הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור השיקה את 'פורום רגטק'

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מקימה פורום רגטק ופונה לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי הרגטק (Regtech) להציע פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בהקשרי הציות למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור | את הפורום מובילה הרשות לאיסור הלבנת הון וחברים בו כלל הרגולטורים הפיננסיים במדינת ישראל, לרבות: בנק ישראל, רשות ני"ע, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, המפקח על בנק הדואר, הממונה על נותני שירות עסקי, המפקח על היהלומים ואחרים

לוגו הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור | צילום: ויקפדיה

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף עם כלל הרגולטורים הפיננסיים בישראל, הודיעה אתמול כי היא מייסדת  פורום רג-טק (Reg-Tech, Regulation Technology – טכנולוגיות רגולטוריות) והזמינה חברות טכנולוגיה הפועלות בתחומי הרגולציה הפיננסית להציג מוצרים וטכנולוגיות מתקדמות הרלוונטיים להקשרי הציות (Compliance) למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. הרגטק מכסה פתרונות טכנולוגיים המסייעים למוסדות הפיננסיים לעמוד בדרישות החוק ביעילות, תוך הפחתת הסיכונים וניהולם בזמן אמת.

הפורום מובל על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון וחברים בו כלל הרגולטורים הפיננסיים במדינת ישראל, לרבות: בנק ישראל, רשות ני"ע, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, המפקח על בנק הדואר, הממונה על נותני שירות עסקי, המפקח על היהלומים ואחרים.

בשנים האחרונות חווה העולם הפיננסי התפתחות טכנולוגית מואצת הבאה לידי ביטוי בחדשנות רבה בהיבטי הפעילות הפיננסית (FinTech) החל מרמת התפעול וכלה במוצרים והנגשת פעילויות של לקוחות. בנוסף, קיימת קפיצת מדרגה טכנולוגית ביישומים לרגולציה טכנולוגית בכלל (RegTech) ולמניעת הלבנת הון ומימון טרור בפרט. יישומים אלו חשובים להטמעה, קידום ושימוש הן על ידי הסקטור הפרטי והן על ידי הרגולטורים.

הייעוד העיקרי של הפורום הוא להנגיש ידע בדבר טכנולוגיות עדכניות לרגולטורים הפיננסים בישראל, לשם קידום הטמעתן בפעילות הכלכלית בישראל, הן בקרב הרגולטורים והן בקרב הגופים הפיננסיים המפוקחים על ידם ולשם שיפור הציות והדיווח בתחום איסור הלבנת הון. זאת, מתוך הבנה כי טכנולוגיות מתקדמות בתחום יכולות לייעל ולשפר את הפעילות בתחום זה, הנמצא תחת אסדרה דקדקנית ונתון לכללים בינלאומיים אחידים, לצד הפחתת עלויות, עידוד תחרות והתגברות על חסמים רגולטוריים ואחרים.

נציגי הפורום ייפגשו עם חברות טכנולוגיה הפעילות בתחום הציות (Compliance) למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור סביב נושאי עניין שיוגדרו מראש ולאחר מכן יבצע הפורום תהליך חשיבה ובחינת המלצות באשר לאימוץ שיטות ופתרונות אשר עשויים לסייע בשיפור הציות בתחום, הן על ידי הרגולטורים הרלבנטיים וכן על ידי הסקטור הפיננסי וחברות התומכות בפעילותו.

המניע להקמת הפורום היה החשיבות רבה שרואים הגופים המובילים אותו בקיום דיאלוג ישיר עם חברות הטכנולוגיה הפועלות בתחום לשם טיוב הפעילות בכלל המשק הישראלי, שיפור האסדרה, הבנת דרכים מתקדמות לבצעה, סיוע בהטמעת כלים חדשניים על ידי הסקטור הפרטי ועוד.

בשלב זה, ניתן להציג לפורום מוצרים רלוונטיים בתחומים: מערכות ופתרונות KYC. מערכות זיהוי והתרעה על אירועים ודפוסים החשודים כהלבנת הון או מימון טרור ודיווח לרשות הרלוונטית. מערכות ופתרונות להחלפת מידע, כגון החלפת מידע באופן מוסתר (HAsh). הפורום יוציא אחת לתקופה קול-קורא לחברות בתחומי פעילות שיוגדרו לפנות ולהגיש מועמדותן להיכלל בתכנית ולהציג לפורום.

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן אמרה עם פרסום הדברים: "טכנולוגיה היא כלי מפתח במאבק האפקטיבי בהלבנת הון ומימון טרור ומספקת יכולות משמעותיות לאיתור ומניעת פעילות עבריינית וטרור, לצד הפחתת עלויות, הן בגופים פיננסים והן על ידי גופי האכיפה והמודיעין. משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אפקטיבי מחייב הכרות, בחינת והטמעת כלים עדכניים כל העת.

"על מנת לוודא כי מכלול גופי המדינה מכירים את מגוון החדשנות הטכנולוגית בתחום וכדי לעודד הטמעתם בפעילות הסקטור הפרטי והממשלתי, הקמנו פורום ייעודי לטכנולוגיות RegTech רלוונטיות לתחומים אלו. הפורום יורכב מנציגי מכלול הרגולטורים וגורמי הממשל ויתכנס באופן עיתי לקבל סקירות לגבי מוצרים ופתרונות של מיטב החברות המובילות בתחום בדגש על חברות טכנולוגיה ישראליות. במסגרת קול קורא שמתפרסם היום, אנו מזמינים חברות טכנולוגיה להגיש מועמדותן בתחומי הפעילות הבאים: מערכות ופתרונות לזיהוי והכרת לקוחות מרחוק KYC; מערכות איתור והתרעה לגבי אירועים החשודים כהלבנת הון או מימון טרור וטכנולוגיות לזיהוי טיפולוגיות הלבנת הון; ומערכות מערכות ופתרונות להחלפת מידע בין מספר גופים באופן מוסתר (HAsh)".

לסיכום אמרה: "אני קוראת לחברות להגיש מועמדותן מתוך תקווה שטכנולוגיות רלוונטיות רבות גם יוטמעו בקרוב במערכת הפיננסית והרגולטורית הישראלית. ברצוני להודות לצוות הרשות על יזום הפורום ומודה לכלל עמיתנו על השתתפותם".

כתיבת תגובה