הסוף לקרוונים במבני הציבור בבית שמש

הוועדה המחוזית ירושלים קבעה: לא תותר הקמת מבנים זמניים של מוסדות ציבור בבית שמש • במקומם: תכנית שתיתן מענה להקמת מבני ציבור קבועים וראויים • המשמעות: ההחלטה חוסמת למעשה את שלב הקמת הקהילות ודורשת השגת סכומי עתק בשלבים מוקדמים • התכנית כוללת תוספת של 13,000 מ"ר שטחי ציבור בהם בתי ספר, גני ילדים, בתי כנסת ואולם כנסים • בנוסף אושר להפקדה מתחם ספורט ונופש, מסחר ותעסוקה

מבני ציבור שכונה ג'1 בבית שמש | הדמיה: אדר' יאיר אביגדור

המבנים היבילים (הקרוונים) הפכו זה מכבר למאפיין ייחודי של שכונות חרדיות ברחבי הארץ. לתושבים שבאים לגור במקום כלשהו אין זמן להמתין לאישורים וועדות ותוכניות, הם צריכים מקום להתפלל, ללמוד ולחנך את הבנים והבנות. גם כסף אין בדרך כלל בשפע. הפתרון המהיר והיעיל הוא מבנה יביל שיושב על שטח קרקע כלשהו והקהילה מתפתחת מסביב. בהמשך המוסדות עוברים למבני קבע ושוב אין צורך בהם. אולם לעיתים המבנה היביל הופך למשכן קבע (כמו שטיבלך 'קהל חסידים' המפורסם באשדוד).

בבית שמש, המתאכלסת בשנים האחרונות במסות אדירות, מצויים שיירות ארוכות של קרוונים. חלק גדול של מבני הציבור בעיר מצוי במבנים ניידים וזמניים (מנ"דים). כדי לפתור את בעיות שטחי הציבור והמבנים היבילים המכערים את הנוף, אישרה להפקדה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, תכנית לתוספת של שטחי ציבור שתיתן מענה למחסור במבני ציבור בבית שמש.

התוכנית שביוזמת משרד השיכון והבינוי, מצויה בתחום השכונה רמת בית שמש ג' 1 והיא כוללת תוספת משמעותית של 13,000 מ"ר שטחי ציבור בהם בתי ספר, גני ילדים, בתי כנסת, מרכז כנסים וכן תוספת של 120 יחידות דיור. התוכנית באה לתת מענה של מבני ציבור איכותיים וקבועים לרווחת תושבי העיר.

מעיון מעמיק במסמך ההחלטות של הוועדה עולה כי בפני הוועדה הוצגה פרוגרמה המפרטת את השימושים הציבוריים הנדרשים באזור, הכוללים גני ילדים, בתי כנסת, מעון יום, בית ספר יסודי ובית ספר על יסודי. בנוסף הוצגו שימושים ציבוריים נוספים על ידי נציגי עיריית בית שמש, לרבות אולם תרבות רב תכליתי עירוני שיכול להיות יעיל לכינוסים, חלוקת תעודות, הצגות וסרטים חרדיים בחופשים, סיומי ש"ס ועוד.

בנוסף קבעה הוועדה, כי על מנת להבטיח הקמת שימושים ציבוריים בעלי חשיבות כלל עירונית, המצויים במחסור רב בעיר, תיקבע שלביות ביצוע אשר תבטיח את הקמתם, טרם הקמת מבנים לשימושים ציבוריים מקומיים, על מנת להבטיח הותרת שטח פנוי מספק לשימושים ציבוריים אלה, וכתנאי להקמת השימושים האחרים המוצעים בתכנית.

התוכנית טובה, היא נותנת מענה למצוקת מבני ציבור, אך אליה וקוץ בה, השטחים מיועדים אך ורק למבני קבע: "יקבע בהוראות התכנית כי לא תותר הצבת מבנים ניידים או זמניים במגרשים המיועדים לצרכי ציבור". ומהיכן תגייס קהילה צעירה וחדשה סכומי עתק להקמת בית כנסת קבוע? על פי רוב, רק לאחר התכנסות של כמה שנים במבנה יביל שבו הרימו חברי הקהילה תרומות קטנות ל'קרן הבניין' ניתן לצאת לבניית בית קבע. החלטת הוועדה שלא לאפשר את השלב של התכנסות הקהילה, עוקרת הלכה למעשה את השימוש בשטחים הללו שיכלו לשמש לטובת בתי כנסת של קהילות קטנות ולא מבוססות, והדבר נכון גם לגבי חיידרים ובית יעקב.

מתחם ספורט ונופש

בנוסף, הוועדה המחוזית אישרה להפקדה תכנית להקמת מתחם שישלב ספורט ונופש, שטחי מסחר ותעסוקה. המתחם כולל מבנה בן ארבע קומות לטובת מרכז ספורט ונופש שישלב גם בריכת שחייה. בסמוך למרכז הספורט, מתוכנן מבנה נוסף בן 14 קומות לטובת תעסוקה שיוקם מעל קומת מסחר. המתחם על שטח 10 דונם ממוקם בדרום-מזרח העיר ובסמוך לשכונת רמת בית שמש א'. כיום מדובר שטח ריק המוגדר בייעוד ספורט ונופש.

 

 

 

הוועדה ציינה בהחלטתה כי שתי התוכניות נותנות מענה משמעותי לצרכים ציבוריים חשובים לפעילות פנאי נופש וספורט וכן שטחי מסחר ותעסוקה עבור תושבי העיר ולרווחתם החיוניים לאיתנות הכלכלית של העיר בית שמש.

מתכננת מחוז ירושלים במינהל התכנון, שירה תלמי-באבאי, ציינה כי "התוכניות יהוו מוקדים חיוניים של ספורט נופש ותעסוקה בעיר בית שמש, ויאפשרו פיתוח עירוני ראוי של שטחי ציבור ותעסוקה כחלק מהפיתוח של העיר. בהקשר זה קבעה הוועדה בהחלטתה, כי לא תותר יותר הקמת מבנים ניידים וזמניים בשטחים המיועדים לצורכי ציבור וזאת על מנת לאפשר היצע איכותי וראוי של שטחי ציבור לרווחת התושבים".

כתיבת תגובה