הקלה לכרבע מיליון גמלאים: לא יצטרכו למלא טופס 101

מקבלי קצבת גמלאות מעל גיל 70 לא ידרשו למלא טופס 101 מדי שנה | בהתאם לעדכון להנחיה שפורסם היום, הגיל שממנו יהיו פטורים גמלאים ממילוי טופס 101 ירד מ-80 ל-70 | הקלה זו תיטיב עם למעלה מ-200 אלף גמלאים נוספים | ומי ומי הפטורים בכל מקרה מהגשת הטופס?

ערן יעקב, מנהל רשות המסים, בכנס מרכז הנדל"ן | צילום: שי שבירו

בשורה טובה לבני הגיל השלישי: רשות המסים מרחיבה את אוכלוסיית הגמלאים שיהיו פטורים מחובת הגשת טופס 101 מדי שנה למשלם הקצבה. בהתאם לעדכון להנחיה שפורסם היום, הגיל שממנו יהיו פטורים גמלאים ממילוי טופס 101 ירד מ-80 ל-70 שנה. הקלה זו תיטיב עם למעלה מ-200 אלף גמלאים נוספים.

בהתאם לתקנות, עובד חייב למלא טופס 101 עם התחלת עבודתו אצל מעסיק חדש ובכל תחילת שנה וכן לעדכן בעת שינוי בפרטיו. לפני כשנתיים פרסמה רשות המסים הנחייה מקלה, לפיה מעסיקים המשלמים קצבה כהגדרתה בסעיף 2 (5) לפקודת מס הכנסה, יוכלו לפטור את מקבלי הקצבה ממילוי טופס 101 מדי שנה, ובלבד שהם עומדים בכלל התנאים המפורטים בהנחיה, כגון: המעסיק הגיש את דוחות 126, הוא מנהל באופן ממוכן את חישובי המשכורת והניכויים ועוד.

להלן האוכלוסיות שלא ידרשו למלא את הטופס מדי שנה (לרבות העדכון לגיל המזכה שפורסם היום):

1. גמלאים אשר חלפו 3 שנים מהגיעם לגיל זכאות, ובלבד שהצהירו בטופס 101 בהגיעם לגיל זכאות ובשנתיים לאחר מכן, שאין להם הכנסה חייבת נוספת מלבד הקצבה, וכן הם אינם דורשים הטבות מס ייחודיות כמו הטבת יישוב, אלה יידרשו להגיש למשלמים טופס 101 אחת לחמש שנים. כמו-כן, גמלאים עם פטור בשל נכות צמיתה או עיוורים לא ידרשו במילוי הטופס בשנים הבאות.

2. מקבלי קצבת שארים ובלבד שהקצבה אינה עולה על תקרת קצבה מזכה ומקבל הקצבה הצהיר עם קבלתה לראשונה ובשנתיים לאחר מכן שאין לו קצבאות שארים נוספות.

3. מקבלי קצבאות המוגדרים כסיעודיים בשיעור של 100% ומעלה (לפי קביעת חברת הביטוח המשלמת או כהגדרתם בתקנון קרנות הפנסיה), ימלאו את טופס 101 פעם אחת במועד תחילת הקצבה אם הצהירו בטופס שאין להם הכנסות נוספות והם אינם דורשים הטבות מיוחדות כמו יישובים.

4. מקבלי קצבאות אובדן כושר עבודה/נכות, ימלאו את טופס 101 אחת לשנתיים ובלבד שבמילוי הטופס הצהירו שאין להם הכנסות נוספות והם אינם מבקשים הטבות מס מיוחדות כמו יישובים.

5. בנוסף לכל האמור לעיל, גמלאים אשר מלאו להם 70 שנה ולא חל שינוי מאז מילוי הטופס האחרון שמילאו, יהיו פטורים ממילוי טופס 101 ובלבד שהצהירו שאין להם הכנסות נוספות.

כתיבת תגובה