העליון המליץ לחב' המשקאות שלא לערער והן ישלמו 48 מיליון ש'

חברות המשקאות ישלמו 48 מיליון שקל: בתום הליך משפטי ממושך, חברות המשקאות ישלמו את הקנסות שהטיל עליהן המשרד להגנת הסביבה בגין אי-עמידה ביעדים מכוח חוק הפיקדון | החברות משכו את בקשת רשות הערעור בעניין דרישת התשלום של המשרד לאור המלצת בית המשפט העליון

מפעל קוקה קולה | צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

בתום דיון שהתקיים אתמול (ד') בבית המשפט העליון, נמחקה בקשת רשות הערעור של שהוגשה על ידי שמונה חברות משקאות קלים. לאור זאת, דרישות התשלום שהוציא המשרד להגנת הסביבה בסך מצטבר של כ-48 מיליון שקל, בגין אי-עמידה ביעדי האיסוף וביעדי המיחזור עבור מכלי המשקה הגדולים בשנת 2016, עומדות ותקפות.

שופטי ההרכב – כב' השופטים סולברג, וילנר ומינץ – הבהירו כי אינם סבורים שיש להיעתר לבקשה והמליצו לחברות המשקאות למשוך את הבקשה. על כן, יוציא הממונה לפי חוק הפיקדון במשרד להגנת הסביבה בתוך 14 יום דרישות תשלום מעודכנות לחברות שטרם שילמו את הסכומים שנדרשו בהם.

בשנת 2018 הטיל הממונה על חוק הפיקדון במשרד להגנת הסביבה עיצומים כספיים על יצרנים ויבואנים של מכלי משקה גדולים, לאחר שמצא כי לא עמדו ביעדי האיסוף והמיחזור הקבועים בחוק לשנת 2016. על החלטה זו הגישו חברות המשקאות ערעור לבית משפט השלום.

משקאות על מדפי רשת שיווק | צילום: נתי שוחט, פלאש 90

בחודש אוגוסט 2021 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת ערעורים שהוגשו לבית המשפט. בפסק הדין נקבע כי החלטת הממונה על חוק הפיקדון ניתנה לאחר בחינה מקיפה של כלל טענות היצרנים והיבואנים ולאחר מתן הנמקה מפורטת, וכי גישתו של הממונה על חוק הפיקדון לטענות היצרנים והיבואנים ראויה להערכה, וכן כי אין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה.

לאחר קבלת פסק הדין של בית המשפט המחוזי, נשלחו דרישות תשלום מעודכנות בהיקף מצטבר של 48 מיליון שקל לתשע החברות בגין אי-עמידה ביעדי חוק הפיקדון (מכלי משקה גדולים): החברה המרכזית למשקאות, IBBL, טמפו, יפאורה תבורי, מי עדן, יקבי חברון, שופרסל, גוטגולד, אקו-אלפא.

על פסק הדין הגישו החברות בקשת רשות לערער לבית המשפט העליון. אתמול התקיים דיון בבקשה בבית המשפט העליון, ובסיומו המליצו השופטים לחברות למחוק את הבקשה, מאחר שאינם רואים לנכון לקבלה.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "האחריות לאיסוף מכלי המשקה והעברתם למיחזור מוטלת על היצרנים והיבואנים, לצד החזרת דמי הפיקדון לציבור. המשרד ממשיך, הן באמצעות פיקוח ואכיפה והן באמצעות פעולות הסברה ופיתוח מנגנונים מתאימים, לפעול ליישום חוק הפיקדון למען רווחת הציבור והסביבה"

כתיבת תגובה