העירייה מכרה מבנים שהוקדשו לגני ילדים – זו הפשרה שהושגה

עיריית קריית מוצקין מכרה מבנים שהוקדשו על ידי שתי נשים לילדי העיר להפעלת גנים | בעקבות  תביעת יחידת רשם ההקדשות נגד עיריית קריית מוצקין התקבלה פשרה והעירייה תקדיש שלושה גני ילדים כהקדש ציבורי במקום הגנים שנמכרו | גם קרן פרסים שהקימה אחת התורמות תקבל מהעירייה 40 אלף שקלים

קרית מוצקין | צילום ארכיון: דוברות העירייה

לפני למעלה מארבעים שנה החליטו גב' חיה שטאייר ז"ל וגב' שרה גוירצמן ז"ל, שהתגוררו בקרית מוצקין, להקדיש בערוב ימיהן את בתיהן לילדי העיר על מנת שהעירייה תפעיל בהם גני ילדים – חילוניים ודתיים בהתאם להשקפת עולמן. העיריה הפעילה בבתים גני ילדים, אולם הם נסגרו, ובשנת 2016 נמכרו הבתים ליזמי בניה, תמורת סכום של 8 מיליון ₪, שעל פי הנטען, שימשו את העיריה לשיפוץ בניין העירייה.

לאחר מכירת בתי המקדישות, התקבל ביחידת רשם ההקדשות ברשות התאגידים דיווח על כך מתושב העיר, שכן עיריית קריית מוצקין לא התייחסה לגנים כהקדשות בנאמנותה, ומעולם לא בקשה לרשום אותם בפנקס ההקדשות הציבוריים. רשם ההקדשות בדק את הנושא מתוקף תפקידו כגורם המאסדר והמפקח על ההקדשות הציבוריים בישראל. במסגרת הבדיקה נבחן האם מדובר בנכסי הקדשות, שטעונים רישום ופיקוח, ונמצא שמדובר בנכסים שהוקדשו לטובת מטרה ציבורית של גני ילדים, ולא כבתים שהוענקו במתנה לעירייה לכל מטרה. לפיכך, בהתאם לחוק הנאמנות, תשל"ט – 1979, יש להבטיח שלאחר שנמכרו הבתים, תמורת המכירה או נכסים בשווי זהה ישמשו את העיריה לאותה המטרה של גני ילדים בעיר בהתאם לרצון המקדישות.

250/200 סייד בר + קובייה

יחידת רשם ההקדשות ביקשה מעיריית קריית מוצקין להקים הקדשות לזכרן של שתי המנוחות בגני ילדים בעיר. לצורך כך נדרשה העיריה לאתר גני ילדים ששווים זהה לנכסי המקדישות שנמכרו. לאחר דין ודברים ממושך הצדדים לא הגיעו להסכמות, ועל מנת להגן על האינטרס הציבורי בשמירה על נכסי הקדשות לטובת מטרותיהם, הגישה יחידת רשם ההקדשות בסוף שנת 2021 תביעה כנגד עיריית קריית מוצקין בבית המשפט המחוזי בחיפה. התביעה הובילה להליך גישור בפני הממונה על המחוז במשרד הפנים, ובסופו של דבר הושגה פשרה.

במסגרת הסדר הפשרה נקבע כי יירשמו שני הקדשות ציבוריים ע"ש משפחת גוירצמן וע"ש משפחת שטאייר בפנקס ההקדשות הציבוריים, שיכללו שלושה נכסי מקרקעין של העיריה בשווי זהה לבתים שנמכרו על ידה, בהתאם לחוות דעת שמאיות שהוכנו לצורך זה. העיריה תנציח את שמן של המקדישות בגני הילדים, ובאופן זה ניתן להבטיח את המשך קיומם של ההקדשות של שתי המנוחות לטובת ילדי קריית מוצקין.

Inner article

 

הגב' חיה שטאייר ז"ל הקדישה  לעירית קריית מוצקין, בנוסף, סכום כסף לחלוקת מלגות לתלמידי בית ספר תיכון בעיר. לפיכך, במסגרת ההקדש ע"ש שמואל וחיה שטאייר תחלק העיריה גם שתי מלגות בשנה בסך כולל של 40,000 ₪ למשך 20 שנה.

מנהלת יחידת רשם ההקדשות, עו"ד עינב גיא הרמן: "יחידת רשם ההקדשות פעלה להגן על האינטרסים של המקדישות, שהעניקו את בתיהן הפרטיים למטרה ציבורית שהיתה קרובה לליבן. זהו כמובן גם האינטרס של רשויות מקומיות, שקבלו מתושבים נכסים פרטיים לנאמנותן, להקפיד על ביצוע המטרות, ובכך לתמרץ נדבנים נוספים להקדיש מנכסיהם לטובת הציבור".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה