הצרות של 'טבע' נמשכות, ויש גם תקווה עם קיימות

מניית טבע נעה כלפי מטה לאחר פרסום דו"חות הרבעון השלישי | הצרות לא נגמרו בזה: בית המשפט לא קיבל את מרבית הערעורים שהגישה החברה לרשות המסים בכל הנוגע לחיוב במס בשנים 2008-2011 | במקביל, יש גם כיוונים חיוביים: הודיעה טבע על הנפקת אגרות חוב צמודות יעדי קיימות בשווי 4 מיליארד דולר, והיא הופכת להיות החברה הגנרית הראשונה שהנפיקה אגרות חוב צמודות ליעדי קיימות

קור שולץ מנכ"ל טבע | צילום: News Oresund ויקיפדיה

בעוד חברת טבע מתמודדת עם דו"חות שליליים ברבעון השלישי של 2021 ומנייתה צנחה אתמול בכ-6% בעקבותיהם, קיבל אתמול (רביעי) בית המשפט המחוזי מרכז-לוד את עמדת רשות המסים, שיוצגה על ידי פרקליטות מחוז ירושלים, במרבית הסוגיות, בערעורים שהגישה חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ וחברות בנותיה בנושא הטבות מס שקיבלה החברה "והרווחים הכלואים" בהם עשתה החברה שימוש, כנגד פקיד שומה י-ם בכל הנוגע לחיוב במס בשנים 2008-2011, ורק בחלקם הקטן של הערעורים התקבלה עמדת טבע.

בפסק הדין נקבע כי הטבות מס שהעניק המחוקק הישראלי לחברות ישראליות יוותרו בישראל, ולא יזלגו לחו"ל וכי הוצאה של רווחים שקיבלו פטור מותנה ממס לחו"ל, גם אם כחלק מאסטרטגיית השקעה, תפקיע את הפטור ממס בגין רווחים אלו. פסיקה זו מהווה נדבך חשוב בטיפול ב"רווחים כלואים" שעדיין נמצאים בחברות ישראליות, ותשפיע גם, על רכישות נוספות של טבע שנערכו בשנים הבאות.

השאלה העיקרית שעמדה במרכז פסק הדין היא האם שימוש שעשתה טבע "ברווחים כלואים", הפטורים מכוח החוק לעידוד השקעות הון לצורך רכישת חברות בחו"ל, מהווה שימוש המפקיע את הפטור ממס ברווחים אלו, ומשכך גורר חבות במס, או שמדובר בשימוש מוטב שנועד לפתח את החברה הישראלית ומשכך הוא אינו מפקיע את הפטור.

בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים וקבע כי התכלית של חוק לעידוד השקעות הון הוא לניתוב פעילות כלכלית לישראל ולפיתוח מפעלים מקומיים ולכן העברה של רווחים פטורים ממס מהנישום, גם אם היא לתאגיד שבשליטתו, מפקיעה את הפטור ממס שכן הם אינם משמשים עוד את המפעל המוטב.

בפסק הדין נכתב, בין היתר, כי "השקעת כספים בחברת בת שאינה בעלת המפעל המוטב, אינה מקדמת את תכלית החוק באופן אותו ביקש המחוקק לקדם. קל וחומר כאשר הכספים מושקעים בחברת בת זרה. במקרה דנן, טבע העבירה את הכספים, שמקורם בהכנסות מוטבות, לשם השקעתם בחברות זרות, והדבר אינו עולה בקנה אחד עם תכלית החוק, שהיא עידוד פיתוח המשק המקומי – הישראלי. השקעה בחברה קשורה זרה מביאה איפוא, מניה וביה, להסטת משאבים לשווקים זרים, גם אם בסופו של דבר יהיה בכך להועיל למשק הישראלי, כנטען במקרה דנן. אזכיר שוב, כי הטבת המס על פי החוק לעידוד השקעות הון אינה אלא "מענק" שנותנת המדינה למפעל המאושר או המפעל המוטב, וברי כי חברה ישראלית לא הייתה זוכה למענק לשם הקמתו או פיתוחו של מפעל המצוי במדינה אחרת, גם אם בעקיפין הדבר יוביל לפיתוח וקידום הפעילות הנעשית בישראל בשל הזיקה ביניהם".

עוד קבע בית המשפט כי שימוש בחשבונות משותפים על ידי קבוצת חברות, יכולה במקרים המתאימים להיחשב כחלוקת דיבידנד החייבת במס, בכך השווה בית המשפט למעשה בין יחיד המושך כספים מחברה בבעלותו, לאשכול חברות בו חברה אחת עושה שימוש תדיר ביתרות זכות של האחרת, מבלי להשיבן, "סבורני כי התשתית הראייתית בעניין שבפני מלמדת כי יתרת כספי אסיא, המצויים בחשבונות המשותפים, מהווים דיבידנד בידי טבע. הראיות מצביעות על כך כי העברת הכספים הייתה "חד כיוונית" מחברת הבת לחברת האם, כאשר האחרונה נוהגת בכספים אלה מנהג בעלים, וללא אפשרות אמיתית בידה לפרוע את יתרת החו"ז שלא באמצעות דיבידנד".

יצוין כי במסגרת פסק הדין נדונו סוגיות מס בעניין ייחוס הוצאות מחקר ופיתוח, תיאום הוצאות מימון וחישוב יחס מחזורים לפי חוק עידוד להשקעות הון שגם בהן התקבלה עמדת פקיד השומה. בית המשפט קיבל חלק קטן מטענות המערערות.

הנפקה גנרית עם קיימות

במקביל לפסק הדין הודיעה טבע על הנפקת אגרות חוב צמודות יעדי קיימות בשווי 4 מיליארד דולר, והיא הופכת להיות החברה הגנרית הראשונה שהנפיקה אגרות חוב צמודות ליעדי קיימות. החברה תגביר גישה לתרופות במדינות עם רמת הכנסה נמוכה ובינונית; כוללות מחויבות מוגברת לאיכות הסביבה.

"הנפקה זו משקפת את מחויבותה החזקה של טבע לאיכות הסביבה, חברה ומשילות (ESG)  לחלק מהאתגרים הגדולים ביותר של ימינו על ידי הצבת יעדים חדשנים ושאפתנים להגברת הגישה לתרופות במדינות עם רמת הכנסה נמוכה ובינונית ב- 150% ויעדי אקלים חדשים ושאפתנים, כולל הפחתת פליטת גזי חממה מקטגוריה 1 ו-2 עד 2025 בהתאמה להסכמי האקלים של פריז" נאמר בהודעת החברה.

תגובה אחת ל: "הצרות של 'טבע' נמשכות, ויש גם תקווה עם קיימות"

  1. ולמה אתה מי עלם מההחלטה הגורלית החיובית מאד בקליפורניה
    אתמול ממש מעוות

כתיבת תגובה