השבוע השישי למלחמה: 24% מהעובדים עדיין נעדרים מעבודתם

נתח המפעלים הסגורים הצטמצם מ- 29% בשבוע הראשון ל- 6% בלבד בשבוע הרביעי של הלחימה ולכ- 1% בלבד בחלוף שישה שבועות | שיעור המפעלים הפועלים באופן מלא גדל מ- 12% ל- 18% | נתח החברות שחסר להן מעל למחצית מהעובדים הצטמצם כמעט פי 2 מ- 29% ל- 12% | לעומת זאת נתח החברות שחסר להן עד 15% מהעובדים גדל משמעותית

מחסור בעובדים | צילום: יעקב נחומי

ממצאי סקר "חרבות ברזל" של התאחדות התעשיינים – בסיכום שישה שבועות למלחמה מעלים כי קיימת חזרה מהירה לפעילות: נתח המפעלים הסגורים הצטמצם מ- 29% בשבוע הראשון ל- 6% בלבד בשבוע הרביעי של הלחימה ולכ- 1% בלבד בחלוף שישה שבועות.

בד בבד, שיעור המפעלים הפועלים באופן מלא גדל מ- 12% ל- 18% .

עם זאת, מחסור בעובדים היא הבעיה הכי אקוטית עמה מתמודדת התעשייה הישראלית: שיעורי הדיווח נעו בין 62% ל- 70%.

מנגד, המחסור הכמותי בעובדים מתחיל להצטמצם מעט: נתח החברות שחסר להן מעל למחצית מהעובדים הצטמצם כמעט פי 2 מ- 29% ל- 12% .

לעומת זאת נתח החברות שחסר להן עד 15% מהעובדים גדל משמעותית.

כמו כן, ישנה ירידה בקושי לשנע סחורה – מ- 27% ל- 13%.

לפי הסקר, הסיבות שבגינן חסרים עובדים: 38% מהתעשיינים דיווחו שעובדיהם נעדרו עקב היותם הורים לילדים עד גיל 14, 33% דיווחו על היות העובדים שלהם מפונים, 20% דיווחו על פלסטינים שאין היתר להעסיקם מתחילת המלחמה.

כמו כן, מהסקר האחרון ניתן להסיק ש-24% מהעובדים בתעשייה נעדרים מעבודתם.

כתיבת תגובה