיות לביצוע ההנפקה לציבור, כגון מימוש עסקת מועדון הנוסע המתמיד. 

במקביל הוחלט כי המדינה תקדים תשלומים עבור הוצאות הבטחון לחברה, בסך של 20 מיליון דולר, ותעבירם לחברה עד לחודש דצמבר 2022. תשלומי הוצאות הביטחון הנ"ל יוחזרו על ידי החברה עד לראשון באפריל 2023. 

עם השלמת פירעון החוב על ידי החברה, יותאמו או יבוטלו מרבית ההתחייבויות שהוטלו על החברה במסגרת הסכמי הסיוע, בעיקר ביחס למגבלות על היקף ההוצאות אשר יאפשרו הגדלת ההוצאות לשם הרחבה עתידית של ההכנסות כגון: התאמת כושר הייצור באמצעות חכירות רטובות של מטוסים והתאמות בכח האדם (לרבות – גמישות באופן הפעלת צוותי כח האדם), עדכון רשת הנתיבים של החברה, והשקעה בהון החוזר של החברה וכמו גם פיתוח ערוצי הכנסה נוספים.  

ההגבלות על חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות (הגבלה זו נותרת עד לסוף 2028) כמו גם המגבלה על העברה של זכויות החברה בסלוטים, ללא אישור המדינה מראש ובכתב עד ליום 31 בדצמבר 2030, נשארו על כנן.

כמו כן התחייבויות החברה בקשר עם ביצוע עסקאות עם נושאי משרה, בעלי עניין או בעלי שליטה יצומצמו ויותאמו.

Inner article

 

מנכ"לית אל על דינה בן טל גננסיה אמרה: "על רקע הרצון לבסס את צמיחתה של החברה והשיפור בתוצאותיה הכספיות ועל מנת ליצור גמישות ניהולית, בין היתר, בדרך של השקעות בהון החוזר של החברה גם לאור הגברת הביקושים הוסכם בין הנהלת חברת אל על ומשרד האוצר על האצת תהליך הפירעון של האג"ח שהועמד לאל על, על ידי המדינה בהיקף של 45 מיליון דולר, זאת כשנתיים לפני המועד המתוכנן. אני בטוחה כי המהלך יוביל לשיפור היכולת של אל על לצמוח ולהתמודד בשוק תחרותי עם מציאות משתנה"

הנהלת אל על הודתה לשר האוצר, מנכ"ל המשרד ראש אגף התקציבים והחשב הכללי, על הסיוע והתמיכה בסיכום ההבנות.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה