הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול | כמה נסענו ב-2021?

בשנת 2021 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-64 מיליארד ק"מ, עלייה של 16.1% בהשוואה לשנת 2020 | כזכור, שנת 2020 התאפיינה בירידה חדה בנסועה בעקבות מגבלות הקורונה | סך הנסועה בשנת 2021 עלתה ב-1.2% לעומת סך הנסועה בשנת 2019 (לפני מגבלות הקורונה) | כך עולה מניתוח הנתונים שתפרסם בהרחבה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פקקים בכבישים | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הכבישים ובשטחם. בשנים 2021-2000, הנסועה השנתית  גדלה ב-75% ומצבת כלי הרכב  גדלה פי 2.1. לעומת זאת, באותה תקופה שטח הכבישים גדל ב-58%, ואורך הכבישים גדל ב-24%.

במקביל ניתן לראות כי בשנת 2021 חלה עלייה של 13.2% במכירת בנזין לרכב (95 ו-98 אוקטן) ועלייה של 1.5% במכירת סולר לתחבורה לעומת שנת 2020.

הנסועה השנתית הממוצעת של חלק מסוגי כלי הרכב בשנת 2021 לא חזרה לרמתה טרום הקורונה.

הנסועה השנתית הממוצעת של מוניות (66.8 אלף ק"מ) אומנם עלתה ב-20.1% לעומת שנת 2020, אך היא עדיין נמוכה מרמתה בשנת 2019 (72.8 אלף ק"מ).

לעומת זאת, ניתן לראות שהנסועה השנתית הממוצעת של האופנועים בשנת 2021 עלתה בהשוואה לשנת 2019 (7.6 אלף ק"מ לעומת 7.2 אלף ק"מ, בהתאמה).

נסועה שנתית ממוצעת לרכב, לפי סוג רכב, 2021-2019

אלף ק"מ, אא"כ צוין אחרת

סוג רכב נסועה ממוצעת לרכב
(אלפי ק"מ)
אחוז שינוי
2019 2020 2021 2021 לעומת 2019 2021 לעומת 2020
סך כלי הרכב 17.6 14.9 16.7 -5.1 12.1
רכב פרטי 16.2 13.5 15.3 -5.6 13.3
משאית 27.2 26.5 27.9 2.6 5.3
מונית 72.8 55.6 66.8 -8.2 20.1
אוטובוס 57.5 47.4 57.3 -0.3 20.9
אוטובוס זעיר 50.1 41.9 48.1 -4.0 14.8
רכב מיוחד 18.1 20.1 18.4 1.7 -8.5
אופנוע 7.2 6.8 7.6 5.6 11.8

נסועה שנתית לרכב (אלף ק"מ), לפי סוג רכב, 2021-2019

אלף ק"מ, אא"כ צוין אחרת

סוג רכב נסועה שנתית לרכב
(אלפי ק"מ)
אחוז שינוי
2019 2020 2021 2021 לעומת 2019 2021 לעומת 2020
סך כלי הרכב 63,191 55,121 64,001 1.3 16.1
רכב פרטי 49,831 42,844 50,595 1.5 18.1
משאית 8,495 8,189 8,619 1.5 5.3
מונית 1,750 1,293 1,497 -14.5 15.8
אוטובוס 1,252 1,055 1,277 2.0 21.0
אוטובוס זעיר 743 624 722 -2.8 15.7
רכב מיוחד 102 120 117 14.7 -2.5
אופנוע 1,019 997 1,174 15.2 17.8

הנסועה השנתית הממוצעת של סך כלי הרכב ירדה ב-5.1% בשנים 2021-2019. השינוי הגדול ביותר היה בנסועה הממוצעת של המוניות – ירידה של 8.2% (מ-72.8 אלף ק"מ בשנת 2019 ל-66.8 אלף ק"מ בשנת 2021). הנסועה הממוצעת של משאיות עלתה מ-27.0 ב-2019 ל-27.9 אלף ק"מ ב-2021.

לעומת הירידה בנסועה השנתית הממוצעת, חלה עלייה של 1.3% בסך הנסועה של כלי הרכב בשנים 2021-2019  (ראו תרשים 3). בסך הנסועה של רכב פרטי חלה עלייה של 1.5% באותה תקופה. סך הנסועה השנתית של משאיות עלתה ב-1.5% – מ-8,495 מיליון ק"מ בשנת 2019 ל-8,619 מיליון ק"מ בשנת 2021.

כלי רכב חדשים נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שכלי הרכב חדש יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב הולכת ופוחתת ככל ששנת העלייה לכביש מוקדמת יותר. לדוגמה, בשנת 2021 כלי רכב פרטי בקבוצת גיל 3-0 נסע 19.3 אלף ק"מ בממוצע, לעומת 16.2 אלף ק"מ בקבוצת גיל 6-4. הנסועה השנתית הממוצעת הולכת ופוחתת עד ל-4.5 אלף ק"מ בלבד לכלי רכב פרטי שגילו מעל 30 שנה.

כלי רכב פרטיים חדשים בבעלות חברות החכֵּר (ליסינג) נוסעים יותר מכלי רכב פרטיים חדשים בבעלות פרטית. בבחינת נסועה של כלי רכב פרטיים, שעלו על הכביש בארבע השנים האחרונות, לפי בעלות, עולה כי בשנת 2021, הנסועה השנתית הממוצעת של כלי רכב פרטי בבעלות חברת החכר עמדה על 27.7 אלף ק"מ. זאת לעומת: 16.0 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות פרטית, 26.4 אלף ק"מ לרכב פרטי בבעלות חברה ו-28.1 אלף ק"מ לרכב פרטי בהשכרה או בתיור.

 

Inner article

כלי רכב פרטיים המונעים בסולר או בגז נוסעים יותר. בשנת 2021, כלי רכב פרטיים המונעים בסולר נסעו בממוצע 23.8 אלף ק"מ וכלי רכב פרטיים המונעים בגז נסעו 19.4 אלף ק"מ, לעומת 14.1 אלף ק"מ בממוצע שנסעו כלי רכב פרטיים המונעים בבנזין.

משאיות בעלות משקל כולל גדול נוסעות יותר. ככל שמשקלה הכולל של המשאית גבוה יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלה גבוהה יותר. בשנת 2021, הנסועה השנתית הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 34 טונות ומעלה, הייתה 69.3 אלף ק"מ, יותר מפי שניים מהנסועה הממוצעת של משאית סולר שמשקלה 9.9-3.6 טונות – 30.9 אלף ק"מ.

אופנועים בעלי נפח מנוע גדול נוסעים יותר. מהנתונים עולה כי ככל שנפח המנוע של האופנוע גדול יותר, כך הנסועה השנתית הממוצעת שלו גבוהה יותר. הנסועה השנתית הממוצעת של אופנוע בעל נפח מנוע של 401 סמ"ק ומעלה הסתכמה בשנת 2021 ב-8.4 אלף ק"מ, לעומת 7.2 אלף ק"מ לאופנוע בעל נפח מנוע של עד 125 סמ"ק.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה