נותרה על 4.75% || ושוב לא ירדה ריבית בנק ישראל

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה ב-27/11/2023 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75% | בין היתר התייחסה הוועדה לפיחות בשער השקל, לאיתנות הכלכלה הישראלית ולהיקף הפעילות המתמתן בשוק הדיור כולל הירידה במחירי הדירות | תחזית הצמיחה ל-2023 ו-2024 הונמכה

בנק ישראל | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הוועדה המוניטרית החליטה ב-27/11/2023 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.75%. המשמעות היא כי ריבית הפריים תעמוד על 6.25%.

בין הנושאים שצוינו בידי בנק ישראל, עלו השלכותיה הכלכליות של המלחמה. "למלחמה השלכות כלכליות משמעותיות, הן על הפעילות הריאלית והן על השווקים הפיננסיים. מידת אי-הוודאות לגבי עומק ומשך הלחימה הצפויים גדולה מאוד, וזו משליכה גם לגבי מידת הפגיעה בפעילות".

עוד כתבו בבנק ישראל: "הכלכלה הישראלית איתנה והשכילה בעבר להתאושש מתקופות קשות. האינדיקטורים הכלכליים השונים מאז תחילת המלחמה הצביעו כצפוי על ירידה בפעילות הכלכלית במשק אך בחלוף מספר שבועות של מלחמה, נראה כי המשק מצוי בתהליך התאוששות כלכלית בחלק מרכיבי הפעילות".

כמו כן ציינו, "האינפלציה התמתנה אך עודנה נמצאת מעל היעד. הציפיות והתחזיות לאינפלציה מצויות בתוך היעד".

בהתייחס לשערי החליפין התנודתיים, נכתב: "לאחר פיחות חד בשבועות הראשונים של המלחמה, חל ייסוף חד, ושער השקל חצה כלפי מטה את רמתו ערב המלחמה. הסיכון לפיחות בשקל, על רקע התנודתיות בשער החליפין בתקופה האחרונה, עדיין מהווה סיכון להתכנסות האינפלציה ליעדה".

באשר לתחזית הצמיחה המקורית, "חטיבת המחקר הפחיתה את תחזית הצמיחה ולהערכתה התוצר יצמח ב-2% בכל אחת מהשנים 2023 ו-2024. התחזית מאופיינת ברמה גבוהה במיוחד של אי ודאות וכוללת הערכה כי הוצאות הממשלה בגין המלחמה ייסתכמו בכ-160 מיליארדי ש"ח . יחס החוב לתוצר בשנים 2023 ו-2024 צפוי לעמוד על כ-63% וכ-66% בהתאמה".

"היקף הפעילות בשוק הדיור מוסיף להתמתן וישנם קשיי פעילות בענף לאור המלחמה. בשנים-עשר החודשים האחרונים מחירי הדירות ירדו ב-0.2%. בסעיף שירותי הדיור בבעלות חלה ירידה של 0.3% וקצב העלייה השנתי המשיך להתמתן והגיע ל-4.9%.

"בשוק האשראי, מגמת האטה נרשמה באשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים. בנק ישראל הפעיל מספר כלי מדיניות ממוקדים לתמיכה בתהליך העמדת האשראי למגזר זה.

"על רקע המלחמה, מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת בייצוב השווקים והפחתת אי הוודאות, לצד יציבות המחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. תוואי הריבית יקבע בהתאם להתפתחות המלחמה ואי הוודאות הנגזרת מכך. ככל שהיציבות בשווקים הפיננסיים תתבסס וסביבת האינפלציה תוסיף להתמתן אל עבר טווח היעד, המדיניות המוניטרית תוכל להתמקד יותר בתמיכה בפעילות הכלכלית".

נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים, ד"ר רון תומר מסר כי הוא מצר על החלטת בנק ישראל שלא להוריד את הריבית. לדבריו, "המצב הביטחוני ממתן את המשק ולאור המצב הכלכלי קשה שנוצר בעקבות המלחמה, לצד ריבוי היוצאים לחל"ת, עסקים ומשקי בית רבים מתקשים להישאר עם הראש מעל המים. לכן אין כרגע צורך להשתמש בכלי הריבית כממתן נוסף וכמוריד אינפלציה.

"יש לציין בנוסף כי כבר בחודשים שלפני המלחמה, הספקנו לראות ירידה בקצב האינפלציה בישראל, וכבר נוצרו אז התנאים להורדת הריבית. גם עכשיו, חודש וחצי אחרי פרוץ המלחמה, התחזיות של גופים כלכליים שונים, בהם בנק ישראל, מצביעות על כך שהמחירים ירדו כבר ב-2024 אל מתחת ליעד יציבות המחירים של בנק ישראל (1-3%).כמו כן, בתנאים הנוכחיים, לצד מדיניות השהיית העלאות הריבית בעולם, ריבית גבוהה בישראל אינה הכרחית כדי להילחם בפיחות השקל שגם ככה יוסף בחדות בשבועות האחרונים".

כתיבת תגובה