הסנונית הראשונה לחרדים בקרית גת: 3,411 יח"ד ב'מחיר מטרה'

סופסוף: פורסם המכרז לבניית 3,411 יחידות דיור בקרית גת מערב במסגרת 'מחיר מטרה' | המכרזים מיועדים לקבלנים ויזמים ואחרי זכייתם – יתקיימו הרשמה לזכאים בהגרלות | ההדגשה במקור הינו על תכנון בעל צביון חרדי ורה-תכנון שייערך לשם כך בתכניות הנוכחיות

תכנית תמל 1011 קרית גת מערב | מקור: מנהל התכנון, הותמ"ל

הסנונית הראשונה המבשרת על בנייה לציבור החרדי בקרית גת מערב, התגלתה היום עם פרסומה של רשות מקרקעי ישראל את חוברות המכרז ל"דיור במחיר מטרה" בקרית גת.

למרות שהתכניות היו למעל 5,000 יח"ד בשיווק הראשוני, השמחה עדיין רבה, והמדובר כעת הוא במכרזים לבניית 3,411 יח"ד ב 11 מתחמים בבניה רוויה בשכונת כרמי גת מערב, קרית גת ל'צביון חרדי' בחוזה חכירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש וחתימה על חוזה בניה, בגין השטחים שפרטיהם ואפשרויות הבניה שפרטיהם יפורסמו בחוברת המכרז.

מובהר בזאת, מציינת רמ"י, "כי מאפייני התכנון במתחמים המשווקים במכרז זה מותאמים לאוכלוסייה חרדית. עם זאת, יובהר כי המכרז פתוח לכל מציע באופן שוויוני ויחידות הדיור שייבנו במסגרתו תימכרנה ברובן כדירות מחיר מטרה כקבוע בחוברת המכרז".

מובהר בזאת למציע כי בכוונת רמ"י לפעול לשינוי התכנית (רה-תכנון) על כל המשתמע מכך, לרבות התאמת השכונה לאוכלוסייה חרדית. שווי מ"ר בנוי עיקרי טרם מתן ההנחה למחיר הדירה (לא כולל מע"מ) הוצאות פיתוח לתשלום וגובה ערבות לקיום ההצעה, מתפרסמים בחוברות המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות בתאריך 07/08/2023 עד השעה 12:00 בצהריים.

תגובה אחת ל: "הסנונית הראשונה לחרדים בקרית גת: 3,411 יח"ד ב'מחיר מטרה'"

  1. בסד.שלום.כתבתי מס פעמים.ושוב המדינה שולטת ב92 אחוז מהקרקעות שהם שייכים לבורא עולם בלבד.והוא מצווה לתת לילדיו בתים למחייה.תפסיקו לעשות בקרקע כבשלכם.לא מעניין אף אחד אם יש עליות מחירים בדירות.צריך לעניין אותנו לתת לזוגות חסרי דיור שזה להם דירה ראשונה דירה במחיר הוגן.כדוגמת אריאל ש.ע"ה שנתן הלוואות ומענקי מקום.תנו מגרשים בחינם ללא מעמ ו
    מיסים.ולקבלנים לפי מחיר למ"ר הכי נמוך.בכדי לשמח זוגות צעירים .שיוכלו להתחיל חייהם בצורה סבירה.אגב הרבה צעירים אינם ששים להתחתן געיקר מסיבה זו.להעביר לממשלה דחוף.מקוה שמישהו לוקח זאת לת.ליבו.תתחילו ליישם.

כתיבת תגובה