הסבסוד לא הועבר לצרכן: כמה תשלם 'בלדי' וכמה 'רמי לוי'?

ההוזלה לא הועברה לצרכנים, משווקות הבשר והחמאה ייקנסו • הערבויות של 'בלדי', רמי לוי, 'מרב מזון', 'מוצרי תמיר' ו'גולדפרוסט' יחולטו • משרד הכלכלה והתעשייה הודיע ל-6 חברות על חילוט ערבויות בהיקף כולל של למעלה ממיליון שקלים, בשל אי עמידה בתנאי ההליך התחרותי ליבוא בפטור ממכס של גבינות, בשר טרי וחמאה

סניף של רמי לוי | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

משרד הכלכלה והתעשייה הודיע ל-6 חברות על חילוט ערבויות בהיקף כולל של למעלה ממיליון שקלים, בשל אי עמידה בתנאי ההליך התחרותי ליבוא בפטור ממכס של גבינות, בשר טרי וחמאה, זאת, בתום בדיקה מקיפה של עמידה בתנאי היבוא ומכר המוצרים במכסות פטורות ממכס, ולאחר הליך שימוע – הטיל משרד הכלכלה על החברות חילוט ערבויות. לדברי משרד הכלכלה: ההטבה הנתנת ליבואנים בפטור ממכס – נועדה להגיע לצרכנים, ואכן, הליך הביקורת הינו מקיף ומתבצע גם בשווקים ונועד להבטיח שההטבה אכן תגיע אליהם.

משרד הכלכלה והתעשייה, מחלק מדי שנה, בהתאם להחלטת הממשלה, כ- 150 מכסות פטורות ממכס, ביניהן מכסות פטורות ליבוא גבינות קשות, בשר טרי, וחמאה המחולקות בהליך תחרותי במהלכו מחולקות המכסות לחברות המתחייבות למחיר הנמוך לצרכן. זאת בהתאם להסכמים בינלאומיים, לצרכי המשק ובהתאם ליעדי המשרד לטיפול ביוקר המחיה ופתיחת השווקים לתחרות, תוך יצירת מגוון מוצרים ומגוון מחירים.

250/200 סייד בר + קובייה

כן מבצע המשרד, בקרת עומק על ההליך, תוך בחינת עמידת היבואנים בהוראות ההליך להן התחייבו, בתוך כך יבוא המכסה עליה התחייבו ומכירתה בשווקים במחיר שנקבע לצרכן.

יוקר הבקר

בהליך התחרותי ליבוא בשר טרי, 2018, התחייבו היבואנים ליבוא 95% מהמכסה בה זכו ולמכור לפחות 27% ממנה כבשר טחון, במחיר שאינו עולה על המחיר לו התחייבו בהצעתם בהליך. בהליכים התחרותיים ליבוא גבינות קשות וחמאה, התחייבו היבואנים למכור 80% מהמכסה בה זכו, במחיר שאינו עולה על המחיר לו התחייבו בהצעתם, תוך 12 חודשים מיום קבלת המכסה.

במקרים בהם, במהלך הביקורת, עלה חשש כי מי מהיבואנים הפר את אחד התנאים, נשלח אליו מכתב שימוע עם אפשרות תגובה תוך שבוע ימים מיום הוצאת המכתב, לנתון אליו התייחסה הוועדה בישיבתה, כאשר בפני הוועדה עמדו 3 אפשרות – קבלת עמדת היבואן, חילוט חלק או ערבות מלאה שהופקדה על ידי היבואן, ומניעת מכסות עתידיות מהיבואן.

בסיכום הביקורת לשנת 2018: ניתן ב"הליך תחרותי בשר" – היקף מכסה כולל בשנת 2018: 13,620 טון, ובבדיקה נמצא כי חברה אחת (מתוך 3), חברת "בלדי" לא עמדה במחויבותה הן לניצול המכסה בה זכתה והן בשיעור מכירת הבשר הטחון מתוך כלל המכסה. הסברי החברה לא התקבלו, ובהתאם לנוסחה שנקבע, נקבע גובה החילוט בו תחויב החברה על 99,325 ₪. כן תשקול הוועדה האם להקצות לחברה זו מכסות נוספות בעתיד.

שוק הגבינות

ב"הליך תחרותי גבינות קשות" – היקף המכסה כולל בשנת 2018: 6,140 טון, והבדיקה נעשתה באשר להקצאה שניתנה בסוף שנת 2017 והסתיימה בסוף שנת 2018. באשר למכסה נוספת שחולקה בחודשים אפריל-מאי 2018 טרם הסתיים מועד הביצוע (12 חודשים), ועל כן היא תיבחן בחודשים הקרובים.

בבדיקה נמצאו שלוש חברות (מתוך 6) אשר לא עמדו במחויבותן:

חברת מרב מזון – החברה הפרה את התחייבותה למכור את כל הכמות במחיר בו זכתה במכרז. הוועדה החליטה, בהתאם לנוסחה המשקללת את שיעור ההפרה, על חילוט בגובה של 38,489 ₪.

