הפלו אתכם על רקע גזעני? לא תשלמו אגרת משפט

צעד נוסף במאבק למיגור הגזענות – שמיטיב גם עם הציבור החרדי במקרים של הפליה על רקע השתייכות מגזרית: פטור מאגרת בית משפט בתביעות הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים

משרד המשפטים | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

תביעות שיוגשו בבתי המשפט מכוח חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים יהיו פטורות מתשלום אגרות בית משפט, זאת על מנת לעודד הגשת תביעות באמצעות הסרת החסם הכלכלי לערכאות שניצב בפני אוכלוסיות מופלות ויצירת פסיקה מרתיעה מפני פרקטיקות של הפליה במתן שירותים ומוצרים.

מהלך זה מהווה יישום של אחת מהמלצות הוועדה הבינמשרדית למיגור הגזענות, שקיבלה לאחרונה תוקף במסגרת פרשנות חדשה להוראת השעה לתיקון חוק הסיוע המשפטי ולתקנות בתי המשפט (אגרות).

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

כזכור, 56% מהתלונות על אפליה לרעה בגין מגזר הן מבני הציבור החרדי, וכמו כן, זכה להדים הרבים מקרה של הפליית לקוח חרדי מבני ברק שאירע בערב פסח תש”פ-2020: בעת המחסור בביצים הלקוח החרדי זכה לגידופים ולאי הספקת שירות מצד מוכרן במרכז שיווק גדול של ביצים, ותבע את החברה בגין כך.

כמו כן, בדוח הצוות למיגור הגזענות שפורסם ביולי 2016 ואף אומץ בהחלטת ממשלה, הומלץ, בין היתר, שהמדינה תישא בעלות הגשת תביעות המוגשות בגין חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (התשס”א-2000), על מנת לעודד הגשת תביעות ויצירת פסיקה בתחום זה. לצורך מימוש ההמלצה הוחלט על שני שינויים: תיקון חוק הסיוע המשפטי כך שיינתן ייצוג משפטי לכל תובע בגין פגיעה בשוויון או הפליה ללא מבחן כלכלי, וביטול אגרת בית המשפט בתביעות שתוגשנה לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים. התיקון בחוק הסיוע המשפטי אושר בכנסת בנובמבר 2018 ופועל כהוראת שעה לשלוש שנים.

כעת, בעקבות דיון שהתקיים בעניין פרשנות חדשה להוראת השעה ולתקנות בתי המשפט (אגרות), ובהמשך לעבודת מטה משותפת של היחידה הממשלתית לתאום המאבק בגזענות, לשכת מ”מ שר המשפטים, הסיוע המשפטי, ייעוץ וחקיקה והלשכה המשפטית במשרד המשפטים יחד עם הנהלת בתי המשפט ואגף התקציבים והלשכה המשפטית במשרד האוצר, ניתנה הנחיה למזכירויות בתי המשפט לפטור מאגרה כל תביעה שתוגש בעילה של הפליה בהתאם לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, ועדכון בעניין זה נשלח לעמותות, ארגוני חברה אזרחית, לשכת עורכי הדין, קליניקות וגופים ציבוריים אחרים המסייעים לציבור בתחום המאבק בהפליה. יש לציין כי במקביל להגשת תביעה באופן פרטי, ניתן לפנות לסיוע המשפטי במשרד המשפטים לייצוג בתיקים לפי חוק איסור הפליה, ללא מבחן זכאות כלכלית.

Inner article

עו”ד אווקה זנה, ראש היחידה הממשלתית לתאום המאבק בגזענות: “מתן הפטור מאגרת בית משפט בתביעות לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים לכל תובע, ללא תלות בזהות בא כוחו, הוא עוד צעד להסרת החסם הכלכלי ולעידוד תביעות בגין הפליה, כחלק מהמאבק למיגור הגזענות”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה