השכן הרס קיר, המפקחת הורתה לו לבנותו מחדש

המפקחת על מקרקעין בחיפה הכריעה בתביעה על שימוש ברכוש בבית משותף: שכן הרס קיר חיצוני בבניין בחלק קומת העמודים בשטח שבשימושו והתקין מערכות ביוב, חשמל ומים להכשרת יחידת מגורים ללא הסכמת הדיירים • המפקחת על המקרקעין הורתה לו להחזיר המצב לקדמותו

יחסי שכנים | אילוסטרציה: שאטרסטוק

פסק דין מעניין ניתן השבוע ע”י המפקחת על מקרקעין חיפה, יעל ליבוביץ, בנושא רכוש משותף בבית המשותף והאם יש להורות לנתבע לבנות מחדש קיר חיצוני שהרס ולהתקין מעליו חלונות כפי שהיו, והאם יש להוציא צו מניעה שיאסור על הנתבע לבצע שינויים ברכוש המשותף כל עוד לא קיבל לכך את הסכמת בעלי הזכויות בבית בהתאם להוראות הדין.

התובעות טענו כי מאז שנבנה הבית, קומת העמודים הייתה תחומה מכל עבריה באמצעות קירות אשר מעליהם היו מותקנים חלונות. זכות השימוש בשטח קומת העמודים חולקה בין התובעת מס’ 1 לנתבע בהתאם להסכם השיתוף. הנתבע הוריד את הקיר והחלון שהפרידו בין חלק קומת העמודים שבשימושו לבין החצר שצמודה לו. בנוסף, טענו התובעות כי הנתבע התקין בחלק קומת העמודים שבשימושו מערכות ביוב, מים וחשמל, על מנת להכשיר את השטח שבשימושו לשמש יחידת מגורים נפרדת. עבודות אלו נעשו ללא היתר בנייה וללא הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית, וקיים חשש אצל התובעות כי הסרת הקיר בין קומת העמודים לחצר תגרום לפגיעה קונסטרוקטיבית במבנה.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

הנתבע טען כי הקיר שהוסר על ידו אינו מהווה רכוש משותף, שכן אף לשיטת התובעות הוא מפריד בין היחידה שבשימושו הייחודי לבין החצר הצמודה לו, כי היתר הבנייה המקורי של הבית מציג קומת עמודים פתוחה ללא קירות התוחמים אותה, ועל כן הסרתו מהווה, לכל היותר, השבת המצב לקדמותו, למצב כפי שהיה במועד קבלת היתר הבנייה של הבית.  עוד טען הנתבע, כי הסרת הקיר אינה גורמת לפגיעה קונסטרוקטיבית כלשהי, כפי שעולה מאישור המהנדס שצורף לתגובת הנתבע לבקשה למתן צו מניעה זמני.

870/135 ליינר ארטקל

המפקחת על מקרקעין, יעל ליבוביץ, קיבלה את התביעה והורתה לנתבע לבנות מחדש קיר וחלון שהסיר בין שטח שבשימושו הייחודי לבין חצר הצמודה לו, בקבעה כי הגם שמדובר בקיר המצוי בין שטח פרטי לשטח פרטי אחר של הנתבע, הוא מהווה רכוש משותף ונדרשת הסכמת בעלי הדירות בבית לשם הסרתו.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה