השכר הציבורי עלה ב-1.2%: ממוצע השכר כ-17,440 ש'

דוח הוצאות השכר בגופים הציבוריים: כ-800 גופים מתוקצבים ונתמכים פועלים כ-440,000 עובדים המועסקים בכ-346,000 משרות | השכר הממוצע למשרה מלאה בקרב העובדים בגופים הציבוריים עומד על כ-17,440 ₪ ועלה בכ-1.2% ביחס לשנה הקודמת

משרד האוצר בירושלים | צילום: משה נוי

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, אפי מלכין, מפרסם את דוח הוצאות השכר בגופים הציבוריים לשנים 2021-2022.

בכ-800 גופים מתוקצבים ונתמכים פועלים כ-440,000 עובדים המועסקים בכ-346,000 משרות. השכר הממוצע למשרה מלאה בקרב העובדים בגופים הציבוריים עומד על כ-17,440 ₪ ועלה בכ-1.2% ביחס לשנה הקודמת.

נתוני דוח הגופים הציבוריים, בצירוף דוח שירות המדינה, מהווים את כלל נתוני השכר אודות עובדי המגזר הציבורי הנקבעים או המפוקחים על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר. הדו"ח מציג חתכי נתונים חדשים המבוססים על דיווח מפורט של עובדי הגופים המתוקצבים והנתמכים כגון שכר חציוני, קליטת ועזיבת עובדים, גיל, ותק, ומועד העסקה.

הדוח נועד לשקף את נתוני השכר לטובת עיצוב מדיניות השכר וההעסקה במגזר הציבורי, תוך פירוט הנתונים המרכזיים של הוצאות השכר בקרב עובדי המגזר הציבורי והמגמות שחלו בהן בשנים האחרונות. לאור המלחמה והשלכותיה, הדוחות הנוכחיים עברו שינוי ומפורסמים במתכונת מצומצמת במיוחד.

הממונה על השכר, אפי מלכין: ״בדוח ניתן לראות את הגידול בשכר העובדים הסוציאליים כתוצאה מההסכם שחתמנו, יחד עם מעסיקים ציבוריים נוספים ועם ההסתדרות, לשינוי מבנה העסקתם ולהגדלת שכרם. בדוחות הבאים ניתן יהיה לראות גם את השפעת ההסכם שנחתם לשינוי מבנה ההעסקה ולהגדלת שכרן של תומכות החינוך (סייעות) בשלטון המקומי וכן את השפעותיו של הסכם המסגרת לעובדי המגזר הציבורי, שניהם נחתמו במהלך שנת 2023 לצד הסכמים רבים נוספים. אנו פועלים, צעד אחר צעד, לשיפור השירות הציבורי לאזרחי ותושבי מדינת ישראל, ומקווים כי מאמצינו יישאו פרי. אני רוצה להודות לכל מי שעמלו על הכנת הדוח על העבודה המאומצת והמקצועית״.

כתיבת תגובה