הריכוזיים החדשים: מי נכנס לרשימה ומי נפלט?

קבוצת צחי נחמיאס נכנסה לראשונה לרשימת הגורמים הריכוזיים ולרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים | בעקבות רכישת חברת התעופה ישראייר: קבוצת רמי לוי שמוגדרת קודם לכן כגורם ריכוזי בשל מחזור המכירות הקובע שלה, שחוצה את הרף לקביעתה כתאגיד ריאלי משמעותי, מתרחבת | בשל שליטתה במשותף ברכבת הקלה בירושלים, קבוצת שפיר הוגדרה כגורם ריכוזי גם בשל החזקה של למעלה ממחצית מתחום התשתית החיונית מסילות ברזל מקומיות

מטוס של ישראייר | צילום: משה שי, פלאש 90

ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים

הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה ביום (21.8.21) עדכון של רשימת הגורמים הריכוזיים ורשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים המפורסמות לפי חוק הריכוזיות, בעקבות שינויים שחלו מאז העדכון האחרון שנערך בחודש מרץ 2021. 

במסגרת העדכון התבצעו השינויים הבאים:

 • אדוארדו אלשטיין והתאגידים שבשליטתו נגרעו מרשימת הגורמים הריכוזיים ומרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים לאחר שחדל מלשלוט בחברת השקעות דיסקונט בע"מ.

  אדוארדו אלשטיין | צילום: פלאש 90
 • קבוצת צחי נחמיאס נכנסה לראשונה לרשימת הגורמים הריכוזיים ולרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, בשל מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של הקבוצה שעלו על 5.98 מיליארד ₪. זאת, בעקבות רכישת מניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בהיקף שעולה כדי דבוקת שליטה. גם בעל השליטה בקבוצה, צחי נחמיאס, נכלל ברשימת הגורמים הריכוזיים.

  צחי נחמיאס | צילום: יח"צ
 • קבוצת אלקטרה שבשליטת האחים מיכאל ודניאל זלקינד, מתרחבת גם היא בעקבות רכישת מניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בהיקף שעולה כדי דבוקת שליטה. מחזור המכירות הקובע של הקבוצה לאחר הרכישה הוא מהגבוהים מבין התאגידים הריאליים המשמעותיים וכעת היא נחשבת תאגיד ריאלי משמעותי גם בשל האשראי הקובע שלה שחצה גם הוא את רף ה-5.98 מיליארד ₪.
 • קבוצת רמי לוי שהיא גורם ריכוזי בשל מחזור המכירות הקובע שלה, שחוצה את הרף לקביעתה כתאגיד ריאלי משמעותי, מתרחבת בעקבות רכישת חברת התעופה ישראייר.
 • קבוצת ליאונרד בלווטניק שהיא גורם ריכוזי בשל שליטתה בלמעלה ממחצית מהפעילות במחצבים גבס, גיר למלט וחרסית למלט (9.1), ובשל שליטתה ברשת מדיה בע"מ, מצטמצמת בעקבות מכירת אר.ג'י.אי גרופ בע"מ וקבוצת החברות שבשליטתה.
 • קבוצת אליהו עזור שהיא גורם ריכוזי בשל החזקתה בגורמים בעלי השפעה בתחום השידורים והעיתונות הכתובה (ג'ורזלם פוסט, רדיו ללא הפסקה ועוד) מתרחבת בעקבות רכישת וואלה! תקשורת בע"מ ותאגידים נוספים הקשורים לוואלה, שנגרעים מקבוצת בזק.
 • קבוצת כאף נכנסה לראשונה לרשימת הגורמים הריכוזיים בשל שליטתה (במשותף עם קבוצת שפיר) ברכבת הקלה בירושלים, שהיא תחום תשתית חיונית, לפי פריט 17.1 לתוספת לחוק (מסילות ברזל מקומיות).
 • קבוצת שפיר הוגדרה כגורם ריכוזי גם בשל החזקה של למעלה ממחצית מתחום התשתית החיונית מסילות ברזל מקומיות, בשל שליטתה במשותף ברכבת הקלה בירושלים. כזכור, החל מפרסום הרשימות הקודם, שהתבצע במרץ 2021, נקבע כי קבוצת שפיר היא גורם ריכוזי בשל החזקה של למעלה מ-10 זכויות בארבעה תחומי תשתית חיוניים (ובהם: חיפושי נפט וגז טבעי, פצלי שמן, חציבת חצץ, גיר, דולומיט ואגרגט, חלוקת גז טבעי  וכבישים).

  כריית מנהרת 'הר נוף' לכביש 16 | צילום: שותפות שפיר-פיצרוטי
 • קבוצת אשטרום מצטמצמת, לאחר שחדלה מלהפעיל את הרכבת הקלה בירושלים, וכעת היא נחשבת גורם ריכוזי אך בשל האשראי הקובע שלה שחוצה את הרף לקביעתה כתאגיד ריאלי משמעותי.

כמו כן, נגרעו, התווספו, וסווגו אחרת תאגידים ויחידים בקבוצות שונות, לאור שינויים שהתרחשו בקבוצות אלו. כך למשל, חברה מקבוצת חברת החשמל נגרעה מרשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים בשל סיווגה כפיננסית.

המשמעות של הופעת תאגיד ברשימת הגורמים הריכוזיים היא שמתן רישיונות או זיכיונות בתשתיות חיוניות, או הפרטה של חברות ממשלתיות על ידי המדינה, לגורמים המנויים ברשימה, מחייבים את המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית ולהיוועץ בוועדה לצמצום הריכוזיות לגבי ההשלכות של ההקצאה על הריכוזיות הכלל-משקית. בנוסף, להימצאות ברשימות השלכות בהקשר חובת ההפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים.

כתיבת תגובה