הקבלנים על הכוונת: 82 שלילות רישיון בחודשיים

משרד השיכון באכיפה אינטנסיבית כנגד קבלנים | זאת, במסגרת מבצע אכיפה שיזם אגף רשם הקבלנים במשרד השיכון, במסגרתו נשללו 82 רישיונות וננקטו הליכים משמעתיים רבים בגין אי עמידה בתנאי חוק רישום קבלנים

קבלן, אילוסטרציה | pixabay

בחודשים מאי-יוני 2023 שלל רשם הקבלנים 82 רישיונות של קבלנים בגין אי עמידה בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969. במרבית המקרים, מקור ההפרות הינו במכירת חברות קבלניות בדרך שנוגדת את הוראות החוק וכן בגין אי העסקת הגורמים המקצועיים שעל בסיסם ניתנו לקבלנים רישיונות.

כך לדוגמא שלל רשם הקבלנים את רישיונה הקבלני של חברה שיום לאחר קבלת הרישיון, מכרה את החברה לגורם ממדינה זרה. בבדיקה שנעשתה באגף רשם הקבלנים עלה כי מטרת החברה בהוצאת הרישיון הייתה, לצורך מכירתו לאותו גורם זר, בלבד, ובכך לסייע לו לקבל רישיון קבלן מבלי שעמד בתנאים הקבועים בחוק. בהתאם לשיקול הדעת שניתן לרשם הקבלנים בחוק, נשלל הרישיון מאותה חברה.

דוגמא נוספת נוגעת לאנשי המקצוע אשר על בסיסם ניתן לחברות רישיון. בבדיקה שבוצעה מול חברה, אשר במעמד קבלת הרישיון הצהירה על העסקת שני מהנדסים כנדרש בחוק רישום קבלנים, ועל בסיס העסקתם ניתן לה הרישיון, נמצא כי אותם מהנדסים כבר לא מועסקים בחברה זמן רב וכי הדבר לא הובא לידיעת רשם הקבלנים ולא נעשו כל פעולות להחליפם.

מנכ"ל המשרד, יהודה מורגנשטרן: "עם כניסתי למשרד הציג בפניי רשם הקבלנים את הצורך בטיוב פנקס הקבלנים. אני מברך על תוצאות מבצע האכיפה שנעשה, שתכליתו העמדת פנקס קבלנים לציבור לאחר גריעת קבלנים שלא עומדים בהוראות החוק. הנחתי את רשם הקבלנים להמשיך בפעילות זו, ואני קורא לכלל ציבור הקבלנים לפנות אלינו בכל נושא על מנת שנבחן האם יש דרך לסייע".

כתיבת תגובה