רמי לוי שיווק השקמה בע"מ – הוועדה מצאה כי החברה מכרה אמנם למעלה מ- 50% מהמכסה המקורית שקיבלה אולם לא עמדה בהתחייבותה למכור לפחות 80% מהמכסה כנדרש. לפיכך הוחלט על חילוט בגובה 202,333 ₪. באשר למכסה הנוספת שקיבלה החברה במאי 2018, תערך בדיקה בתוך התקופה, קרי מאי 2019.

חברת מוצרי תמיר – החברה לא שיתפה פעולה עם הליך הביקורת ולא העבירה את החומרים הנדרשים כפי שהתחייבה לשם בקרת ניצול המכסה. לפיכך הוחלט על חילוט מלא של הערבות שהופקדה על ידי החברה, בסך של 500,000 ₪. במידה והחברה תעביר את החומרים עד 7 ימים מיום קבלת ההחלטה, תשקול הוועדה, בהתאם לנתונים, את צמצום הערבות שתחולט.

חברת גולדפרוסט, אשר קיבלה מכסה נוספת באפריל 2018, המצטרפת למכסה שקיבלה בתחילת השנה, חויבה בהעברת נתונים מלאים עד לסוף חודש אפריל 2019 ועם השלמת הנתונים תבחן הוועדה את עמידתה בהיקף המכירות.

גם ב"הליך תחרותי חמאה" – שהיקף המכסה הכולל בשנת 2018 הינו: 1,150 טון, הבדיקה נעשתה באשר להקצאה שניתנה בסוף שנת 2017 והסתיימה בסוף שנת 2018. מכסה נוספת חולקה בחודש מרס 2018 בהתאם, נבחנה העמידה בתנאים עד לחודש מרס 2019.

Inner article

אולם בבדיקה נמצאו 2 חברות (מתוך 3) אשר לא עמדו במחויבותן:

ישרקו שיווק מותגי מזון – הוועדה מצאה כי החברה מכרה אמנם למעלה מ- 50% מהמכסה המקורית שקיבלה אולם לא עמדה בהתחייבותה למכור לפחות 80% מהמכסה כנדרש. בהתאם לכך, החליטה הוועדה על חילוט ערבות בסך של 42,942 ₪. עם זאת, ניתנו לחברה 7 ימים מיום קבלת ההחלטה להעביר לוועדה מסמכים המעידים על היקף מכירות עד לסוף חודש מרץ 2019, כדי לאפשר לחברה להוכיח כי היא עמדה במחויבותה כנדרש, כאשר בהתאם למסמכים שיועברו תשקול הועדה אם להורות על הקטנת היקף החילוט.

גולדפרוסט – הוועדה מצאה כי החברה מכרה אמנם למעלה מ- 50% מהמכסה המקורית שקיבלה אולם לא עמדה בהתחייבותה למכור לפחות 80% מהמכסה כנדרש. בהתאם לכך הוחלט על חילוט בגובה 132,656 ₪. עם זאת, ניתנו לחברה 7 ימים מיום קבלת ההחלטה להעביר לוועדה מסמכים המעידים על היקף מכירות עד לסוף חודש מרץ 2019, כדי לאפשר לחברה להוכיח כי היא עמדה במחויבותה כנדרש, כאשר בהתאם למסמכים שיועברו תשקול הועדה אם להקטין את היקף החילוט.

דני טל, מנהל מינהל יבוא ויו"ר וועדת המכסות: "בשנת 2019 ימשיך משרד הכלכלה והתעשייה בחלוקת מכסות פטורות ממכס, במטרה להביא להפחתת מחירים ולהגברת התחרות בשווקים. כבר כיום מוכרות כל רשתות המזון בשר טחון טרי במחירים שנעים בין 34-35  שקלים לקילו ואחרי פסח יכנסו לשוק מכסות חדשות ליבוא שמן זית וחמאה במחירים מוזלים. משרד הכלכלה והתעשייה יגביר בשנה הקרובה את האכיפה בשווקים על מנת לוודא שהמחירים הנמוכים להם יתחייבו היבואנים ורשתות השיווק בעת קבלת המכסות ישמרו. לצד הגברת האכיפה וחילוט ערבויות במידת הצורך, תפעל ועדת המכסות לצמצום חלקן של המפירות בקבלת מכסות עתידיות בהתאם להיקף ההפרה שלהן."

Inner 620/130

מומלץ עבורך

3 תגובות ל: "הסבסוד לא הועבר לצרכן: כמה תשלם 'בלדי' וכמה 'רמי לוי'?"

  1. הצחקם אותי, חילוט של מליון שקל? זה מה הם הרוויחו בשעה על המוצרים האלו,

  2. עשו חשבון וראו ששווה להם לשלם את הקנס !!
    רמאים וגנבים

  3. חשוב לדעת:חברת מירב מזון זה אושר עד

כתיבת תגובה