הקרנות ההלכתיות ניצחו: צברו תשואה גבוהה יותר

אחרי שנה של פעילות ‘חיסכון לכל ילד’ הנתונים מלמדים: המשקיעים על פי ההלכה לא ניזוקו ביחס לקרנות המקבילות. הנתונים מתייחסים למסלולי הסיכון הנמוך אל מול המקבילות.

תשואה נאה לקרנות הכשרות shutterstock

 

קופות הגמל המנהלות את תוספת קצבאות הילדים במסגרת תכנית ‘חיסכון לכל ילד’ של משרד האוצר פרסמו השבוע לראשונה את תוצאות ההשקעות וצבירת התשואות. הנתונים מתייחסים לסיום שנת 2017 וכוללים את התשואה על החסכונות שנצברו (כולל הפקדות הורים) עד לסוף השנה, ובאתר ‘גמל-נט’ יעלו הנתונים בקרוב.

roga-250

ראשית, את הרווח הגדול ביותר צברו מי שהפקידו עבור הילדים במסלולים שהינם בסיכון גבוה. ב’אלטשולר שחם’ המוביל מבין בתי ההשקעות, ומנהל כשליש מכספי החיסכון של ההורים, נצברה תשואה שנתית של 18.5%, ב’הראל’ 12.4%, וב’אנליסט’ 11.1%.

המשקיעים בסיכון בינוני, נהנו מ8.3% ב’אלטשולר’, מ8.1% ב’אנליסט’, ומ7.15% ב’הראל’.

במסלולי הסיכון המועט נצברה תשואה של 5.3% ב’אנליסט’ ותשואה של 5.07% ב’הראל’. ‘אלטשולר’ השיגה תשואה של 4.64%, וב’מנורה מבטחים’ צברו תשואה של 4.77%. ‘אקסלנס’ 4.75%, ‘מיטב דש’ 4.34%, ו’פסגות’ 3.61%.

המסלול ההלכתי ב’אלטשולר שחם’ – העניק למשקיעים תשואה של 6.66% ואילו ב’פסגות’, שם מנהל מרבית הציבור החרדי את כספו, נצברה תשואה רק של 4.74%.

כמה הרוויחו קרנות הגמל הגדולות עבור ‘חיסכון לכל ילד’?

קופה מסלול בסיכון… תשואה
אלטשולר גבוה 18.5%
אלטשולר בינוני 8.3%
הראל נמוך 5.07%
מנורה נמוך 4.77%
אקסלנס נמוך 4.75%
אלטשולר נמוך 4.64%
מיטב דש נמוך 4.34%
פסגות נמוך 3.61%
אלטשולר הלכתי 6.66%
פסגות הלכתי 4.74%

 

side
ono-inner

כתיבת תגובה