התאוששות מהירה יותר מ-2008

היציאה מסביבת השפל בעת הנוכחית, נראית חדה ומהירה מאשר במשבר הפיננסי בשנים 2008-9 • הערכת המצב של המשק בעת הנוכחית, צריכה להתבסס על ניתוח דיפרנציאלי ולא רק כוללני

כלכלה בצמיחה | צילום: Vasin Lee, שאטרסטוק

הירידה בפעילות הכלכלית עם פרוץ משבר הקורונה הייתה חדה ומידית בהשוואה למשבר הפיננסי בשנים 2008/9, בהתאם לאופי ההתמודדות עם משבר שמקורו בריאותי-נרחב. לראיה, על פי הנתונים הקיימים עד כה, נקודת השפל של משבר הקורונה (ירידה של כ-14%) הגיעה רק חודשיים לאחר פרוץ המשבר, בעוד שנקודת השפל של המשבר הפיננסי (ירידה של כ-13.5%) הגיעה רק כעבור שנה.

כמו כן, היציאה מסביבת השפל בעת הנוכחית, נראית חדה ומהירה מאשר במשבר הפיננסי. לראיה, רמת הפדיון בחודש ספטמבר 2020 הייתה נמוכה בכ-2.1% לעומת פברואר השנה. אולם, בזמן המשבר הפיננסי, עברו יותר מ-20 חודשים עד אשר הפעילות התאוששה לסביבה דומה.

להערכתנו ככל שתמשך ההתקדמות, שכבר ניכרת, לקראת פיתוח דרכים יעילות להמשך/חידוש פעילות כלכלית לצד הקורונה, זאת באמצעות תהליכי הפקת הלקחים, וגם ככל שתחול התקדמות נוספת במישור הרפואי (תרופות לטיפול בתסמינים ואף חיסון בהמשך), כך החזרה לרמת הפעילות בה נמצא המשק ערב משבר הקורונה תהיה מהירה יותר בהשוואה למשבר הפיננסי.

אופיו הייחודי של משבר הקורונה, מתבטא גם בכך שההשפעות השליליות שלו מאוד בלתי אחידות ומודגשות יותר בענפים שמושפעים באופן ישיר מההגבלות על הפעילות, בראשן מגבלת ההתקהלות והריחוק החברתי, זאת תוך שונות רבה בין ענפים שנפגעו במידה קיצונית לענפים שכמעט ולא נפגעו כלל. הענפים אשר הושפעו לרעה ממשבר הקורונה באופן המשמעותי ביותר, כלומר שחוו את הירידות החדות ביותר בפעילות, הם מתחום השירותים, ובראשם: אמנות ופנאי, שירותי אירוח ואוכל, שירותי תחבורה ואחסנה ושירותי ניהול ותמיכה. מנגד, בענפים: מידע ותקשורת (היי-טק), פיננסיים וביטוח, וגם מסחר קמעוני במידה מתונה יותר, שנתמך בהגבלות על טיסות לחו"ל, הביצועים היו טובים יותר.

לאור האמור, ככל שהחזרה לפעילות מלאה תתעכב, כך פערי הסיכון בין הענפים השונים עלולים להתרחב. מצב זה, הגביר במידה רבה ובלתי אחידה את רמת הסיכון של ענפי משק מסוימים וגם של משקי בית בחתכים מסוימים, בהשוואה לתקופה שלפני המשבר.

על כן, הערכת המצב של המשק בעת הנוכחית, צריכה להתבסס על ניתוח דיפרנציאלי ולא רק כוללני. במבט קדימה, חשוב גם לקחת בחשבון את ההשפעות העתידיות של פגיעה דיפרנציאלית כזו, תוך יצירת מחסור של תשתית כלכלית להתאוששות רוחבית בעת שהתנאים יאפשרו זאת – היבט זה קיבל בספרות הכלכלית את הכינוי "הצטלקות" (SCARING), מלשון של צלקת כלכלית הנותרת לאורך זמן.

שיעור האבטלה ה'רחב' עלה במהלך הסגר השני, אך הגיע לרמה נמוכה בהשוואה לרמה בזמן הסגר הראשון; וגם העלייה באופטימיות משקי הבית, הבאה לידי ביטוי בעלייה חדה בהוצאה בכרטיסי אשראי; השיפור באופטימיות של משקי הבית היה רוחבי בכל רכיבי מדד אמון הצרכנים, בהובלת הרכיבים: הצפי לגבי המצב הכלכלי של המדינה בשנה הקרובה והכוונות לביצוע רכישות גדולות על-ידי משקי הבית. לאחר העלייה החדה בצריכה הפרטית ברביע השלישי של השנה, התפתחות זו תומכת בעליית הצריכה הפרטית ברביע הרביעי של השנה לאחר היציאה מהסגר.

הכותב הוא הכלכלן הראשי של לאומי, והסקירה נכתבה יחד עם דודי רזניק, אסטרטג ריביות

כתיבת תגובה