השינוי יבוא מלמעלה? 50% נשים בסגל הבכיר במשרדי הממשלה

צוות בין-משרדי, בראשות השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון,  ונציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, גיבש מתווה לייעוד משרות בכירות לנשים במשרדי הממשלה, במטרה להביא לשוויון מגדרי בסגל הבכיר, כך שלפחות 50% מהמשרות הבכירות יאוישו בידי נשים | במסגרת המתווה גובש סל פעולות שתפעיל נציבות שירות המדינה אל מול משרדי ממשלה שלא יקדמו העסקת נשים בתפקידים בכירים במשרדיהם 

בניין המשרדים בגבעת שאול המאכלס את המשרד לשוויון חברתי | צילום: GIS / עיריית ירושלים

הצוות הבין-משרדי בראשות שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ וראש הרשות לקידום מעמד האישה, אווה מדז'יבוז', אישר מתווה לייעוד משרות לנשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה. המתווה שגובש, הינו יישום של החלטת הממשלה מס' 454, הקובע כי ממשלות ישראל יפעלו לייצוג הולם לנשים בתפקידים בכירים בשירות המדינה. בשונה מחוק ייצוג הולם הקיים לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות אחרות, במסגרת המתווה החדש, יתאפשר לנציבות שירות המדינה להפעיל סנקציות כמו ביטול תקנים או "צביעת" משרות ייעודיות לנשים במכרזים של משרדי הממשלה, אשר לא יעמדו ביעדי ההשמה לנשים בתפקידים בכירים.

בהמשך למסמך המלצות הצוות המשותף, פורסמה הנחיית נציב שירות המדינה בנושא ייעוד משרות לנשים בשירות המדינה. במסגרת ההנחיה יופעל מנגנון רב-שנתי הכולל פירוט פעולות לקידום ייצוג הולם לנשים, שבסופו ישקול נציב שירות המדינה לאשר ייעוד משרות בכירות ביחידה לנשים בלבד, ככל שהיחידה הרלוונטית לא עומדת באחוזי האיוש לפי הקריטריונים המפורטים לאורך תקופת זמן משמעותית בת שלש שנים.

"אני מאמינה שיש לבחור את האדם הראוי ביותר לכל תפקיד. אך כאשר נשים מצוינות אינן מצליחות, באופן עקבי, להתקדם לתפקידים בכירים – הדבר מלמד כי ישנה בעיה מבנית. המתווה המוצע הינו כלי שנועד להתמודד עם מקרים בהם, בצורה סיסטמתית, ועל אף התרעות וניסיונות לתיקון, יחידות ומשרדים אינם עומדים ביעדי הייצוג ההולם שנקבעו", אמרה השרה לשוויון חברתי, מירב כהן. לדבריה, "במקרים קיצוניים, כאשר במשך מספר שנים יחידה אינה נוקטת באמצעים הנדרשים להשגת ייצוג הולם או לפחות רושמת עליה משמעותית באחוז הנשים בתפקידים הבכירים – יהיו בידי הנציבות כלים לשלילת תקנים או ייעוד משרות. עם זאת, הדרך לשם ארוכה, ואני מקווה שכלים רכים יותר, כמו השתתפות בסדנה להטמעת חשיבה מגדרית, בניית עתודה ניהולית לנשים עם פוטנציאל קידום, היעזרות במאגר הנשים של הרשות לקידום מעמד האישה ועוד – יסללו את הדרך לשוויון מגדרי וגיוון תעסוקתי", אמרה כהן.

נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ: "תפיסת הנציבות את נושא השוויון המגדרי הייתה ועודנה כי שוויון מגדרי מהותי יושג רק תוך עבודה מאומצת לשינוי תפיסתי וכשירות ארגונית אשר תביא לצמיחה טבעית ומאוזנת של מועמדים ומועמדות לתפקידי מפתח בארגון והשתלבות בהנהלת המשרדים. עם זאת, במקרים בהם ניכר כי המהלך הטבעי של הצמחת העתודה הניהולית הבכירה נתקל בקשיים משמעותיים, אנו רואים חשיבות עליונה במתן כלים מעשיים אשר יביאו לתוצאת השוויון הראוי".

כתיבת תגובה