הציבור לא מקבל מספיק ריבית על הכסף || מה מציעה הרשות לני"ע?

כדי לאפשר לצרכנים למקסם את תנאי השוק ולקבל תמורה גבוהה יותר בעבור השקעותיו וחסכונותיו: רשות ניירות ערך פרסמה היום להתייחסות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה בנושא הקרנות הכספיות | הרשות מקדמת קרנות כספיות חדשות בעלות שקיפות לתשואה הצפויה | כיום, תנאי הריבית לא ממוקסמים על ידי הציבור

משרדי רשות ניירות ערך בי-ם | צילום: עדירל, ויקיפדיה

רשות ניירות ערך פרסמה היום להתייחסות הציבור הצעה לתיקוני חקיקה במוצר 'קרנות כספיות' כדי לאפשר לצרכנים למקסם את תנאי השוק ולקבל תמורה גבוהה יותר בעבור השקעותיו וחסכונותיו. הרשות מקדמת קרנות כספיות חדשות, שמאפשרות שקיפות ביחס לתשואה הצפויה, ומרחיבה את ערוצי ההפצה שלהן על מנת להנגיש אותן לכלל הציבור, ללא הבחנה באשר לגובה ההשקעה.

סגל הרשות בחן את הנושא ואת הנתונים בארץ ובעולם ומצא כי על אף תנאי הריבית אשר היו צפויים על פניו לאפשר לציבור למקסם את תנאי השוק ולקבל תמורה גבוהה יותר בעבור השקעותיו וחסכונותיו, באמצעות ערוצי ההשקעה מגוונים, ניכר כי הציבור אינו נהנה מכך באופן מלא. זאת בפרט, כאשר בוחנים את אחזקות הציבור בישראל במוצרי שוק הכסף המוגדר בעולם כשוק של מוצרים נזילים קצרי טווח, עד שנה, בעלי סיכון אשראי נמוך אשר משרתים, בשל מאפיינים אלו, את היציבות המוניטרית. עוד עולה כי על אף שהערך של כספי הציבור נשחק נוכח האינפלציה, מרבית הלקוחות בוחרים להשאיר את כספיהם באפיקי ההשקעה המוכרים והנגישים להם ואינם ממצים את תנאי השוק על ידי בחירת מוצרי ההשקעה והחיסכון האופטימאליים בעבורם מתוך שוק הכסף. מצב זה בו שוק הכסף, ובפרט המוצרים הנגישים לציבור כדוגמת פיקדונות לטווח של עד שנה, קרנות כספיות ומק"מים (מלווה קצר מועד), אינו נהנה מתחרות מספקת ומעומק מוצרים מספק, פוגע ביכולתו של הציבור למקסם את תנאיו ולבחור את מוצרי ההשקעה המתאימים ביותר בעבורו בכל נקודת זמן ובכל צומת החלטה.

הרשות מצאה כי קיים ארביטרז' רגולטורי בתיווך מוצרי שוק הכסף המקשה על הציבור בבחירת המוצר המתאים ביותר עבורו ולכן קיימת חשיבות בהנגשת כל מוצרי שוק הכסף באופן שווה על מנת שהמשקיע יוכל למצות את הברירות העומדות בפניו.

סגל רשות ניירות ערך בחן מספר חלופות של מנגנונים המוכרים בעולם לפיתוח שוק הכסף. בשלב זה הוחלט להתמקד בפיתוח קרנות כספיות חדשות תחום אשר מצוי באחריות הרשות וניתן לקדם אותו באופן מהיר (יחסית) עבור הציבור. הרעיון העומד בבסיס פיתוח קרנות כספיות אלו הוא שילוב של וודאות ושקיפות המאפיינים את הפיקדון, והרחבה של ערוצי ההפצה שלהן, על פי המאפיינים הבאים:

תקופת ההשקעה בקרן – השקעה לתקופה מוגדרת מראש.

סוג נכסי ההשקעה – השקעה בנכסים סולידיים בלבד בעלי דירוג אשראי גבוה והתאמת מגבלות ההשקעה לתקופת ההשקעה המוגדרת.

תשואה צפויה – הצגת תשואה צפויה לתקופת ההשקעה המוגדרת.

הרחבת חובת ייעוץ ללא רישיון – הסרת חובת ייעוץ השקעות ברישיון לגורמים מסוימים שיוגדרו אשר נמצאים בפיקוח הרשות במישרין או בעקיפין ובאופן זה הרחבת הנגישות של הציבור לקרנות הכספיות בטווח פדיון של עד שנה. הסרת חובת ייעוץ ברישיון תתאפשר אודות למאפיינים הברורים של קרנות כספיות אלו בתחום שוק הכסף אשר הלכה למעשה משקפים ללקוח בירור צרכים מובנה.

תגמול – הסדרת מודל תגמול למתווכי השקעות.

רשות ניירות ערך סבורה כי פיתוח קרנות כספיות אלו לצד הקרנות הכספיות הקיימות שהנן בעלות נזילות יומית, יספקו למשקיע מוצר השקעה אטרקטיבי, שקוף ופשוט. הקרנות הכספיות שיפותחו יוכלו לנהל השקעות סולידיות לתקופה קבועה וקצובה ובהתאם להציג למשקיע תשואה צפויה לתקופת הקרן, בדומה לפיקדון אשר מציג ריבית. יתרון נוסף לקרן הכספית החדשה הינו בכך שהמוצר מספק למשקיע תנאים אחידים ושוויוניים, מבלי שהוא נדרש להתמקח בהתבסס על כוחו הצרכני ובכך מוצר זה מעניק נגישות רבה לכלל משקי הבית.

השינוי המוצע יאפשר לגופים חדשים להיכנס לתחום תיווך ההשקעות בתחום שוק הכסף ובכך אפשרויות ההנגשה אל הציבור הרחב יגדלו גם כן, לרבות ללקוחות שאינם מקבלים שירות ייעוץ בבנקים.

כתיבת תגובה