הסדרי רישום כפול עם בורסות הונג קונג וטורונטו יוצאים לדרך

יו”ר רשות ני”ע, פרופ’ שמואל האוזר: “הבורסה בת”א כבר אינה מונופול ואנחנו חייבים לאפשר לה להתחרות ביעילות עם בורסות אחרות. אלה שווקים שרמת הרגולציה בהם בסטנדרטים גבוהים כמו בישראל, והרישום הכפול יכול לתרום לעידוד המסחר בבורסה בת”א”.

בורסת הונג קונג shutterstock

מליאת רשות ניירות ערך אישרה את הצעת יו”ר הרשות להרחיב את הסדר הרישום הכפול כך שיכלול שלוש בורסות נוספות: סינגפור, הונג קונג וטורונטו.

הסדר הרישום הכפול, אשר נכנס לתוקפו בשנת 2000 על רקע תהליכי הגלובליזציה בעולם, מאפשר לחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסות זרות מסוימות, לרשום אותם למסחר גם בישראל בהתבסס על דיווחיהן לפי הדין הזר החל עליהן, במקום הדין הישראלי. זאת, מתוך הבנה שתהליכי הגלובליזציה מובילים כיום חברות לבחור ביותר ממקום מסחר אחד בעולם, לצד תחרות של שווקים על חברות גדולות ובינלאומיות.

לאחרונה ניכרת התעניינות הולכת וגוברת של חברות ישראליות גם ברישום למסחר בשווקים במזרח הרחוק, בהם סינגפור והונג קונג, בין בשל זיקה עסקית לשווקים אלה או בשל תפיסה לפיה מדובר בשווקי הון אטרקטיביים לגיוס. התעניינות דומה ניכרת גם לגבי בורסת טורונטו.

בהתאם למדד ההגנה על בעלי מניות מיעוט שמפרסם הבנק העולמי, ממוקמת סינגפור במקום הראשון בעולם מתוך למעלה מ-190 מדינות שמופיעות במדד, ואילו בורסות הונג-קונג וטורונטו ממוקמות במקום השלישי והשביעי בעולם, בהתאמה.

על רקע זה, ביצעה הרשות בחינה מקיפה של שווקי הון בשלוש מדינות אלו במטרה להרחיב את הסדר הרישום הכפול. במסגרת זו קיים סגל רשות ניירות ערך פגישות עם נציגי הבורסות, רגולטורים וגורמים בכירים נוספים בשלוש מדינות אלו, במטרה ללמוד את המעטפת הרגולטורית החלה בשווקים אלו, ולהבטיח כי מדובר ברמת רגולציה גבוהה שאינה נופלת מזו של בורסות הרישום הכפול הקיימות, ואשר תספק מעטפת הגנה ראויה לציבור המשקיעים.

הוספת הבורסות החדשות צפויה לאפשר גם לחברות ישראליות שיירשמו בעתיד למסחר בשווקים הללו, “לשוב” למסחר בבורסה בתל אביב בדרך של רישום כפול, ותאפשר לחברות לא ישראליות שכבר רשומות למסחר בשווקים אלה להירשם למסחר גם בבורסה בתל אביב. בכוונת רשות ניירות ערך להמשיך ולקדם שיתופי פעולה בתחום זה, לרבות יצירת תשתית להכרה הדדית בין השווקים.

בהסדר הרישום הכפול נעשה שימוש רב מאז מיסודו. נכון להיום נסחרות במסגרת הסדר הרישום הכפול כ-60 חברות דואליות אשר לצד המסחר בבורסה בתל אביב, נסחרות גם בבורסות בניו יורק או לונדון. החברות הללו מהוות בשנים האחרונות בין 40% ל-60% משווי השוק של הבורסה בתל אביב, ולמעלה מ-50% משוויו של מדד ת”א-35. הן גם אחראיות לשיעורים ניכרים מהיקפי המסחר בבורסה. רובן של החברות הדואליות לא נסחר בבורסה בתל אביב קודם להסדר הרישום הכפול, והגיעו להיסחר כאן בעקבותיו.

יצוין כי כניסתה של הצעה זו לתוקף כפופה לאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת.

רוגע160
inner

כתיבת תגובה