הרפורמה מתקדמת: בלי אינטרסים של המוסכניק, השמאי וחב' הביטוח

בעת תביעה בפוליסת ביטוח רכב, קיים מארג אינטרסים מורכב של המוסך ושל חברת הביטוח, כאשר בתווך נמצאים סוכן הביטוח ושמאי הרכב | לעיתים, ההתנהלות בין הגורמים השונים גורמת לפגיעה ביעילות ובהוגנות של תהליך הטיפול בתביעה ומשפיעה באופן שלילי גם על השירות למבוטח ועל מחירי ביטוח הרכב | רשות שוק ההון משיקה את הרפורמה המקיפה לשיפור השירות וההוגנות בטיפול בתביעות בביטוח רכב מקיף וצד ג'

ביטוח לרכב, | תמונה: PIXABAY

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום (ד') את הנוסח הסופי של הרפורמה המקיפה בתחום תביעות רכב רכוש (מקיף וצד ג'). הפרסום הוא תוצר של תהליך מקיף שנערך בשנים האחרונות בהתדיינות עם כל הגורמים העוסקים בתחום זה ובשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ורשות התחרות. הוראות הרשות צפויות להביא לשינוי מקיף באופן התנהלות חברות הביטוח, המוסכים ושמאי הרכב בעת תביעה, וכן צפויות לצמצם את ניגודי העניינים, לשפר את ההוגנות והשירות למבוטחים ולתמוך בהפחתת מחירי הביטוח. 

בעת תביעה בפוליסת ביטוח רכב, קיים מארג אינטרסים מורכב של המוסך ושל חברת הביטוח, כאשר בתווך נמצאים סוכן הביטוח ושמאי הרכב. לעיתים, ההתנהלות בין הגורמים השונים גורמת לפגיעה ביעילות ובהוגנות של תהליך הטיפול בתביעה ומשפיעה באופן שלילי גם על השירות למבוטח ועל מחירי ביטוח הרכב.

הרפורמה צפויה לשפר את אופן הטיפול בתביעות רכב לטובת המבוטחים בהיבטים שונים ולצמצם את ניגודי העניינים של כל אחד מהשחקנים הנמצאים בתהליך – חברת ביטוח, סוכן ביטוח, שמאי רכב ומוסך. למשל, מנגנון בחירת השמאי יהיה אקראי וללא השפעה מצד המוסך או חברת הביטוח, התהליך יהיה פשוט יותר ויתבסס על מאגר שמאים רחב שיפעל באמצעים טכנולוגיים ויבטיח את זמינות השמאי. כמו כן, המבוטחים יוכלו לבחור מוסך מתוך רשימה רחבה ומגוונת יותר של מוסכים, כאשר משך זמן התיקון במוסך צפוי להתקצר, בשל תשלום מהיר יותר למוסך המתקן. בנוסף, המבוטח יהיה זכאי לתשלום של השתתפות עצמית מופחתת גם במקרה בו הוא תיקן את רכבו במוסך שאינו בהסדר עם חברת הביטוח ובכפוף לכך שהמוסך הסכים לקבל את תנאי ההסדר טרם תיקון הרכב.

לפרסום הרפורמה קדם תהליך מקיף שכלל פרסום של שלוש טיוטות על ידי הרשות, ביצוע ביקורות עומק בתחום יישוב תביעות, קיום דיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת, קיום דיונים עם גורמי המקצוע במשרד התחבורה, אגף תקציבים באוצר ורשות התחרות, וכן קבלת הערות מכל הגורמים העוסקים בתחום: חברות הביטוח, שמאי הרכב, מוסכים, יבואני רכב, ספקי חלפים, ספקי שירותי דרך, ועוד.

הרפורמה צפויה להיכנס לתוקף בתוך כשנה, לאחר מתן תקופת היערכות מספקת לכל הגורמים הפועלים בענף, ולאחר השלמת פרסום תקנות משרד התחבורה לקביעת "שווי השוק" של חלקי החילוף. מחיר החלפים המצוטט על ידי שמאי רכב בשומה לתיקון הרכב הוא גורם מרכזי בעלות התביעות ומשפיע באופן ישיר על מחירי הביטוח לצרכן. פרסום ההוראות על ידי רשות שוק ההון יחד עם הפרסום הצפוי של ההוראות המשלימות על ידי משרד התחבורה, צפויים לתמוך בהפחתת מחירי הביטוח. יישום הרפורמה צפוי לכלול גם שיפור של מודל העמלות ושכר הטרחה המשולמים למוסכים ולשמאים באופן שיביא להתנהלות יעילה והוגנת על ידי כל הגורמים בתהליך יישוב התביעה.

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל): "אני שמח להוציא לדרך את הרפורמה בביטוחי הרכב אחרי תקופה ארוכה של דיונים ועבודת מטה. אני רוצה להביע את הערכתי הרבה ולהודות לשרת התחבורה, שר האוצר ויו"ר ועדת הכלכלה על ברכתם ודחיפתם לתהליך. בעבודה משותפת הגענו למתווה ראוי, מאוזן והוגן, שכולל את הפרסום הצפוי של ההוראות המשלימות של משרד התחבורה. אני מצפה שהשינויים הצפויים יביאו להגברת התחרות על המחיר והשירות לטובת ציבור המבוטחים. לפנינו עוד עבודה רבה ואנו נמשיך לפעול יחד עם שותפינו לשיפור פוליסות ביטוח הרכב לאזרח ולטיפול בגורמים שמביאים לעליה במחירי הביטוח כחלק מהפעולות למאבק ביוקר המחיה."

תגובה אחת ל: "הרפורמה מתקדמת: בלי אינטרסים של המוסכניק, השמאי וחב' הביטוח"

  1. יישר כוח.נושא חשוב ומלא קומבינות.

כתיבת תגובה