הקלות הקורונה בענף הבנקאות יגיעו אל קיצן בינואר

הפיקוח על הבנקים מסיים את הוראת השעה שהעניקה הקלות בעת מגיפת הקורונה | הוראת השעה תסתיים בינואר 2022 – אך חלק מההקלות תהפוכנה לקבועות | בין ההקלות שיישארו איתנו: בעיקר כאלה הקשורות לבנקאות דיגיטלית

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

החל מינואר 2022: הפיקוח על הבנקים מבטל את הוראת השעה שפורסמה בעקבות משבר הקורונה.

הוראת השעה להתמודדות עם משבר הקורונה (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 250) פורסמה לראשונה ב- 19.3.2020, ועודכנה מאז מספר פעמים בהתאם לצרכים שעלו. עם החזרה לפעילות משקית סדירה פחת הצורך במתן הקלות לתאגידים הבנקאיים בפעילותם הבנקאית,  ולפיכך, החל מיום 1.1.2022 יפוג תוקף הוראת השעה למעט הוראות פרטניות להן נקבע בהוראת השעה תוקף מאוחר יותר. 

בפרט, הפיקוח סבור כי החזרה לפעילות סדירה מאפשרת לתאגידים הבנקאיים לחזות את צרכי ההון ולחלק דיבידנד. עם זאת, בעת החלטה על חלוקת דיבידנדים, התאגידים הבנקאיים נדרשים לנהוג בזהירות בבחינת המודל העסקי  וכן להביא בחשבון כי עדיין קיימת רמה מסוימת של אי וודאות בשווקים, הנובעת בין היתר מהתפתחות מוטציות חדשות של הווירוס. 

בנוסף, המפקח על הבנקים החליט לעדכן הוראות ניהול בנקאי תקין רלוונטיות ולקבע הקלות מסוימות שניתנו בהוראת השעה, לאור הצורך בהתאמת הדרישות לשינויים הקבועים שהתרחשו בשנים האחרונות במשק, בין השאר, בעקבות מעבר לשימוש הולך וגדל באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. 

כתיבת תגובה