התורים הארוכים מהעולם נצפים ברשתות המרקט

מכת מחץ לרשתות המזון והגעתם של מחזות התורים הארוכים למזון מכל רחבי תבל – לישראל: לסופרמרקטים יותרו להכנס ארבעה לקוחות בלבד על כל קופה רושמת פתוחה • שעתם הגדולה של המכולות הקטנות הגיעה: הציבור מעדיף להמתין דקות ארוכות ולא שעות • הרשתות מתנחמות: דוכני השווקים הפתוחים מצטרפים לסגר • מי הוחרג מהתקנות, מה דינן של חנויות אוכל מוכן והיכן מותר לסעוד?

רשת אושר עד, אילוסטרציה | צילום ארכיון: יונתן סינדל, פלאש 90

לאחר שהבוקר (יום א’) בשעה 8:00 בבוקר נכנסו לתוקף ההגבלות במסגרת ה’תקנות לשעת חירום’, שעליהן החליטה ממשלת המעבר כבר בלילה שבין חמישי לשישי – נראה שמחזות ההמתנה הארוכה בתורים למזון שנראים בעולם – מגיעים במלוא עוזם לישראל.

התקנות, נועדו להילחם בנגיף הקורונה ממנו נדבקו בעולם יותר מ-307 אלף איש, וגרם למותם של למעלה מ-13 אלף חולים.

במסגרת התקנות לשעת חירום צומצמה היציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי שלא לצורך אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות: הגעה של עובד למקום עבודה (וחזרה ממנו); הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים; שירות רפואי; תרומת דם; הפגנה (חשוב ביותר… תחי הדמוקרטיה. ד”ש); פעילות ספורט לא מאורגנת של עד שני אנשים; יציאה לזמן קצר בקרבת מקום המגורים; יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או הלוויה וכן יציאה לתפילה; יציאה לצורך סיוע לאדם אחר שבשל גילו, בעיה רפואית, קושי או מגבלה, זקוק לעזרה של אדם אחר, וכן יציאה לכל לצורך חיוני שאינו מפורט.

בתקנות נקבע עוד כי גם היוצאים בהיתר למרחב הציבורי לא ישהו בקרבה של פחות משני מטר, וכן בנסיעה ברכב לא ייסעו יותר משני אנשים. שירות משלוחים מתבקשים להניח את המשלוח מחוץ לדלת וכן מותרת פתיחת חנויות המיועדות לאוכל ולתרופות. חנויות לאוכל מוכן מותרות לעבוד אך ורק על ידי אכילה מחוץ לתחומי החנות.

חנויות מזון כמו סופרמרקטים וכן חנויות למכירת מוצרי היגיינה כמו הפארמים מתבקשות לווסת את תנועת הקונים כך שלא ייווצר מצב של צפיפות. כמו כן מתבקשות החנויות הסופרמרקטים כי בכל עת ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של ארבעה לקוחות לכל היותר לכל קופה רושמת פעילה.

על פי הנכתב בתקנות הן יעמדו בתוקפן עד יום כ”ו בניסן התש”ף, 20 באפריל 2020 אלא אם כן תאריך הממשלה את תוקפן של התקנות. אולם תוקפן של תקנות חירום לא יכול לעלות על שלושה חודשים.

במסגרת תקנות החירום הוחלט כי מספר העובדים במגזר הציבורי והעסקי יצומצם ל-30%, מלבד שירותים חיוניים. התקנות קובעות כלל רוחבי, לפיו במקום העבודה לא ישהו בעת ובעונה אחת יותר מ-10 עובדים או עד 30% כאמור ממצבת העובדים הגבוה מבניהם. כמובן שבכל מצב אמור להישמר מרחק של 2 מטר בין העובדים.

חיטוי סניף ברכל בצפת מפני קורונה | צילום: דוד כהן, פלאש 90

מאידך הוחרגו מקומות עבודה שונים. בין היתר, הוחרגו עבודות בינוי ותשתיות ובלבד שמדובר במקומות שאין בהם התקהלות של מעל 10 עובדים; עסקים שיש בהם חשיבות לרציפות פעילותם לצורך הבטחת המשך פעילות של המשק; מפעלים חיוניים וכן מפעלים שיש להם היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה.

בהצעה שהובאה לממשלה נכתב כי ההשפעה של תקנות אלו על המשק משמעותן פגיעה בתוצר בהיקף של 7 מיליארד שקל אולם תקציב לכך, אין.

Inner article

בפירוט התקנות נכתב כי הן מקיפות למשל את כל עובדי המועצות הדתיות למעט מי שעיקר עיסוקו הוא כשרות, קבורה או מקוואות. כמו כן עובדי רשות מקומית לא כוללים את עובדי פינוי האשפה, עובדי המוקדים העירוניים וחדרי המצב. גם עובדי בנק ישראל האמונים על אספקת המזומנים לא יהיו בכלל התקנות.

בהסכם שנחתם עם ההסתדרות בתיאום יו”ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס ובשיתוף נציב שירות המדינה, פרופ’ דניאל הרשקוביץ הוחלט כי בתקופה המדוברת, עובדים שאינם מוגדרים כחיוניים, ישהו בבתיהם על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם. עובדים שאין להם יתרה חיובית של ימי חופשה, ישהו אף הם בחופשה ויקוזזו להם ימי חופשה עתידיים להם יהיו זכאים לאחר תום ההסכם.

עוד נקבע כי ההסתדרות והמעסיקים יקימו קרן ימי חופשה משותפת, כדי לסייע לעובדים שאין ברשותם ימי חופשה מספיקים, וזאת מתוך עקרון של ערבות הדדית ובהתאם לכללים שיעוגנו בהסכם קיבוצי עתידי.

לגבי מקומות עבודה שלגביהם נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד פסח: נקבע כי לא יחול שינוי מכוח ההסכם הנוכחי לגבי החופשה המרוכזת, לרבות בנוגע לחיוב מאזן ימי החופשה. באשר לעובדים עליהם חל הסדר היעדרות בתשלום ממקום העבודה בחודשים יולי-אוגוסט, נקבע כי המעסיק יהיה ראשי לקרוא להם בתקופה זו.

ההסכם נחתם במטרה להשגת איזון מוסכם במערכת יחסי העבודה ומתוך ראייה כלל משקית רחבה במטרה להפחית את העומס המוטל על מערכת הביטוח הסוציאלי.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה