הצניחה בשוק הנדל"ן: ירידה של 39% מול ינואר אשתקד

בחודש ינואר נמשכה הירידה החדה במספר עסקאות הנדל"ן, כאשר אלו הסתכמו ב-7,093 (כולל דירות בסבסוד ממשלתי), ירידה חדה של 39% בהשוואה לינואר אשתקד | סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש ינואר עמד על 4,552, ירידה חדה של 37% בהשוואה לינואר אשתקד | זהו חודש ינואר הנמוך ביותר בעסקאות יד שניה מאז שנת 2003, אשר עמדה בצל האינתיפאדה השניה

דירות | נתי שוחט, פלאש 90

בחודש ינואר נמשכה הירידה החדה במספר עסקאות הנדל"ן, כאשר אלו הסתכמו ב-7,093 (כולל דירות בסבסוד ממשלתי), ירידה חדה של 39% בהשוואה לינואר אשתקד. כך עולה מסקירת הנדל"ן שמפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, בראשות שירה גרינברג. בכך נמשכת הירידה החדה במספר העסקאות אשר החלה באפריל אשתקד, עת החלו העלאות הריבית ע"י בנק ישראל. בהשוואה לחודש הקודם נותר מספר העסקאות ללא שינוי משמעותי.

בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 6,558, ירידה של 35% בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 2% בהשוואה לחודש הקודם.

בדומה לחודש הקודם, ולאחר תקופה ארוכה בה הובילו המשקיעים את הירידה ברכישות, מי שהובילו את הירידה בעסקאות בחודש ינואר היו "משפרי הדיור" ורוכשי דירה ראשונה, אשר רשמו ירידות של 42% ברכישות בהשוואה לינואר אשתקד.

רכישות המשקיעים בחודש ינואר הסתכמו ב-1,227 דירות, ירידה של 18% בהשוואה לינואר אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 4% ברכישות אלו (גידול כמותי של ארבעים דירות). באגף הכלכלנית הראשית מזכירים כי רמת רכישות המשקיעים בדצמבר האחרון היתה הנמוכה ביותר שנרשמה בחודשי דצמבר לפחות בעשרים השנים האחרונות.

מכירות המשקיעים בחודש ינואר הסתכמו ב-1,550 דירות, ירידה חדה של 37% בהשוואה לינואר אשתקד, בדומה לשיעור הירידה שנרשם בסך עסקאות יד שניה. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת, כאשר במהלך החודש נגרעו ממנו כ-320 דירות.

מכירות הקבלנים בחודש ינואר הסתכמו ב-2,541 דירות, ירידה של 42% בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 5% בהשוואה לחודש הקודם. בכך נמשכות הירידות במכירות הקבלנים זה החודש השנים-עשר ברציפות (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת). בניכוי העסקאות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,600 דירות, ירידה של 29% בהשוואה לינואר אשתקד וירידה של 12% בהשוואה לחודש הקודם.

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש ינואר עמד על 4,552, ירידה חדה של 37% בהשוואה לינואר אשתקד. זהו חודש ינואר הנמוך ביותר בעסקאות יד שניה מאז שנת 2003, אשר עמדה בצל האינתיפאדה השניה.

משפרים מול מצמצמים

רכישות "משפרי הדיור" עמדו בחודש ינואר על 2,436 דירות, ירידה חדה של 42%.

בהשוואה לינואר אשתקד. בכך נמשכת הירידה ברכישות משפרי הדיור זה החודש האחד-עשר ברציפות (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת).

ניתוח מחירי הדירות אותם רכשו "משפרי הדיור" לעומת מחיר הדירה שמכרו מלמד כי מאז אפריל אשתקד, עת החל בנק ישראל להעלות את הריבית, נרשמת ירידה משמעותית בשיעור מי שאכן שיפרו דיור – דהיינו, רכשו דירה יקרה מזו שמכרו – וכך, משיעור של 75% במרץ אשתקד ירד שיעור זה ל-66% בינואר השנה.

במעבר בין דירתם הישנה לדירתם החדשה חסכו "מצמצמי" הדיור בממוצע כשבע מאות אלף ₪ (קרי, רכשו דירה זולה מזו שמכרו).

רכישות הזוגות הצעירים בחודש ינואר הסתכמו ב-3,430 דירות – כולל "מחיר למשתכן" – ירידה של 42% בהשוואה לינואר אשתקד, בדומה לשיעור הירידה בחודש הקודם. שיעור ירידה זה בחודשיים האחרונים הינו החד ביותר ברכישות סגמנט זה מאז החלה הירידה במספר העסקאות בחודש אפריל אשתקד. בניכוי "מחיר למשתכן" הסתכמו רכישות אלו ב-2,895 דירות, ירידה של 41% בהשוואה לינואר אשתקד.

והמצב לא הולך ומשתפר, או לחילופין טוב למי שטרם רכש דירה: נתונים ראשוניים לחודש פברואר מלמדים אף הם על רמה נמוכה של עסקאות (ירידה משמעותית בהשוואה לפברואר אשתקד).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה