השכר הממוצע במשק עלה בינואר ב-5.8% לעומת ינואר אשתקד

השכר הממוצע למשרת שכיר בינואר היה 13,171 ש"ח, עלייה של 5.8% לעומת ינואר 2023 | ובניכוי עליית מדד המחירים לצרכן החודשי שיעורו האמיתי משתקף כ11,238 ש"ח, עלייה של 3.1% לעומת ינואר אשתקד | מספר משרות השכיר רשם עלייה של 0.5% לעומת דצמבר 2023, אך עדיין בירידה של 2.5% לעומת ינואר 2023

השכר הממוצע במשק | צילום אילוסטרציה: Vintage Tone, שאטרסטוק

למ"ס מפרסמת היום את נתוני השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר בחודש ינואר 2024. לפי הנתונים, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 13,171 ש"ח, עלייה של 5.8% לעומת ינואר 2023 (12,451 ש"ח. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 11,238 ש"ח, עלייה של 3.1% לעומת ינואר 2023 (10,904 ש"ח). מספר משרות השכיר היה 906 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת דצמבר 2023 (3.886 מיליון) וירידה של 2.5% לעומת ינואר 2023 (4.005 מיליון).

לפי אומדני ההבזק לחודש פברואר 2024 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 13,297 ש"ח, עלייה של 10.7% לעומת פברואר 2023 (12,009 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 13,533 ש"ח, עלייה של 9.2% לעומת פברואר 2023 (12,399 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש פברואר 2024 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.084 מיליון, עלייה של 0.6% לעומת ינואר 2024 (4.060 מיליון) וירידה של 4.0% לעומת פברואר 2023 (4.253 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.926 מיליון, עלייה של 0.5% לעומת ינואר 2024 (3.906 מיליון) וירידה של 1.6% לעומת פברואר 2023 (3.991 מיליון).

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש"ח), נובמבר 2023 – ינואר 2024

שכר ממוצע למשרת שכיר
מחירים שוטפים –
סך כל העובדים
שכר ממוצע למשרת שכיר
מחירים שוטפים –
עובדים ישראלים
שכר ממוצע למשרת שכיר
מחירים שוטפים –
עובדים מחו"ל
ינואר 202412,96213,1717,861
דצמבר 202313,48113,7087,955
נובמבר 202312,74412,9687,571

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים – נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים:

מחירים שוטפים: בחודשים נובמבר 2023 -ינואר 2024 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-5.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.2% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2023.

מחירים קבועים: בחודשים נובמבר 2023-ינואר 2024 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב- 3.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.6% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2023.

משרות שכיר – נתונים מקוריים, ינואר 2024

משרות שכיר (אלפים), נובמבר 2023 – ינואר 2024

משרות שכיר –
סך כל העובדים
משרות שכיר –
עובדים ישראלים
משרות שכיר –
עובדים מחו"ל
ינואר 20244,060.23,905.9130.8
דצמבר 20234,038.63,886.2128.4
נובמבר 20233,944.23,791.8125.1

משרות שכיר – נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה

תרשים 5. משרות שכיר (עובדים ישראלים), נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה.

נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר: בחודשים נובמבר 2023 –ינואר 2024 ירד מספר משרות השכיר ב-1.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 5.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2023.

מגזרים במשק (עובדים ישראלים) – שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר – ינואר 2024

בחודש ינואר 2024 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.474 מיליון משרות שכיר (63.3% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 14,572 ש"ח.

שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, ינואר 2024

מגזרשכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש"ח)משרות שכיר (אלפים)אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק
סה"כ המשק13,1713,905.9100.0%
חברות לא-פיננסיות14,5722,474.063.3%
מגזר ממשלתי12,149805.320.6%
מלכ"רים פרטיים6,938313.18.0%
משקי בית5,642208.05.3%
חברות פיננסיות21,462105.52.7%

בחודש ינואר 2024 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 30,126 ש"ח, עלייה של 5.3% לעומת ינואר 2023 (28,611 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 398.4 אלף' עלייה של 0.4% לעומת חודש דצמבר 2023 (396.7 אלף)  וכמעט ללא שינוי לעומת ינואר 2023 (398.0 אלף).

משרות השכיר בתחום ההייטק היו 10.2% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש דצמבר 2023 (10.2%).

כתיבת תגובה