הרכבת תממש את האופציות לרכישת מניות חברת Rail Vision

דירקטוריון הרכבת בראשות עו”ד משה שמעוני החליט להעמיק את שיתוף הפעולה עם חברת Rail Vision המפתחת מערכות התראה מתקדמות למכשולים על המסילה ולממש את האופציה לרכישת מניות החברה, בטרם הנפקתה • זאת, בהתאם להחלטת הממשלה בדבר חדשנות בחברות ממשלתיות

מסילות בטוחות יותר | צילום: רכבת ישראל

דירקטוריון רכבת ישראל בראשות יו”ר הדירקטוריון עו”ד משה שמעוני החליט להעמיק את שיתוף הפעולה עם חברתRail Vision  המפתחת מערכות התרעה תרמיות מתקדמות למפגעים מסוכנים: חפצים, בעלי חיים או בני אדם, בסביבת המסילה, ובכך לשדרג משמעותית את בטיחות הנסיעה ברכבת וכן שאר משתמשי הדרך.

הדירקטוריון החליט לממש את האופציות של רכבת ישראל בחברת Rail Vision, זאת בהתאם למדיניות הדירקטוריון לקדם פעילות עסקית וחדשנות הנסמכת בין השאר על החלטת ממשלה (מס’ חכ/84 של ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה מיום 07.05.2018) לקדם חדשנות טכנולוגית בחברות הממשלתיות, במסגרת הפעילות השוטפת שלהן. זאת במטרה להביא לשיפור השירות, היעילות, והתוצאות העסקיות של החברה. וכן על חוזר הרשות (חוזר החדשנות, מיום 24 בספטמבר 2017) שמטרתו: שיפור השירות, היעילות, והתוצאות העסקיות של החברה;  צמצום הנטל על הציבור הישראלי; אימוץ מודלים עסקיים חדשים המשפרים את הפעילות העסקית של החברה ומיצוי נכסי החברה.

טרם הנפקת החברה לציבור, רכבת ישראל תממש אופציה ל-4,442 מניות, המוערכות בשווי של כ-866 אלף דולרים, זאת בהתאם למחיר המנייה בסבב הגיוס האחרון שביצעה Rail Vision בחודש אוקטובר 2020. מימוש האופציות הינו כנגד תשלום ערכן הנקוב של המניות. בכך הופכת רכבת ישראל לבעלת מניות בחברת טכנולוגיה מתקדמת ופורצת דרך שעתידה להביא לשיפור עולמי בבטיחות ובשירות הרכבתי ברחבי העולם.

המהלך מתבצע בהתאם להסכם שיתוף הפעולה שנחתם בין רכבת ישראל לחברת Rail Vision בשנת 2016 במסגרתו נבחנת המערכת במסגרת ניסויים על  קטרים בצי הנייד של רכבת ישראל, לצורך פיתוח וטיוב המערכות. מימוש האופציות הינו על בסיס הסכם מעודכן מינואר 2020.

870/135 ליינר ארטקל

בכך מממשת הרכבת את החלטת הממשלה משנת 2018 המעודדת חברות ממשלתיות לפעול ולקדם תוכניות חדשנות בתחום פעילותן, ולשתף פעולה עם מגזר הטכנולוגיה.

 Rail Vision, עוסקת בפיתוח מערכות התרעה מפני מכשולים על המסילה. המערכות המפותחות על ידי החברה מותקנות בקטר ומתריעות, באמצעות חיישנים תרמיים, על המצאות עצמים, בעלי חיים ובני אדם על המסילה במרחק של עד כ – 2,000 מטר לפני הקטר. מאחר והמערכות פועלות בין היתר על פי זיהוי תרמי, הן מספקות חיווי מדויק יותר לנהג הקטר בכל תנאי מזג אויר ובכל שעה ביממה בהשוואה ליכולת הראיה וזיהוי המפגע על ידי נהג הקטר.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה